Brandweerforum

Afdelingen => Preparatie => Topic gestart door: Piet V. op 16 juli 2016, 07:12:41

Titel: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Piet V. op 16 juli 2016, 07:12:41


Is de Nederlandse overheid voorbereid op een massale ramp? Zoja, tot welke grootte? En voor welke typen rampen geldt dat? Wat kan er nog verbeterd worden op dat gebied, en hoe? 

Zijn alle burgers voldoende voorgelicht, over hoe ze zich kunnen voorbereiden op een massale ramp? Zijn burgers daartoe genoeg gemotiveerd?

Hoe is de situatie op dat gebied in onze buurlanden?
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Piet V. op 16 juli 2016, 20:09:40
Voorlichtingswebsites voor het publiek over omgaan met noodsituaties:

http://www.watdoeje.nl/
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Piet V. op 16 juli 2016, 21:49:25
Een zeer uitgebreide voorlichtingswebsite van de Amerikaanse overheid over de voorbereiding op allerlei rampen:

https://www.ready.gov
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: tygerpower op 16 juli 2016, 22:44:29
Een zeer uitgebreide voorlichtingswebsite van de Amerikaanse overheid over de voorbereiding op allerlei rampen:

https://www.ready.gov

is Nederland wel voorbereid. we gaan over naar Amerika. 


Moderators het onderwerp kan aangepast worden naar  Is Amerika voorbereid op een massale ramp?
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: WillemD op 17 juli 2016, 20:08:22
Wat is de definitie van "voorbereid op rampen"? Hoe vullen wij (de politiek) in Nederland die definitie in ten opzichte van het buitenland?

Als er nu iets gebeurt kan je in mijn ogen alleen zo snel mogelijk starten met damagecontrol met de juiste middelen en mensen.
In Nederland betwijfel ik overigens de capaciteit van middelen en mensen door voortschrijdende bezuinigingen indien er ECHTE rampen a la buitenland voordoen.
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: berg op 18 juli 2016, 09:44:55
Wat is de definitie van "voorbereid op rampen"? Hoe vullen wij (de politiek) in Nederland die definitie in ten opzichte van het buitenland?

Als er nu iets gebeurt kan je in mijn ogen alleen zo snel mogelijk starten met damagecontrol met de juiste middelen en mensen.
In Nederland betwijfel ik overigens de capaciteit van middelen en mensen door voortschrijdende bezuinigingen indien er ECHTE rampen a la buitenland voordoen.

Een ramp of catastrofe is een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Is ontstaan is een feit en voorbereiden op iets wat in redelijkheid niet in eigen hand ligt is bijna niet mogelijk. Natuurgeweld is zo een voorbeeld, uitsluitgrond van vele verzekeraars, net als molest of oorlog. Deze laatste is overigens de belangrijkste economische motor van deze wereld, zonder oorlogindustrie ontstaat vanzelf een ramp!

De voorbereiding in Nederland op grootschalige calamiteiten is op zich best redelijk op orde en ramp verklaring wil nog geenszins zeggen dat er ook daadwerkelijk sprake is van een ramp maar het maakt alles mogelijk tot en met bewijslast in oorzaak naar het ontstaan te manipuleren. Een incident, gebeurtenis kan uitgroeien tot dusdanige omvang dat de duiding "ramp" de lading dekt! Belangrijk daarbij is de kostenplaat, van lokaal naar Nationaal afgedekt!

We weten het allemaal nog, Enschede begon niet als ramp het werd een ramp en was te voorkomen, zonder verder in detail te treden.

Voorbereiden op wat vaak ten grondslag lig aan menselijk handelen en falen, waar economische belangen de boventoon voeren blijft en soort Russisch roulette. Nederland is voorbereid, voor zover we in redelijkheid kunnen stellen maar slaat hier een meteoriet van enige omvang in dan is het einde oefening en zonder beperking van Landsgrenzen. Hier een aardbeving voorkomen is een actueel onderwerp, geen bodemschat meer gebruiken zou je denken maar wat dan, alternatieve energie? Dan is er nog een lange weg te gaan om grondstoffen voor fabricatie van allerlei toegepaste producten in gewenste samenstelling en vorm te krijgen! Maar ook al zou dat lukken een windmolenpark op zich is niet zonder gevaar en een ramp ligt op de loer, al was het maar ecologisch.

Calamiteiten die qua omvang kunnen uitgroeien tot een ramp daar richt de inzet van de overheid zich op en dat begint aan de basis met onze (basis)brandweerzorg, als de afbreuk daaraan maar geen ramp wordt!   
Titel: Praktische rampentips voor burgers
Bericht door: Piet V. op 18 juli 2016, 13:19:15

Hoe overleef je een overstroming, brand of sneeuwstorm? Het 'Rampen-ABC' brengt de alerte burger een stukje rampenbewustwording bij. Dit boek is in 2001 geschreven door Jan de Nooij. Hij is arts, en heeft een beleidsfunctie op het gebied van hulpdiensten. Hieronder lees je zijn eigen inleiding bij dit boek:

-----

In Nederland en Vlaanderen is tot nu toe weinig toegankelijke literatuur voorhanden, waarin de aard van technologische en natuurlijke gevaren wordt beschreven, en hoe de burger zich kan voorbereiden op incidenten en rampen.

