Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Veiligheidsregio 05: Twente (VRT) / Re: 13-05-2000 Vuurwerkramp, Enschede
« Laatste bericht door Fred Vos Gepost op Gisteren om 22:03:56 »
Citaat
Directeur S.E. Fireworks wil schade vuurwerkramp op Veiligheidsregio verhalen ENSCHEDE - Directeur Rudi Bakker van het ontplofte vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks stelt de Veiligheidsregio Twente aansprakelijk voor alle schade die hij heeft geleden door de vuurwerkramp op 13 mei 2000.
Hij wijt de ramp, die aan 23 mensen het leven kostte, vooral aan het optreden van de brandweer. Lucien Baard 16-10-19, 05:55

Namens Bakker richt jurist Paul Baakman z’n pijlen op de Veiligheidsregio, omdat deze verantwoordelijk is voor het optreden van de brandweer. Baakman geeft nog niet aan hoe hoog de schadeclaim wordt, maar het kan om miljoenen euro’s gaan. Niet blussen, maar evacueren De vroegere directeur en z’n jurist baseren zich op het reviewrapport van de Bredase klokkenluider Paul van Buitenen. Die zegt dat de brandweer op basis van de gevarentekens op de vuurwerkopslag niet had mogen blussen en de omgeving tot 1000 meter had moeten evacueren. Omdat de brandweer dat niet deed kon de ramp ontstaan, stelt Van Buitenen. Baakman betoogt nu dat hierdoor Bakker zijn bedrijf is kwijtgeraakt en dat hij ook ten onrechte tot een jaar cel is veroordeeld. ‘Blusvoorschriften deugen niet’ Van Buitenen meent dat de blusvoorschriften bij vuurwerk niet deugen in Nederland.

Hij heeft met zijn review tot op heden echter geen gehoor gevonden. Zowel minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) als het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) menen dat de blusvoorschriften in orde zijn. Overigens constateerde de commissie-Oosting, die in 2001 het officiële onderzoek naar de ramp uitvoerde, dat de brandweer wel fouten heeft gemaakt, maar niet de ramp kan worden verweten. De commissie constateerde onder andere: „Een ontruiming van het gebied vraagt meer tijd dan het kwartier dat de brandweer - achteraf gezien - nog was toegemeten.” Miljoenenclaim Eerder dit jaar heeft Bakker de gemeente Enschede ook aansprakelijk gesteld voor de schade die hij heeft geleden. Dat zal hij volgens Baakman eveneens doen richting landelijke overheid en enkele advocaten die Bakkers belangen niet goed zouden hebben behartigd na de ramp. Baakman zei toen dat de schade ‘amper nog te becijferen is’. Hij dacht dat ook die claim in de miljoenen kan lopen. Bakker gaat op basis van het rapport van Van Buitenen ook opnieuw een herziening vragen van zijn strafzaak. Twee eerdere verzoeken werden afgewezen.

Hier staat dus zwart op wit, dat Bakker, die zich dus voor het brandweeroptreden niet wenst te beroepen op een deskundige of op toetsbare literatuur over brandweeroptreden op grond van gevarenetiketten (ik vroeg ze beiden daar herhaald en vergeefs om en beweerde aan hen herhaald en nadrukkelijk dat dit niet klopte!), maar zich uitsluitend laat leiden door een 'klokkenluider' (waar die dan weer kennis vandaan haalt over het brandweeroptreden?).

Dat Bakker een miljoenen claim gaat indienen, ook nog tegen zijn eerdere advocaten, kan ik, op grond van mijn rapport uit 2012 wel indenken, maar op dat rapport heb ik inmiddels een gebruik verbod opgelegd en aangifte gedaan; wegens schending van mijn auteursrechten.

