Facebook Brandweerforum Twitter Brandweerforum


Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Ach woordvoerder toch, trekt u die schoenen nu ook weer aan, man, man, man.

Deze reactie leek mij eerst uiterst inconsequent (dat is bij u op zich voor mij niet onverwacht): U zou geen energie meer steken in mijn reacties op dit thema.
Het gebrek aan energie om eerst begrijpend te lezen vooraf aan inhoudloze bladvulling ligt er echter dik op!

U noemt mij nu 'woordvoerder' terwijl ik toevoegde: "m.i.". Mijn uitspraak over 'niemand' was dus geheel voor mijn rekening.
Ik herhaal: U heeft dit soort uitingen toch niet nodig?
2
Dat laatste neemt m.i. zeker niemand u kwalijk! Dank daarvoor!

Ach woordvoerder toch, trekt u die schoenen nu ook weer aan, man, man, man.
3
Ouderwets weer uw repliek, succes met het varen van uw koers, we lezen vanzelf wel of uw stellingname gehoor vindt.

BTW ik stop er geen energie meer in.

Dat laatste neemt m.i. zeker niemand u kwalijk! Dank daarvoor!
4
Na ieder incident gaat men, “de brandweer” en de pers snel over tot de orde van de dag.
“De brandweer” laat met de nodige vertraging een standaard,uitvoerig, onleesbaar rapport en vooral lang rapport met de nodige algemeenheden en bijlagen produceren.
Bij Gemeenteraden zelf is meestal niet de noodzakelijke kennis en het inzicht beschikbaar, een deugdelijk onderzoek door derden kost geld, kosten en baten, veiligheid worden niet tegen elkaar afgewogen

Tja, als ook uw analyse klopt, dan geeft dat nog meer 'gewicht' aan wat ik eerder noemde: het intellectueel en ethisch bankroet van de brandweerzorg.
Dan zou men toch ook op rationeel financiële motieven dit belastinggeld verspillen moeten stoppen!
5
Uw inhoudsloze (zonder (bron)feiten of verwijzing daar naar) stellingen vonder eerder en herhaald kritiek op deze site; maar dat helpt kennelijk niet.
Ook inhoudelijk zijn uw 'losjes', semantisch schier onbegrijpelijk geformuleerde stellingen, ook nog vaak onjuist.

Volgens uw 'bijdrage' probeer ik: ' een casus waar ik mij opgeworpen (hoe gaat dat dan in zijn werk?) heb, uit te meten alsof het (dewatte?) aan de wet- en regelgeving en dan met name ontbreken van vergunningen heeft gelegen.'

De casus 'waar ik mij volgens u opgeworpen heb'; terwijl ik feitelijk (via een derde) daarvoor gevraagd ben door de rouwende ouders(!), heb ik inderdaad grondig onderzocht.
Mag iemand ethisch, en van een door hen verondersteld en gehoopte deskundige helper, dan iets anders van mij verwachten onder die omstandigheden?

Vanuit mijn deskundigheid weet ik dat gebouwen voor kamerwijze verhuur (meer dan 5 woningen/kamers) al tientallen jaren onder een gebruiksvergunning vallen (sinds 2008 'gebruiksmelding') om te voldoen aan de vele eisen: in eerder de Bouwverordening, sinds 2008 het Gebruiksbesluit en sinds 20212 het Bouwbesluit. Dan 'meet ik inderdaad al direct de casus zo uit' dat ik, via de Wob, alle vergunningen (daarbij ook de Bouwvergunningen!) met de brandweerzorg adviezen van de wettelijk adviseur opvraag. Dit om methodologisch verantwoord uit te sluiten dat daar geen causale tekortkomingen kunnen worden aangetroffen m.b.t. het onnatuurlijk overlijden van David Swart.
Dit uiteraard ook om zorgvuldig de vervolgstappen te nemen; zoals indienen aangiften en klachten.

Volgens u heeft deze casus niets van doen met vergunningen (adviezen); gebaseerd op niets dan...."Nee dus!"

U kon/kan ik wellicht niets leren; maar kan ik beter de lezers op dit forum zakelijk informeren zodat zij zelf (feitelijk) kunnen oordelen.