In Amerika daarentegen is een juist zeer veel publieksinformatie beschikbaar, waarvan een groot deel bruikbaar is voor voorlichting aan het Nederlandstalige publiek.

Dit boek is dan ook mede gebaseerd op de publicatie Talking About Disaster: Guide for Standard Messages, die werd uitgegeven in 1999 door the National Disaster Education Coalition te Washington, D.C.

Je kunt het Rampen-ABC lezen via de weblink hieronder.

http://www.zero-meridean.nl/rampenabc.html
Titel: Re: Praktische rampentips voor burgers
Bericht door: Piet V. op 18 juli 2016, 13:39:22
Je kunt het Rampen-ABC lezen via de weblink hieronder.

http://www.zero-meridean.nl/rampenabc.html

Hieronder staat een veel betere weblink om het Rampen-ABC te lezen:

http://docplayer.nl/17329339-Rampenabc-pagina-1-van-62-rampen-abc-vergroot-uw-kansen-bij-een-ramp-jan-de-nooij-arts.html
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: berg op 18 juli 2016, 16:21:39
Vasculaire dementie is ook een vorm van ramp aan het worden, valt weinig tegen te doen, tenzij ze echt vervelend worden!
Titel: Re: Praktische rampentips voor burgers
Bericht door: Piet V. op 18 juli 2016, 17:39:49
Hieronder staat een veel betere weblink om het Rampen-ABC te lezen:

http://docplayer.nl/17329339-Rampenabc-pagina-1-van-62-rampen-abc-vergroot-uw-kansen-bij-een-ramp-jan-de-nooij-arts.html

De meeste informatie in dit Rampen-ABC is bijzonder goed en nuttig. Maar op pagina 57 wordt aangeraden, om op ontlasting in een noodtoilet een oplossing van chloor in water te gieten.

Maar urine mag beslist niet in contact komen met chloor, omdat er dan giftige en irriterende gassen ontstaan.
Titel: Re: Praktische rampentips voor burgers
Bericht door: berg op 18 juli 2016, 20:58:09
De meeste informatie in dit Rampen-ABC is bijzonder goed en nuttig. Maar op pagina 57 wordt aangeraden, om op ontlasting in een noodtoilet een oplossing van chloor in water te gieten.

Maar urine mag beslist niet in contact komen met chloor, omdat er dan giftige en irriterende gassen ontstaan.

Van u, als reclame man, had ik verwacht huur een Dixi of schaf er één preventief aan maar bij het ontbreken aan militaire kennis, aan uw zijde, graaf een latrine (handboek soldaat pag. 42 hygiëne!)
Titel: Geef burgers EHBO-onderwijs
Bericht door: Piet V. op 13 juli 2017, 13:09:48
Dit artikel pleit voor EHBO-onderwijs aan burgers, omdat hulpdiensten niet altijd op tijd kunnen komen:

https://www.firerescue1.com/firefighter-training/articles/285480018-Resilient-communities-train-citizens-to-be-first-responders/
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Heynsbergen op 13 juli 2017, 21:03:26
"Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf" een uitgave van de Bescherming Bevolking uit 1961. Onder de trap met een blik bruine bonen......
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Brandweerman op 13 juli 2017, 21:35:24
Leuke vraag om misschien te stellen in deze discussie. Wanneer is iets een ramp? Wanneer is iets een risico? Wanneer moeten wij dat afdekken/willen afdekken?
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Thor op 13 juli 2017, 23:35:05
Scenario"s en rampenplannen in overvloed.

Alles op papier, hoe is de boel in de praktijk geregeld.

De BB (Bescherming Burgerbevolking) was in het leven geroepen om tijdens grote en zeer grote calamiteiten, rampen in actie te komen.
(Branden blussen, ontsmetting tijdens nucleaire aanvallen, geneeskundige diensten etc. reddingsmaterieel te water.)
Er werd een bestand van ca 150.000 vrijwilligers nagestreefd aangestuurd door de nodige ambtenaren etc.
De BB kon beschikken over een grote variëteit aan voertuigen, divers materieel en materiaal en vaartuigjes de bekende BB vletten.
Het droge materiaal en materieel is overgegaan naar de brandweer, die alles alras heeft afgestoten voor minder dan schrootprijzen, de vaartuigjes zijn ondergebracht bij de diverse reddingsbrigades, de vlootvernieuwing is de afgelopen jaren doorgevoerd tot eenheden van de National Rampenvloot.
De BB werd opgedoekt vanwege het wegvallen van de dreiging koude oorlog, dus de Russen.