Het opleggen van een gebruiksverbod motiveerde mij rationeel en feitelijk om 3 redenen:

1) hij (Bakker) heeft mijn onderzoeksmethode en integriteit, v.w.b. de omgang met feiten en mijn zogenaamd 'vergoelijken' van het optreden van de brandweer op 13 mei 2000, recentelijk gediskwalificeerd.
Dit naar aanleiding van mijn kritiek op de onware, nu dan ook weids openbaar gemaakt via Tubantia,, beschuldiging van de opgetreden brandweerlieden.
Waarmee het gebruik van mijn onderzoeksrapport, door hem persoonlijk, neerkomt op bedrog; tenminste als hij de partijen ook niet gelijkertijd informeert over zijn diskwalificatie van de inhoud daarvan. Daarmee verliest dan het rapport immers voor zijn claims elke (partij)bewijswaarde.

2) Hij heeft van mij nooit toestemming verkregen om het rapport voor zijn huidige doelen (5 jaar na dato), zoals hierboven gepubliceerd, te gebruiken en dus geldt nog steeds mijn onvervreemdbare auteursrecht.

3) De opname door Van Buitenen in zijn Review en aangifte, van mijn rapport teksten, gaat ook in tegen mijn auteursrechten, maar bovendien acht ik de overige teksten dusdanig feitelijk onbetrouwbaar, qua vorm en inhoud, dat ik mijn teksten niet in die context wens te laten voorkomen.

Op grond van de teksten over het optreden van de blussende brandweerlieden op 13 mei 2000, in het Review bij en in de aangiften van Van Buitenen en Bakker, heb ik aangifte gedaan wegen laster/smaad door deze aangevers  gepleegd; ook ter verdediging van de 'eer en goede naam' van  de overleden brandweerlieden tijdens dat optreden.

Niemand anders in Brandweer Nederland voelt zich daartoe geroepen en de voorzitter van de Ondernemingsraad VRT weigerde mijn aanbod om voor hen verdedigende teksten te leveren: het bestuur achtte dat niet nodig! .....
"Van je vrienden moet je het hebben!" Waarvan akte!

Dat iemand, ook de overleden, brandweerlieden, zelfs zonder enig objectief toetsbaar bewijs, wil zwartmaken en de overlevenden doen vervolgen, door hen ervan te beschuldigen dat zij door hun optreden de oorzaak zijn van de vele doden en gewonden en ook van enorme schade door de ramp, betreur en veracht ik.
2
Veiligheidsregio 05: Twente (VRT) / Re: 13-05-2000 Vuurwerkramp, Enschede
« Laatste bericht door Fred Vos Gepost op Gisteren om 14:00:32 »
@ allen

Voor de aandachtige lezers op dit forum is hopelijk duidelijk geworden dat ik het onnodig en pijnlijk vind dat er, onnadenkend of uit sensatiezucht, wordt gespeculeerd en gefantaseerd m.b.t. de zo belangrijke waarheid.
Dit om de gebeurtenissen daarop ook rationeel te kunnen verwerken en ervan te leren!

Door het in de doofpot duwen van de werkelijk oorzaak: het verzaken van de wettelijke brandweerzorg, die, op de daarin genoemde taken en al tientallen jaren aanwezige instrumenten, dit hadden kunnen en moeten voorkomen, leren die wettelijk actoren, nadrukkelijk genoemd in de wetgeving, voor hun taken ook nog eens niets!
Dat is nog steeds het geval en wordt geïllustreerd door de ook na 2000 plaatsgevonden 'brandrampen'.

Dit gaat dus zeker niet slechts om 'vuurwerk'! Ook al was de uitwerking daarvan, door de onverantwoord  'zorgeloze' omgang met de wettelijk brandweerzorg en de daardoor onverantwoord grote hoeveelheden door verzaakte wettelijk voorgeschreven beperkende maatregelen, enorm.

Speciaal voor dit thema vond ik wat uitspraken van de door mij bewonderde schrijver/filosoof Albert Camus, waarvan ik af en toe merk dat deze geachten ook mij leiden

Uit de Mythe van Sisyfus: "Zoeken naar wat waar  is, is niet zoeken naar wat wenselijk is."

Uit De Pest (blz. 97): "Maar de verteller is veeleer van mening dat men, door te veel gewicht te hechten aan nobele daden, uiteindelijk indirect een sterke hulde brengt aan het kwaad.
Want men verwekt dan de indruk, dat nobele daden alleen zoveel waarde bezitten, omdat zij zeldzaam zijn en boosaardigheid en onverschilligheid veel vaker de aandriften van menselijk daden zijn.
"

Dit laatste is (voor mij) helaas de teneur al jaren, ook op deze site en opnieuw zeer overtrokken, in aard en omvang, door het Review en de aangifte Van Buitenen c.s.