Dankzij de Wob aanvragen kregen wij de beschikking over een last onder dwangsom (50.000 euro tot beëindiging gebruik door een gebruiksverbod!) omdat, eerst in 2015, bleek dat voor de 5 flats zelfs nog steeds geen gebruiksmelding (inmiddels vlgs. Bouwbesluit 2012) was ingediend.
Dit impliceert dat er, in de tientallen jaren daaraan voorafgaand, geen gebruiksvergunning ooit was afgegeven en er (dus) ook al geen opleverings- en handhavingsinspecties waren verricht door de wettelijk adviseur; onder (vergunning) verantwoordelijkheid van B&W en onder democratische controle van de gemeenteraad. Een vorm van Russische roulette met de bewoners door de met de brandweerzorg wettelijk belaste acteurs. In hoofdzaak: de zelfgekozen gemeenteraad! Cynischer kan het niet en het is mijn ervaring dat dit niet alleen in Diemen ze is; al maakt dit het er zeker niet minder verwijtbaar om.

Een drietal bezoeken van brandweerpersoneel (reg. brw. 2015) bracht (met 3 rapporten) ons achteraf aan het licht dat er in het geheel niet kon worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012; voor het eerst beoordeeld in 2015!
Eigen onderzoek ter plaatse (1 augustus 2017) bracht aan het licht (op beeld vastgelegd) dat het gebouw, voor rook en brand, 'zo lek was als een mandje'.
Ook hingen er -leidingen en alarmmelders nog los (niet gemonteerd) op alle verdiepingen.
Bergingen in de vluchtwegen puilden uit van 'brandstoffen'. De secundaire vluchtweg op de 12e verdieping (2 slachtoffers!) was gebarricadeerd door een 3-zits bank op het balkon.

De gebouwen waren, sinds januari 2016 in verbouwing, onder een toen verstrekte Omgevingsvergunning, met als uitsluitend doel: alsnog te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 voor kamerwijze verhuur.
De Gebruiksmelding werd, na/op de last onder dwangsom, toen ook al ingediend! Hetgeen absurd is; omdat dit logisch en ook wettelijk 4 weken voor aanvang van het gebruik moet geschieden. Zodat de gemeente eerst nog een opleveringsinspectie kan laten uitvoeren, uiteraard eerst na de verbouwing(!), door de reg. brw.; zoals ook was/is opgenomen in het formele handhavingsbeleid van de gemeente Diemen.
Uit onze Wob aanvraag kwam in het geheel niets meer aan (inspectie)rapporten na de Omgevingsvergunning van 2016; met daarin nota bene opnieuw een opgelegd Gebruiksverbod!

Terzijde: een wietplantage is, voor deskundigen, geen te kwalificeren (technische) 'brandoorzaak'. Bovendien hebben clandestiene vormen van gebruik (strafrecht!) van gebouwen en terreinen geen 'vergunningsysteem' en doen dan in deze discussie er niet toe; behalve onnodige verwarring voor leken in deze discussie brengen.

Waar repressieve brandweerlieden en hun leidinggevenden rekening mee moeten houden, wordt ondersteund door de schakel in de veiligheidsketen: 'preparatie'.
De MDT van de OVD in deze casus 'haperde' (IFV rapport) of er bruikbare informatie in die of andere (bevelvoerders, HOVD) MDT's waren opgenomen betwijfel ik: omdat de verbouwing nog plaats vond en de opleveringsinspectie niet heeft plaatsgevonden; hiervoor bestond geen belangstelling (IFV/Inspectie).

Dat de cdt. reg. brw. verantwoordlijk is voor de adviezen en uit te voeren brandweerzorg, waartoe het beleid wordt opgesteld en op uitvoering moet worden gecontroleerd door het reg. bestuur en vooral de gemeenteraad, noemt u, badinerend (waarom eigenlijk?) in mijn richting mijn 'stokpaardje'; ik beroep me echter nuchter op de wet (WVr).

Dat ik de 'advocatuur' zou willen inschakelen is te zot voor woorden (is dat niet wat teveel van het goede?) en uw 'helderziende methode van voorspellen' wat ik wil 'spelen' (en dus niet wat ik kan zijn) is 'op de man gespeeld' en onzakelijk. Dat heeft u toch niet nodig?