Naast de BB werd ook de NATRES (Nationale Reserve) opgezet. Enkele duizenden vrijwilligers die jaarlijks enkele weken oefenen, met name tbv bewakingsopdrachten tbv. cruciale infrastructuur, centrales, haveninrichtingen etc. Eigenlijk een soort Dad"s Army.Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Mossie op 14 juli 2017, 00:23:24
Naast de BB werd ook de NATRES (Nationale Reserve) opgezet. Enkele duizenden vrijwilligers die jaarlijks enkele weken oefenen, met name tbv bewakingsopdrachten tbv. cruciale infrastructuur, centrales, haveninrichtingen etc. Eigenlijk een soort Dad"s Army.

Het Korps Nationale Reserve vergelijken met een karikatuur als die tv-serie is een belediging die alleen uit arrogantie en onwetendheid kan voortkomen. 
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Johan de C op 14 juli 2017, 09:21:15
Het Korps Nationale Reserve vergelijken met een karikatuur als die tv-serie is een belediging die alleen uit arrogantie en onwetendheid kan voortkomen.
De Home Guard was natuurlijk niet zoiets als de serie.  De Britten hebben ook bijvoorbeeld 'Allo 'allo gemaakt.  Geen van beide karikaturen zegt ook maar iets over hoe het verzetm de Home Guadr, de Duitsers echt waren.   Rol van Home Guard en Natres zijn wel vergelijkbaar....
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Heynsbergen op 14 juli 2017, 09:43:54
Hier slaat men toch op een paar aspecten geschiedkundig en inhoudelijk de plank volkomen mis, dat vraagt om een reactie.

De opheffing van de BB vond plaats voordat de dreiging van het Warschaupact in 1989 verdween met het vallen van de Berlijnse Muur. De BB werd reeds in 1985 opgeheven. Dat was een bezuinigingsopdracht in een tijd waarin het economisch slecht ging. Opheffing bracht 140 miljoen Nederlandse Florijnen op.

Het Korps Nationale Reserve is reeds in 1948 opgericht, maar voert terug op de Vrijwillige Landstorm die in 1914 ten tijde van de mobilisatie werd opgericht. Geen Dad's Army, want weliswaar territoriale troepen, maar niet per definitie in de eigen woonomgeving zoals bij de Home Guard wel het geval was.

Besmuikt doen over de serie 'Dad's Army' is geheel en al ten onrechte. Zuiver inhoudelijk omdat na 'Duinkerken' de Home Guard eigenlijk nog de laatste landmachteenheden van de Britse Strijdkrachten waren en het land volledig op hen en de Royal Airforce en Royal Navy moest terugvallen. Meer op de serie gericht: ik heb alle afleveringen minimaal 3 tot 4 keer gezien en ik ken eigenlijk geen betere cursus voor leidinggevenden!
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: WillemD op 15 juli 2017, 17:29:40
Hier slaat men toch op een paar aspecten geschiedkundig en inhoudelijk de plank volkomen mis, dat vraagt om een reactie.

De opheffing van de BB vond plaats voordat de dreiging van het Warschaupact in 1989 verdween met het vallen van de Berlijnse Muur. De BB werd reeds in 1985 opgeheven. Dat was een bezuinigingsopdracht in een tijd waarin het economisch slecht ging. Opheffing bracht 140 miljoen Nederlandse Florijnen op.

Het Korps Nationale Reserve is reeds in 1948 opgericht, maar voert terug op de Vrijwillige Landstorm die in 1914 ten tijde van de mobilisatie werd opgericht. Geen Dad's Army, want weliswaar territoriale troepen, maar niet per definitie in de eigen woonomgeving zoals bij de Home Guard wel het geval was.

Besmuikt doen over de serie 'Dad's Army' is geheel en al ten onrechte. Zuiver inhoudelijk omdat na 'Duinkerken' de Home Guard eigenlijk nog de laatste landmachteenheden van de Britse Strijdkrachten waren en het land volledig op hen en de Royal Airforce en Royal Navy moest terugvallen. Meer op de serie gericht: ik heb alle afleveringen minimaal 3 tot 4 keer gezien en ik ken eigenlijk geen betere cursus voor leidinggevenden!
Laat me raden, met dat geld zijn er vele ambtenaren en externe adviseurs aangesteld die moesten uitdokteren hoe er meer bezuinigd kon worden op o.a. de brandweer en rampenbestrijding en kennelijk maar één hoofdtaak hadden: uitholling overheidsdiensten en taken door dichtdraaien van geldkranen en privatisering, ongeacht de mogelijke uitwerking op de samenleving en de kritiek van oppositie. De maatschappelijke gevolgen zullen toekomstige problemen zijn voor latere kabinetten. Welke daadwerkelijk geschiedde.
 >:(