Dan vervolgt Camus:"Die mening deelt de verteller niet. Het kwaad in deze wereld ontstaat bijna altijd uit onwetendheid en men kan uit onwetendheid, met de beste bedoelingen, evenveel rampen stichten als uit boosaardigheid.
De mensen zijn eerder goed dan slecht. Maar zij zijn min of meer onkundig, en dat noemt men dan kwaad of goed, en de fataalste ondeugd is die der onwetendheid (...)
"
[/i]

Uit mijn onderzoek (2002, 2014) trek ik de conclusie dat het merendeel van de onderzoekers ( o.a. politie) onkundig en onwetend waren omtrent de wettelijke brandweerzorg en de daarin beschikbare literatuur en wettelijk instrumenten om de ramp te voorkomen.

De 'rampzalige' uitzondering hierop waren dan eventueel de onderzoekers van het IBR, en al de andere wettelijke actoren genoemd in de Brandweerwet en de beide van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen; waaronder de minster, de burgemeester en het gemeentebestuur, die zouden over hun verzaken al (hebben) moeten verklaren!

Op grond van de wetteksten, waaruit ook met de memorie van toelichting juridisch objectieve gedragscriteria eenvoudig kunnen worden afgeleid, kunnen zij dan slechts, van de puur strafrechtelijke verantwoording (doodslag met voorwaardelijke opzet), overgaan naar de categorie van de onverantwoord (zwaar) betaalde onkundigen/onwetenden; voor een mogelijk enigszins matigende invloed op de strafmaat.
3
C2000/P2000 / De p2000 apps wat vindt je er van ?
« Laatste bericht door MartenVos Gepost op Gisteren om 12:51:46 »
Zoals jullie weten zijn er p2000 apps voor oa Android en Apple maar wat mij erg opvalt is dat er bijna dan wel vrij nooit een updates komen voor deze app even een voorbeeld Alarmfase 1 app is in 2015 geüpdatet.. Mijn vraag aan jullie is vinden jullie dat er slordig word omgegaan met de mobiele apps voor de p2000 dus de updates ?? En moet er regelmatig updates gedaan worden aan de mobiele apps?? Natuurlijk zeggen jullie ja koop dan ook een pager haha die heb ik ook!
4
Actueel / Re: 16-11-2019 Grote brand (gymzaal) Molukkenstraat, Groningen
« Laatste bericht door tygerpower Gepost op 16 november 2019, 23:21:55 »

Uitslaande brand in gymzaal in korrewegwijk

visitors can't see pics , please register or login


Groningen - De Groningse brandweer is zaterdagavond even voor 23 uur met groot materieel uitgerukt voor een brand in een schoolgebouw aan de Molukkenstraat in de Korrewegwijk in Groningen.

De brand werd even voor 23 uur opgemerkt. Omdat de brand in het schoolgebouw uitslaand was is de brandweer meteen met groot materieel ter plaatse gekomen. Volgens de brandweer gaat het om een gymzaal die in de brand staat. De gymzaal grenst aan een naastgelegen schoolgebouw.

http://www.112groningen.nl/Groningen/nieuws/37218/uitslaande-brand-in-gymzaal-in-korrewegwijk.html
5
Actueel / Re: 16-11-2019 Grote brand (gymzaal) Molukkenstraat, Groningen
« Laatste bericht door tygerpower Gepost op 16 november 2019, 23:19:28 »
Brandweer Groningen@BRWGroningen·15 m
We zijn met meerdere voertuigen ter plaatse aan de Molukkenstraat in Groningen. Een gymzaal naast een schoolgebouw staat in brand. De brand is uitslaand en daarom hebben we opgeschaald naar middelbrand.
6
Actueel / 16-11-2019 Grote brand (gymzaal) Molukkenstraat, Groningen
« Laatste bericht door tygerpower Gepost op 16 november 2019, 23:17:54 »
23:06:05 16-11-19   GROUP-1   P 1 (inci-06) Brand Gebouw (NB:Grote Br) Molukkenstraat Groningen 01-1850
            GB     0400363   BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Blusploeg)
            GB     0400389   BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek)
            GB     0400276   BRW Groningen (Groningen) (HW 1850)