Ouderwets weer uw repliek, succes met het varen van uw koers, we lezen vanzelf wel of uw stellingname gehoor vindt.

BTW ik stop er geen energie meer in.
6

Na ieder incident gaat men, “de brandweer” en de pers snel over tot de orde van de dag.
“De brandweer” laat met de nodige vertraging een standaard,uitvoerig, onleesbaar rapport en vooral lang rapport met de nodige algemeenheden en bijlagen produceren.
Bij Gemeenteraden zelf is meestal niet de noodzakelijke kennis en het inzicht beschikbaar, een deugdelijk onderzoek door derden kost geld, kosten en baten, veiligheid worden niet tegen elkaar afgewogen

7
Als de inspanningen van de heer Vos bevredigende resultaten opleveren, voor de nabestaanden uiteindelijk duidelijkheid verschaffen, dan maakt het toch niet uit door wie en hoe, langs welke weg en op welke manieren.

Dank voor uw begrip!
Ik wil mijn 'agenda' daarbij niet verborgen laten dat het mij om de brandweerzorg in geheel NL gaat.
De moeder van de overledene verwoordde het zo: "Dit mag niet nog eens gebeuren!"
Ik kon haar overtuigen dat dit geen 'incident' was maar een symptoom van een nationaal probleem is en dat de gehele veiligheidsketen moet worden beoordeeld om dit duidelijk te krijgen. Terwijl het IFV/Inspectie, methodologisch onverantwoord, vrijwillig hun 'onderzoek' wenste te beperken tot slechts de laatste schakel (los van 'nazorg'). Dit terwijl de eerdere schakels juist de voorwaarden moeten leveren voor de mate van (repressief) succesvol en in redelijkheid veilig optreden. Zoals daar zijn de toetsing van de voorwaarden in het Bouwbesluit 2012 en het te formuleren en controleren beleid daaruit door de gemeenteraad.
Ook zie ik in op logische gronden dat de verzaakte brandweerzorg (voorbij zien aan pro-actie, preventie en preparatie) onnodig (dodelijk) gevaar opleverde/oplevert voor de repressieve brandweerlieden.
Het brandweerwezen als totaal bevat zodoende dodelijke/schadelijke tekortkomingen in haar functioneren; voor ook het eigen personeel. Dat is toch normaliter belangwekkende informatie; die of direct moet worden gefalsifieerd of tot acute maatregelen moet leiden.
8
Actueel / Re: 16-08-2018 ZGB (GRIP1) Restaurant de Klok, Smidstraat, Egmond aan Zee
« Laatste bericht door Thor Gepost op Gisteren om 12:21:38 »
Zwarte dag voor Egmond aan Zee

16-08-2018Egmond aan Zee

Donderdagmiddag heeft bij restaurant De Klok, midden in het hart van Egmond aan Zee, een zeer grote brand gewoed. Het vuur was moeilijk te bestrijden en het restaurant is deels gesloopt, een zwarte dag voor Egmond.

Omstreeks 16:00 uur is de bemanning van KNRM Egmond aan Zee gealarmeerd voor het assisteren van de brandweer bij bluswatertransport uit zee in verband met een zeer grote brand in het centrum van Egmond aan Zee.

Een zware dompelpomp werd met het kusthulpverleningsvoertuig (KHV) naar het strand gebracht. De dompelpomp werd met behulp van enkele stalen pennen vastgezet in het zwin en konn geen kant meer op.

Gaande de middag draaide de wind en nam deze in kracht toe. Ook kwam langzaam het water weer op waardoor de dompelpomp in de branding kwam te liggen. De pomp was bijna niet meer te houden, waarop werd besloten de pomp aan de bootwagen te verankeren.

Omdat het watertransport niet zomaar onderbroken mag worden, werd de reddingboot Adriaan Hendrik uit voorzorg gelanceerd. De reddingboot moet uiteraard ook inzetbaar blijven voor noodoproepen.

Met de pomp aan de bootwagen was de pomp beter te houden en kon makkelijker op diepte worden gehouden. De Egmondse Reddingsbrigade assisteerde onder meer met het verzorgen van de brandstof voor de dompelpomp.