En ook bij de laatste economische crisis is weer opnieuw dezelfde fout gemaakt door te bezuinigingen en te korten op voor de samenleving cruciale (hulp)diensten op haar slagkracht en efficientie.
Dit fenomeen repeteert zich continue bij alle ministeries zonder enig serieus herstel, lees wederopbouw, na een doorlopen economische crisis.
 >:(  :-X

Aangezien ambtenaren kennelijk geen gevoel voor humor en realiteitszin hebben en zeker niet indien specifiek ge(sp)uit door de burger, is het uitgesloten dat leidinggevenden (van ambtenaren) de boodschap en de humor achter de serie 'Dad's Army' kunnen begrijpen danwel er ontvankelijk voor kunnen of willen zijn.
 ::)
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Heynsbergen op 15 juli 2017, 18:23:48
Bijzondere reactie van Willem D.

Dat geld is ingeboekt op de Rijksbegroting als bezuiniging en dus niet uitgegeven aan enig doel.

Weer opnieuw is dubbelop. Of en hoeveel tijdens de laatste crisis is bezuinigd heeft geen enkele relatie nar mijn posting.

Ik ben gemeenteambtenaar; dat begint met 'gemeen', eindigt op 'naar' en er staat 'te' tussenin, dank voor uw generalisatie over ambtenaren, maar laat mij daar s.v.p. buiten!
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: WillemD op 15 juli 2017, 19:14:47
Bijzondere reactie van Willem D.

Dat geld is ingeboekt op de Rijksbegroting als bezuiniging en dus niet uitgegeven aan enig doel.

Weer opnieuw is dubbelop. Of en hoeveel tijdens de laatste crisis is bezuinigd heeft geen enkele relatie nar mijn posting.

Ik ben gemeenteambtenaar; dat begint met 'gemeen', eindigt op 'naar' en er staat 'te' tussenin, dank voor uw generalisatie over ambtenaren, maar laat mij daar s.v.p. buiten!
Begrotingstechnisch inderdaad niet in verdiept. Slechts een enkele burger zal zich er in verdiepen.
Mijn bovenstaande posting is naar mijn persoonlijke en sarcastische zienswijze opgesteld, en uiteraard zonder intentie op de man te spelen.
Excuses indien zo overkomend, maar bovenstaande mening is wel mijn persoonlijke mening, zienswijze en ervaring.

Op de vraag of Nederland voorbereid is op een massale ramp kan ik alleen zeggen dat Nederland naar mijn persoonlijke mening er niet klaar voor is, om allerlei redenen welke reeds zijn opgevoerd in deze en andere forums.


Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Thor op 17 juli 2017, 12:51:34
Rode Kruis heeft niet genoeg vrijwilligers voor festivalaanbod

Het Rode Kruis heeft ruim duizend extra EHBO'ers nodig om bij verschillende evenementen bezoekers te assisteren. 
De snelle groei van onder andere festivals maakt dat de organisatie niet voldoende vrijwilligers heeft.
De hulporganisatie start in het najaar een campagne om meer vrijwilligers te werven. Het doel is om er duizend extra bij te krijgen, zo meldt een woordvoerster aan De Telegraaf.
Negenduizend EHBO'ers en medici van het Rode Kruis staan deze zomer op 1.800 verschillende evenementen.

Festivals kun je plannen en ook afgelasten, massale rampen niet.
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: WillemD op 17 juli 2017, 17:02:41
Rode Kruis heeft niet genoeg vrijwilligers voor festivalaanbod

Het Rode Kruis heeft ruim duizend extra EHBO'ers nodig om bij verschillende evenementen bezoekers te assisteren.
De snelle groei van onder andere festivals maakt dat de organisatie niet voldoende vrijwilligers heeft.
De hulporganisatie start in het najaar een campagne om meer vrijwilligers te werven. Het doel is om er duizend extra bij te krijgen, zo meldt een woordvoerster aan De Telegraaf.
Negenduizend EHBO'ers en medici van het Rode Kruis staan deze zomer op 1.800 verschillende evenementen.

Festivals kun je plannen en ook afgelasten, massale rampen niet.
Wat heb je als Rode Kruis te bieden aan de nieuwe EHBO vrijwilligers, en hoe enthousiasmeer je ze om een EHBO opleiding te volgen en eens in de zoveel weken te komen opdraven?
Met het uitdragen van hun traditionele gedachtegoed gaat dat niet lukken in deze tijd.
EHBO capaciteit voor een festival is altijd wel met kunst en vliegwerk vooraf te regelen.