23:05:39 16-11-19   GROUP-1   P 1 (inci-06) Brand Gebouw (NB:Grote Br) Molukkenstraat Groningen 01-1864 01-1631
            GB     0400221   BRW Groningen (Bedum) (TS 1631)
            GB     0400248   BRW Groningen (Bedum) (Postalarm)
            GB     0400249   BRW Groningen (Bedum) (Kazernetechniek)
            GB     0400364   BRW Groningen (Groningen Sontweg) (HA ploeg)
            GB     0400389   BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek)
            GB     0400014   BRW Groningen (HOvD / AGS)
            GB     0401205   BRW Groningen (Infocode Groningen)
            GB     0401206   BRW Groningen (Infocode Groot/GRIP Groningen)
            GB     0400111   BRW Groningen (OvD Midden)
            GB     0400310   BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593)
            GB     0431112   BRW Groningen (Persinformatie)
            GB     0400011   BRW Groningen (RCvD)
            GB     0400021   BRW Groningen (Voorlichting)
            GB     0400040   Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg West)

22:56:12 16-11-19   GROUP-2   P 1 (inci-06) Brand Gebouw (NB:Middel Br) Molukkenstraat Groningen 01-1831
           MB    0400360   BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Commando)
           MB    0400392   BRW Groningen (Groningen Vinkhuizen) (Blusploeg)
           MB    0400419   BRW Groningen (Groningen Vinkhuizen) (Kazernetechniek)
           MB    0400272   BRW Groningen (Groningen) (TS 1831)
           MB    0400265   BRW Groningen (Infocode Middelincident Groningen)
           MB    0400111   BRW Groningen (OvD Midden)
           MB    0400310   BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593)
           MB    0431112   BRW Groningen (Persinformatie)
           MB    0400021   BRW Groningen (Voorlichting)
           MB    0400032   Meldkamer Noord-Nederland (Stichting Salvage)
           MB    0400040   Veiligheidsregio Groningen (OvD Bevolkingszorg West)

22:54:56 16-11-19   GROUP-1   P 1 (inci-06) Brand Gebouw Molukkenstraat Groningen 01-1833 01-1851
   0400363   BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Blusploeg)
   0400389   BRW Groningen (Groningen Sontweg) (Kazernetechniek)
   0400274   BRW Groningen (Groningen) (TS 1833)
   0400277   BRW Groningen (Groningen) (HW 1851)
   0401205   BRW Groningen (Infocode Groningen)
   0400111   BRW Groningen (OvD Midden)
   0400310   BRW Groningen (OvD Midden) (DA-OD 3593)
   0400021   BRW Groningen (Voorlichting)
7
Actueel / Re: 16-11-2019 Zeer grote brand (schuur) Postweg, Lunteren
« Laatste bericht door tygerpower Gepost op 16 november 2019, 17:09:21 »
Brand in schuur aan de Postweg snel onder controle
Wel werd de brand volgens woordvoerder Alard Schimmel opgeschaald naar zeer grote brand.

LUNTEREN - Bij een boerderij aan de Postweg in Lunteren is zaterdagmorgen een brand uitgebroken. Een voemachine in de koeien stal stond in brand.

De brandweer kwam ter plaatse en had de vlammen snel onder controle. Wel werd de brand volgens woordvoerder Alard Schimmel opgeschaald naar zeer grote brand, zodat er een vierde tankautospuit klaarstond voor gebruik. Dit voor het geval dat de stal door verdere rookontwikkeling ontruimd moest worden.

 

In de stal stonden ook ongeveer een tweehonderd koeien. De brandweer en diverse boeren uit de omgeving hebben snel de zeilen aan de zijkant van de stal omhoog geschoven, zodat de rook snel uit de stal weg kon trekken. Geen van de koeien heeft uiteindelijk gevaar gelopen. Door de snelle inzet van de brandweer korpsen uit Lunteren en Ederveen en later Barneveld, Kootwijkerbroek en Ede is de brand beperkt gebleven.