Omstreeks 20:00 uur was het watertransport niet meer nodig en kon de pomp opgeruimd worden. Na het afkoppelen van de pomp keerde de reddingboot weer terug op het strand.

Om 21:00 uur stonden de reddingboot en het KHV weer klaar voor de volgende inzet.

https://www.knrm.nl/nieuws/knrm-reddingstation-egmond-aan-zee/zwarte-dag-voor-egmond-aan-zee
9
Als de inspanningen van de heer Vos bevredigende resultaten opleveren, voor de nabestaanden uiteindelijk duidelijkheid verschaffen, dan maakt het toch niet uit door wie en hoe, langs welke weg en op welke manieren.
10
Gecontroleerd af laten branden, afbrandscenario, correct dat is zelfs strijdig aan wet- en regelgeving.

Voor de rest probeert u een casus, waar u zich heeft opgeworpen, hier uit te meten alsof het aan wet- en regelgeving en dan met name ontbreken van vergunning(en) heeft gelegen. Nee dus!

Dan wat u als Frivool leest en beoordeelt als leeg, ongepast mag u helemaal zelf weten maar brand, veroorzaakt door b.v. een wietplantage daar staat wel op papier dat het niet mag maar daders trekken zich daar niets van aan. Ook de criminele activiteit in drugslaboratoria zijn weliswaar verboden maar komen nog steeds voor, dat wil niet zeggen dat brandweerlieden er geen rekening mee houden.

Uw stokpaardje "regionaal commandant verantwoordelijk" gaat u ongetwijfeld middels de advocatuur bevechten en u zult natuurlijk de getuige deskundige willen spelen. We zullen het beleven zeg maar.

Uw inhoudsloze (zonder (bron)feiten of verwijzing daar naar) stellingen vonder eerder en herhaald kritiek op deze site; maar dat helpt kennelijk niet.
Ook inhoudelijk zijn uw 'losjes', semantisch schier onbegrijpelijk geformuleerde stellingen, ook nog vaak onjuist.

Volgens uw 'bijdrage' probeer ik: ' een casus waar ik mij opgeworpen (hoe gaat dat dan in zijn werk?) heb, uit te meten alsof het (dewatte?) aan de wet- en regelgeving en dan met name ontbreken van vergunningen heeft gelegen.'

De casus 'waar ik mij volgens u opgeworpen heb'; terwijl ik feitelijk (via een derde) daarvoor gevraagd ben door de rouwende ouders(!), heb ik inderdaad grondig onderzocht.
Mag iemand ethisch, en van een door hen verondersteld en gehoopte deskundige helper, dan iets anders van mij verwachten onder die omstandigheden?

Vanuit mijn deskundigheid weet ik dat gebouwen voor kamerwijze verhuur (meer dan 5 woningen/kamers) al tientallen jaren onder een gebruiksvergunning vallen (sinds 2008 'gebruiksmelding') om te voldoen aan de vele eisen: in eerder de Bouwverordening, sinds 2008 het Gebruiksbesluit en sinds 20212 het Bouwbesluit. Dan 'meet ik inderdaad al direct de casus zo uit' dat ik, via de Wob, alle vergunningen (daarbij ook de Bouwvergunningen!) met de brandweerzorg adviezen van de wettelijk adviseur opvraag. Dit om methodologisch verantwoord uit te sluiten dat daar geen causale tekortkomingen kunnen worden aangetroffen m.b.t. het onnatuurlijk overlijden van David Swart.
Dit uiteraard ook om zorgvuldig de vervolgstappen te nemen; zoals indienen aangiften en klachten.

Volgens u heeft deze casus niets van doen met vergunningen (adviezen); gebaseerd op niets dan...."Nee dus!"

U kon/kan ik wellicht niets leren; maar kan ik beter de lezers op dit forum zakelijk informeren zodat zij zelf (feitelijk) kunnen oordelen.