Bij een echte ramp (ongepland !) met zeer grote aantallen slachtoffers (echte slachtoffers !) zal er een acuut tekort aan medische opvang/hulp en verzorgings capaciteiten zijn en zijn we genoodzaakt om defensie en wellicht buitenlandse hulptroepen in te schakelen welke minimaal een etmaal nodig hebben om daadwerkelijk operationeel ingezet te worden.
Overheden en hulpdiensten zijn -zeker in het eerste uur- afhankelijk van hulpvaardige burgers die daadwerkelijk helpen en eerstehulp verlenen.
Rampen en massale gewonden kan je moeilijk voorkomen, maar burgers kunnen wel leren om levensreddend op te treden bij een groot aantal ernstig gewonden.

Daarnaast spelen er bij massale slachtoffers en evacuees nog meer belangrijke andere zaken, zoals (gebrek aan) vervoerscapaciteit, in combinatie met de beperkingen van onze wegen en openbaar vervoer infra instructuur, en de geminimaliseerde beperkte SEH en 1e lijns zorg.
 :'(

Reden waarom ik gezien de drukte ook nooit een ramp inplan direct voor en gedurende de ochtend en avondspits en om mijn nachtrust te waarborgen, ook nooit 's-avonds en 's-nachts.
Rampen uitsluitend in kantoortijd en uiterlijk afgehandeld rond 16.00 uur aub.
 ;D
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Thor op 17 juli 2017, 17:24:10
1.Wat heb je als Rode Kruis te bieden aan de nieuwe EHBO vrijwilligers, en hoe enthousiasmeer je ze om een EHBO opleiding te volgen en eens in de zoveel weken te komen opdraven?
Met het uitdragen van hun traditionele gedachtegoed gaat dat niet lukken in deze tijd.
EHBO capaciteit voor een festival is altijd wel met kunst en vliegwerk vooraf te regelen.

2.Bij een echte ramp (ongepland !) met zeer grote aantallen slachtoffers (echte slachtoffers !) zal er een acuut tekort aan medische opvang/hulp en verzorgings capaciteiten zijn en zijn we genoodzaakt om defensie en wellicht buitenlandse hulptroepen in te schakelen welke minimaal een etmaal nodig hebben om daadwerkelijk operationeel ingezet te worden.
Overheden en hulpdiensten zijn -zeker in het eerste uur- afhankelijk van hulpvaardige burgers die daadwerkelijk helpen en eerstehulp verlenen.
Rampen en massale gewonden kan je moeilijk voorkomen, maar burgers kunnen wel leren om levensreddend op te treden bij een groot aantal ernstig gewonden.

Daarnaast spelen er bij massale slachtoffers en evacuees nog meer belangrijke andere zaken, zoals (gebrek aan) vervoerscapaciteit, in combinatie met de beperkingen van onze wegen en openbaar vervoer infra instructuur, en de geminimaliseerde beperkte SEH en 1e lijns zorg.
 :'(

Reden waarom ik gezien de drukte ook nooit een ramp inplan direct voor en gedurende de ochtend en avondspits en om mijn nachtrust te waarborgen, ook nooit 's-avonds en 's-nachts.
Rampen uitsluitend in kantoortijd en uiterlijk afgehandeld rond 16.00 uur aub.
 ;D

1.Iemand die zijn leven lang concierge op een school was geweest kwam mij vol trots vertellen dat hij vanwege zijn uitstekende management kwaliteiten was benoemd tot directeur van een zeer grote afdeling/district van het Rode Kruis. (Mij bekend welke afdeling/district maar dat zal ik hier maar even niet noemen.)

2.De overheid gaat in alle rapporten, studies etc. systematisch voorbij aan de noodzaak om hulpvaardige burgers in te zetten laat staan dat burgers geleerd gaat worden om levensreddend op te treden bij een groot aantal ernstig gewonden of slachtoffers van watersnoodrampen etc.

De overheid schijnt van mening te zijn dat de overheid alles kan overlaten aan de bekende hulpdiensten.
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: WillemD op 22 juli 2017, 12:34:09
1.Iemand die zijn leven lang concierge op een school was geweest kwam mij vol trots vertellen dat hij vanwege zijn uitstekende management kwaliteiten was benoemd tot directeur van een zeer grote afdeling/district van het Rode Kruis. (Mij bekend welke afdeling/district maar dat zal ik hier maar even niet noemen.)

2.De overheid gaat in alle rapporten, studies etc. systematisch voorbij aan de noodzaak om hulpvaardige burgers in te zetten laat staan dat burgers geleerd gaat worden om levensreddend op te treden bij een groot aantal ernstig gewonden of slachtoffers van watersnoodrampen etc.