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


https://112barneveld.nl/page/Nieuwsdetail/55410/brand-in-schuur-aan-de-postweg-snel-onder-controle
8
Veiligheidsregio 08: Gelderland-Zuid (VRGZ) / Re: Materieeloverzicht regio Gelderland-Zuid
« Laatste bericht door Spark Gepost op 16 november 2019, 17:00:33 »
Op 4 sept j.l is er een overeenkomst met Dutch Resque Vehicles getekend voor de levering van 23 Rosenbauer tankautospuiten in de periode van 2020-2025.
9
Actueel / 16-11-2019 Zeer grote brand (schuur) Postweg, Lunteren
« Laatste bericht door tygerpower Gepost op 16 november 2019, 14:46:32 »
10:48:07 16-11-19   GROUP-1   P 2 BGM-01 Arbeidshygiene Postweg Lunteren 07-2081
   0901062   BRW Gelderland-Midden (Ede Centrum) (BvD) (Alarmcode)
   0901079   BRW Gelderland-Midden (Ede Centrum) (Arbeidshygiëne)

10:35:13 16-11-19   GROUP-1   P 1 BGM-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch Postweg Lunteren 07-9295 07-9041
   0900035   BRW Gelderland-Midden (AGS Rivieren) (Alarmcode)
   0901069   BRW Gelderland-Midden (AGS Vallei) (Infocode)
   0900007   BRW Gelderland-Midden (AGS/LMPO)
   0900450   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Blusploeg 1)
   0900452   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Blusploeg 2)
   0900456   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Springbemanning ploeg 1)
   0900458   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Springbemanning ploeg 2)
   0900460   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Springbemanning ploeg 3)
   0900480   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Kazernetechniek)
   0900481   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Lichtkrant)
   0900482   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (BvD)
   0901068   BRW Gelderland-Midden (Ede Centrum) (Logistiek)
   0901083   BRW Gelderland-Midden (HOvD/CvD Vallei) (Alarmcode)
   0900026   BRW Gelderland-Midden (Informatie Manager CoPI) (Infocode)
   0901072   BRW Gelderland-Midden (OvD West Groepscode)

10:30:48 16-11-19   -ALPHA-   P 1 BGM-02 (Grote BR) BR agrarisch Postweg Lunteren 07-1421
            GB     0900644   BRW Gelderland-Midden (Voorthuizen) (WVD - Meetploeg)

10:29:37 16-11-19   GROUP-1   P 1 BGM-01 (Grote BR) BR agrarisch Postweg Lunteren 07-1081
            GB     0900450   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Blusploeg 1)
            GB     0900452   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Blusploeg 2)
            GB     0900454   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Blusploeg 3)
            GB     0900466   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (TD)
            GB     0900482   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (BvD)
            GB     0900467   BRW Gelderland-Midden (Onbekende code)

10:29:07 16-11-19   GROUP-1   P 1 BGM-01 (Grote BR) BR agrarisch Postweg Lunteren 07-1751
            GB     0900456   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Springbemanning ploeg 1)
            GB     0900458   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Springbemanning ploeg 2)
            GB     0900460   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Springbemanning ploeg 3)
            GB     0900480   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Kazernetechniek)
            GB     0900481   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Lichtkrant)
            GB     0900482   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (BvD)