Dankzij de Wob aanvragen kregen wij de beschikking over een last onder dwangsom (50.000 euro tot beëindiging gebruik door een gebruiksverbod!) omdat, eerst in 2015, bleek dat voor de 5 flats zelfs nog steeds geen gebruiksmelding (inmiddels vlgs. Bouwbesluit 2012) was ingediend.
Dit impliceert dat er, in de tientallen jaren daaraan voorafgaand, geen gebruiksvergunning ooit was afgegeven en er (dus) ook al geen opleverings- en handhavingsinspecties waren verricht door de wettelijk adviseur; onder (vergunning) verantwoordelijkheid van B&W en onder democratische controle van de gemeenteraad. Een vorm van Russische roulette met de bewoners door de met de brandweerzorg wettelijk belaste acteurs. In hoofdzaak: de zelfgekozen gemeenteraad! Cynischer kan het niet en het is mijn ervaring dat dit niet alleen in Diemen ze is; al maakt dit het er zeker niet minder verwijtbaar om.

Een drietal bezoeken van brandweerpersoneel (reg. brw. 2015) bracht (met 3 rapporten) ons achteraf aan het licht dat er in het geheel niet kon worden voldaan aan het Bouwbesluit 2012; voor het eerst beoordeeld in 2015!
Eigen onderzoek ter plaatse (1 augustus 2017) bracht aan het licht (op beeld vastgelegd) dat het gebouw, voor rook en brand, 'zo lek was als een mandje'.
Ook hingen er -leidingen en alarmmelders nog los (niet gemonteerd) op alle verdiepingen.
Bergingen in de vluchtwegen puilden uit van 'brandstoffen'. De secundaire vluchtweg op de 12e verdieping (2 slachtoffers!) was gebarricadeerd door een 3-zits bank op het balkon.

De gebouwen waren, sinds januari 2016 in verbouwing, onder een toen verstrekte Omgevingsvergunning, met als uitsluitend doel: alsnog te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 voor kamerwijze verhuur.
De Gebruiksmelding werd, na/op de last onder dwangsom, toen ook al ingediend! Hetgeen absurd is; omdat dit logisch en ook wettelijk 4 weken voor aanvang van het gebruik moet geschieden. Zodat de gemeente eerst nog een opleveringsinspectie kan laten uitvoeren, uiteraard eerst na de verbouwing(!), door de reg. brw.; zoals ook was/is opgenomen in het formele handhavingsbeleid van de gemeente Diemen.
Uit onze Wob aanvraag kwam in het geheel niets meer aan (inspectie)rapporten na de Omgevingsvergunning van 2016; met daarin nota bene opnieuw een opgelegd Gebruiksverbod!

Terzijde: een wietplantage is, voor deskundigen, geen te kwalificeren (technische) 'brandoorzaak'. Bovendien hebben clandestiene vormen van gebruik (strafrecht!) van gebouwen en terreinen geen 'vergunningsysteem' en doen dan in deze discussie er niet toe; behalve onnodige verwarring voor leken in deze discussie brengen.

Waar repressieve brandweerlieden en hun leidinggevenden rekening mee moeten houden, wordt ondersteund door de schakel in de veiligheidsketen: 'preparatie'.
De MDT van de OVD in deze casus 'haperde' (IFV rapport) of er bruikbare informatie in die of andere (bevelvoerders, HOVD) MDT's waren opgenomen betwijfel ik: omdat de verbouwing nog plaats vond en de opleveringsinspectie niet heeft plaatsgevonden; hiervoor bestond geen belangstelling (IFV/Inspectie).

Dat de cdt. reg. brw. verantwoordlijk is voor de adviezen en uit te voeren brandweerzorg, waartoe het beleid wordt opgesteld en op uitvoering moet worden gecontroleerd door het reg. bestuur en vooral de gemeenteraad, noemt u, badinerend (waarom eigenlijk?) in mijn richting mijn 'stokpaardje'; ik beroep me echter nuchter op de wet (WVr).

Dat ik de 'advocatuur' zou willen inschakelen is te zot voor woorden (is dat niet wat teveel van het goede?) en uw 'helderziende methode van voorspellen' wat ik wil 'spelen' (en dus niet wat ik kan zijn) is 'op de man gespeeld' en onzakelijk. Dat heeft u toch niet nodig?
Pagina's: [1] 2 3 ... 10