De overheid schijnt van mening te zijn dat de overheid alles kan overlaten aan de bekende hulpdiensten.
Over punt 1 kan ik alleen zeggen dat dit schering en inslag is, en vaak te maken heeft met vriendjespolitiek ongeacht de werkelijke capaciteiten en vermogen om een functie te bekleden.
 :(

Mbt. punt 2 kan ik alleen zeggen dat levensreddende eerstehulp opleidingen van het Rode Kruis en Oranje Kruis zijn gebaseerd op hun "Gezamelijke EHBO richtlijnen" waarvan het niveau dramatisch is uitgekleed tot het niveau van "leren 112 bellen", beperkte levensreddende eerstehulp (tourniquet is uitgebannen en gebruik een doodzonde !), "handje vasthouden slachtoffer", en "wachten tot de ambulance komt" binnen het beloofde kwartier. En dit wordt nog algemeen geaccepteerd ook ! Wat een drama als er een aanslag is en mensen is alleen geleerd om 112 te bellen, marginale levensreddende eerstehulp verrichten, en slechts het handje mogen vasthouden.

In combinatie met het systematisch negeren van overheden van de potentiele eerstehulpverlenings capaciteit van burgers, maakt ons land tot een kwetsbaar landje waarin veel onnodig verlies aan levens (nu al !) zijn te betreuren bij allerlei ongevallen, wapengeweld en aanslagen door uiterst marginale eerstehulp kennis, opleiding, training en oefening van burgers.
 :'(

Vanuit deze zienswijze gezien falen overheden, het Rode en Oranje Kruis in meerdere opzichten dramatisch in hun missie, doelstelling en zienswijze op het gebied van voorbereiding op rampen, ongevallen en incidenten.
 :(  :'(


Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Piet V. op 22 juli 2017, 13:49:05
Wat een drama als er een aanslag is en mensen is alleen geleerd om 112 te bellen, marginale levensreddende eerstehulp verrichten, en slechts het handje mogen vasthouden.

In combinatie met het systematisch negeren van overheden van de potentiele eerstehulpverlenings capaciteit van burgers, maakt ons land tot een kwetsbaar landje waarin veel onnodig verlies aan levens (nu al !) zijn te betreuren bij allerlei ongevallen, wapengeweld en aanslagen door uiterst marginale eerstehulp kennis, opleiding, training en oefening van burgers.
 :'(

Vanuit deze zienswijze gezien falen overheden, het Rode en Oranje Kruis in meerdere opzichten dramatisch in hun missie, doelstelling en zienswijze op het gebied van voorbereiding op rampen, ongevallen en incidenten.
 :(  :'(

Ik ben het helemaal met je eens. Er kan een actiegroep worden opgericht met een eigen weblog of webforum, die pleit voor onderwijs in EHBO en rampenhulp. Dat onderwijs kan heel goedkoop worden gerealiseerd via instructievideo's. Zulke video's zouden wekelijks moeten worden vertoond op scholen en op tv.
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: WillemD op 22 juli 2017, 20:04:35
Ik ben het helemaal met je eens. Er kan een actiegroep worden opgericht met een eigen weblog of webforum, die pleit voor onderwijs in EHBO en rampenhulp. Dat onderwijs kan heel goedkoop worden gerealiseerd via instructievideo's. Zulke video's zouden wekelijks moeten worden vertoond op scholen en op tv.
Een dergelijk forum is wel nuttig om organisaties, bedrijven, EHBO verenigingen en overheden ed. te laten zien dat er buiten de traditionele EHBO kaders wordt gedacht.
Maar alleen met video-instructies ben je er nog niet. Er zullen vele praktijk oefeningen moeten volgen welke inspelen op ernstige letsels en stoornissen, zoals het stelpen van ernstige bloedingen en het openen van luchtwegen bij meerdere slachtoffers in zeer korte tijd , de meest cruciale EHBO handelingen die men dient uit te voeren.
Dat zal uiteraard confronterend, traumatisch en schokkerend zijn voor de meeste burgers in Nederland, maar dergelijke ernstige letsels zijn wel realisme geworden in Europa.

Zoetsappig en gezellig onder het genot van koffie en thee in klassikaal verband bijv. een vinger verbandje aanleggen is totaal anders dan realistisch oefenen met meerdere slachtoffers met ernstige bloedingen, explosieletsels, amputaties, verminkingen en brandwonden. Als je alleen hebt geleerd een vingerverbandje aan te leggen en 112 te bellen, dan is dat echt zonde van de tijd en vooral geld die je er in hebt geinvesteerd.

In Nederland wordt door het Oranje Kruis en Rode Kruis gepromoot om massaal EHBO te volgen. Ik sta achter die denkwijze. Echter niet op de huidige vorm van laagdrempeligheid, kort-inhoudelijk en laag niveau. Ook ben ik tegen de marginaal inhoudelijke EHBO internet cursussen, al dan wel of niet met soms één uurtje praktijk uurtje incl. koffie en thee ! Dit is in mijn ogen puur bedrog, waarbij mensen in de waan worden gebracht dat zij adequate EHBO kunnen verlenen.