10:27:00 16-11-19   GROUP-1   P 1 BGM-01 (Grote BR) BR agrarisch Postweg Lunteren 07-3097 07-1741
            GB     0900035   BRW Gelderland-Midden (AGS Rivieren) (Alarmcode)
            GB     0901069   BRW Gelderland-Midden (AGS Vallei) (Infocode)
            GB     0900007   BRW Gelderland-Midden (AGS/LMPO)
            GB     0900450   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Blusploeg 1)
            GB     0900452   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Blusploeg 2)
            GB     0900454   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Blusploeg 3)
            GB     0900456   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Springbemanning ploeg 1)
            GB     0900458   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Springbemanning ploeg 2)
            GB     0900460   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Springbemanning ploeg 3)
            GB     0900480   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Kazernetechniek)
            GB     0900481   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (Lichtkrant)
            GB     0900482   BRW Gelderland-Midden (Barneveld) (BvD)
            GB     0901084   BRW Gelderland-Midden (HOvD/CvD Vallei) (Infocode)
            GB     0900026   BRW Gelderland-Midden (Informatie Manager CoPI) (Infocode)
            GB     0901072   BRW Gelderland-Midden (OvD West Groepscode)
            GB     0901061   BRW Gelderland-Midden (OvD West) (Infocode)
            GB     0900021   BRW Gelderland-Midden (Voorlichting Vallei) (Alarmcode)
            GB     0900049   BRW Gelderland-Midden (Voorlichting Vallei) (Infocode)
            GB     0930845   Veiligheidsregio Gelderland-Midden (Omgevingsdienst Vallei en Veluwe) (Piket Milieubeheer)

10:23:39 16-11-19   GROUP-1   P 1 BGM-01 (Middel BR) BR agrarisch Postweg Lunteren 07-2763
           MB    0901062   BRW Gelderland-Midden (Ede Centrum) (BvD) (Alarmcode)
           MB    0901066   BRW Gelderland-Midden (Ede Centrum) (Kazernetechniek)
           MB    0901075   BRW Gelderland-Midden (Ede Centrum) (Springbemanning)

10:21:43 16-11-19   -ALPHA-   P 1 BGM-01 (Middel BR) BR agrarisch Postweg Lunteren 07-1662
           MB    0900593   BRW Gelderland-Midden (Kootwijkerbroek) (Bemanning TW)

10:21:24 16-11-19   GROUP-1   P 1 BGM-01 (Middel BR) BR agrarisch Postweg Lunteren 07-2096 07-9291 07-2531
           MB    0901220   BRW Gelderland-Midden (Ederveen) (Blusploeg)
           MB    0901060   BRW Gelderland-Midden (OvD West) (Alarmcode)
           MB    0901061   BRW Gelderland-Midden (OvD West) (Infocode)
           MB    0900345   BRW Gelderland-Midden (TBO)
           MB    0900021   BRW Gelderland-Midden (Voorlichting Vallei) (Alarmcode)
           MB    0900049   BRW Gelderland-Midden (Voorlichting Vallei) (Infocode)
           MB    0930814   Veiligheidsregio Gelderland-Midden (Liason Waterschap Vallei en Veluwe)

10:21:13 16-11-19   GROUP-1   P 1 BGM-01 BR agrarisch Postweg Lunteren 07-2441
   0901320   BRW Gelderland-Midden (Lunteren) (Blusploeg)
   0901061   BRW Gelderland-Midden (OvD West) (Infocode)
   0900049   BRW Gelderland-Midden (Voorlichting Vallei) (Infocode)
10
Per mail heden:

Geachte leden van de gemeenteraad, geachte leden van de 2e kamer,

Via de media vernam ik uw bestuurlijke 'denken' en plannen; tot mijn verbijstering!

Graag verneem ik uw reactie over onderstaande vragen:

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3963977/Nog-geen-verzekering-voor-vreugdevuren-Scheveningen-en-Duindorp


Geniaal! Iemand (een rechtspersoon?) wordt  vooraf al vrijgesproken, c.q. verkrijgt quasi strafrechtelijke immuniteit, van elke (opzettelijk beraamde) brandstichting (dus met vooraf bekend gemeen gevaar voor goederen en/of personen) .... als hij/zij zich vooraf tegen de schadelijke gevolgen heeft verzekerd?

Hoe men daarbij de mogelijk (ook dodelijke) slachtoffers door die brand schadeloos stelt valt dan nog te bezien?

En bent u, met de heer Remkes ook al wettelijk bevoegd, om, als decentraal bestuur, het wetboek van Sr en Sv in deze buiten werking te stellen; voor politieke doelen, met een verzekeringspolis?


Met verschuldigde hoogachting,


Drs. F.W.J. Vos
Pagina's: [1] 2 3 ... 10