Als we praten over eerstehulp bij rampen, wapengeweld en aanslagen en de daarbij behorernde letsels, dan sta je in mijn ogen feitelijk machteloos met een EHBO diploma van het Oranje Kruis of Rode Kruis omdat zij EHBO-ers / burgers simpelweg niet voorbereiden op het verlenen van levensreddende eerstehulp met meerdere slachtoffers met ernstige letsels en stoornissen.

Op dit moment zijn er slechts twee EHBO certificerende organisaties in Nederland teweten LPEV en Meduca/Nedcert die EHBO al meer dan 10 jaar echt serieus nemen door het aanbieden van EHBO opleidingen welke realistisch en actueel zijn en bovenal inspringen op ernstige (trauma)letsels en stoornissen met meerdere slachtoffers.
Met hun EHBO opleidingen lopen het Oranje Kruis en Rode Kruis al jaren hopeloos achter op de realiteit en maatschappelijke ontwikkelingen.
Het is mij daarom nog een compleet raadsel dat EHBO verenigingen en EHBO en BHV opleiders nog steeds massaal voor de EHBO opleidingen van het Oranje Kruis en Rode Kruis kiezen, terwijl er andere EHBO opleidingen en certificeringen toegankelijk zijn die zijn gebaseerd op de realiteit.
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Piet V. op 22 juli 2017, 20:25:53
Een dergelijk forum is wel nuttig om organisaties, bedrijven, EHBO verenigingen en overheden ed. te laten zien dat er buiten de traditionele EHBO kaders wordt gedacht.
Maar alleen met video-instructies ben je er nog niet. Er zullen vele praktijk oefeningen moeten volgen welke inspelen op ernstige letsels en stoornissen, zoals het stelpen van ernstige bloedingen en het openen van luchtwegen bij meerdere slachtoffers in zeer korte tijd , de meest cruciale EHBO handelingen die men dient uit te voeren.

Dat is waar, en rampenhulp is ook veel breder dan EHBO, en zou ook op alle scholen moeten worden onderwezen. Maar het lijkt me politiek meer haalbaar, als dat in eerste instantie alleen gebeurt via wekelijkse video-instructie van een uur op scholen, aan alle leerlingen.

Want mondeling contact-onderwijs is veel duurder dan video-onderwijs, en politieke veranderingen gaan vaak geleidelijk. En beter een wekelijkse video-les voor alle leerlingen, dan een maandelijkse mondelinge les, die even lang duurt. Want met een wekelijkse video-les kan er meer leerstof worden overgedragen, ook over ernstige verwondingen.

In die video's kunnen leerlingen wel worden gestimuleerd, om thuis zelf te oefenen met de getoonde technieken. Video-lessen kunnen bijvoorbeeld worden vertoond in zalen met driehonderd leerlingen tegelijk.
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: WillemD op 22 juli 2017, 23:13:44
Dat is waar, en rampenhulp is ook veel breder dan EHBO, en zou ook op alle scholen moeten worden onderwezen. Maar het lijkt me politiek meer haalbaar, als dat in eerste instantie alleen gebeurt via wekelijkse video-instructie van een uur op scholen, aan alle leerlingen.

Want mondeling contact-onderwijs is veel duurder dan video-onderwijs, en politieke veranderingen gaan vaak geleidelijk. En beter een wekelijkse video-les voor alle leerlingen, dan een maandelijkse mondelinge les, die even lang duurt. Want met een wekelijkse video-les kan er meer leerstof worden overgedragen, ook over ernstige verwondingen.

In die video's kunnen leerlingen wel worden gestimuleerd, om thuis zelf te oefenen met de getoonde technieken. Video-lessen kunnen bijvoorbeeld worden vertoond in zalen met driehonderd leerlingen tegelijk.
"Ik zie al helemaal voor me dat geshockeerde en boze ouders op de poorten van de school bonken zodra ze horen dat hun bloedeigen kinderen worden opgeleid voor eerstehulp bij ernstige bloedingen, explosieletsels, inademing gevaarlijke stoffen en amputaties, en lessen over hoe te handelen bij aanslagen.
Dat kan je geen enkel kind aandoen, kinderen moeten volledig van een kwaadwillende buitenwereld worden afgeschermd en mogen geen negatieve levenservaring opdoen tot hun 18e als ze volwassen zijn geworden"

Raar eigenlijk, in vele landen buiten Nederland zijn dit soort (zelfbehoud) trainingen standaard opgenomen in het lessenpakket. Hier in Nederland denken wij daar totaal anders over, want aanslagen en rampen komen alleen in het buitenland voor, denken wij zo naief als wij zijn.
Zelfs ontruimingsoefeningen op scholen worden niet meer gegeven omdat kinderen dan mogelijk getraumatiseerd kunnen raken door de oefening met alle mogelijke psychische klachten vandien.

Het is kortzichtig om te denken of te veronderstellen dat wij in Nederland gespaard blijven van nare dingen.
Het is sinds enkele jaren niet meer de vraag of, maar wanneer.
En dan kun je maar beter goed in je schoenen staan als burger en overheid door een goede voorbereiding voor het onvermijdelijke moment dat.

Nederland en met name de politiek zit helaas niet op doemdenkerij van critici te wachten, tot het onverhoopte moment dat er ergens in Nederland echt nare dingen gebeuren.
Dan beschuldigd iedereen elkaar ernstig van onvoldoende voorbereiding en grove nalatigheid.
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Piet V. op 23 juli 2017, 14:26:32
Zelfs ontruimingsoefeningen op scholen worden niet meer gegeven omdat kinderen dan mogelijk getraumatiseerd kunnen raken door de oefening met alle mogelijke psychische klachten van dien. Het is kortzichtig om te denken of te veronderstellen dat wij in Nederland gespaard blijven van nare dingen.

Zeer uitgebreid rampenonderwijs en rampentraining voor kinderen en jongeren is in Nederland uiterst urgent. Daarbij kunnen speciaal daarvoor geselecteerde militairen rampenoefeningen per school leiden, op kosten van Defensie. Ook scouting-clubs kunnen daarbij een actieve rol spelen, met overheidssubsidie.

Maar daarbij moet de toon wel relativerend en luchtig zijn, om emotionele beschadiging (zoals angststoornissen en aanhoudende stress) te voorkomen, en om leerlingen te motiveren om daaraan actief mee te doen. Die luchtige benadering wordt nagestreefd door de overheid van de VS via deze aantrekkelijke en motiverende website met plaatjes en educatieve games:

https://www.ready.gov/kids

Zie ook: www.ready.gov
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: WillemD op 23 juli 2017, 16:18:20
Mooie website zeg met veel relevante informatie.
Titel: Video: Vrijwilligers bij rampenhulp
Bericht door: Piet V. op 23 juli 2017, 17:03:32
Video: Neighborhoods Responding in Disasters: Turning Connection into a Powerful Resource to Catastrophe

Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Piet V. op 02 december 2017, 14:06:03
De overheid zou wettelijk moeten verplichten, dat er in elk woonhuis een noodpakket aanwezig is, dat voldoet aan bepaalde minimum-eisen. Die verplichting moet worden gehandhaafd met steekproefsgewijze controles en hoge geldboetes. Die controles kunnen dan worden betaald uit de opbrengst van die boetes.

Informatie over het noodpakket: https://www.crisis.nl/wees-voorbereid/noodpakketten/
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Peter op 13 oktober 2018, 16:50:24
https://www.ad.nl/rotterdam/veiligheidsregio-meer-geld-nodig-voor-inzet-hulpdiensten-na-aanslagen~abaed00d/?
Titel: Re: Is Nederland voorbereid op massale ramp?
Bericht door: Thor op 13 oktober 2018, 20:35:03
https://www.ad.nl/rotterdam/veiligheidsregio-meer-geld-nodig-voor-inzet-hulpdiensten-na-aanslagen~abaed00d/?

Het Rijk zou extra geld moeten steken in de brandweer, ambulancedienst en veiligheidsregio's om ze beter toe te rusten op de hulp na een terroristische aanslag. Dat zegt Maikel Lenssen, die zich bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bezighoudt met beleidsadvies na terreuraanslagen.

Een ieder die zich bezighoudt met de inzet van hulpdiensten is van mening  dat er extra geld moet worden gestoken in de activiteiten waar hij/zij zich mee bezig houdt.
Men vergeet dat de actuele kennis en kunde minstens net zo belangrijk is.
Er zijn nogal wat massale rampen mogelijk, variërend van overstromingen…………….tot
terroristische aanslagen.


Agenten die als eerste aankomen moeten het geweld verstoren en als het mogelijk is stoppen. De agenten krijgen zo snel mogelijk hulp van specialistische eenheden als de Dienst Speciale Interventies.

Agenten moeten daartoe ook zijn uitgerust,opgeleid en regelmatig geoefend

Lenssen constateert dat er wel extra geld is geïnvesteerd in politie, defensie, marechaussee en inlichtingendiensten en in mindere mate of helemaal niet in de brandweer en ambulancedienst. Lenssen vindt dat jammer. Naast meer oefentijd speelt bij de brandweer en ambulancedienst ook de discussie of er specialistische teams uitgerust met tactische vesten en ballistische helmen moeten komen. Die moeten na een aanslag in de frontlinie met de politie en DSI kunnen opereren.

In de frontlinie kunnen opereren, deze frontliners moeten daar ook wel belangstelling voor hebben en naar worden betaald.
Gelet op het uitgebreide scala aan mogelijke massale rampen en de relatief geringe capaciteiten van de hulpdiensten en de tijd waarin alles op dreef is zal veel meer het accent moeten worden gelegd op improvisatie organisatie en het meer betrekken van burgers en bedrijven