Auteur Topic: 11-10-2018 Zeer grote brand + GRIP 3 industrie de Schacht, Dongen  (gelezen 2046 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #30 Gepost op: 13 oktober 2018, 09:25:53
In de verdere afwikkelingen en onderzoek naar deze brand zal er nog wel de nodige aandacht zijn voor de verhoudingen tussen het bedrijf en de gemeente. Ook omdat deze brand uitbrak op de avond dat ook de situatie rond dit bedrijf in de gemeenteraad zou worden besproken. Kan dom toeval zijn, maar toch...
Thor

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.435
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #31 Gepost op: 13 oktober 2018, 10:00:10
Zembla heeft hier een uitzending aan gewijd.
Het bedrijf overtreedt allerlei regels, maar de gemeente laat het ook toe. Vandaar ook dat niemand er van op keek dat het hier fout ging. Het is nu de vraag hoe dit verder gaat lopen.
Wellicht dat de eigenaar van het bedrijf welke geen verantwoording nam en de gemeente die het oogluikend toe liet op de vingers wordt getikt.
Helemaal niet zo gek die sprinklers en/of brandgangen...............

Door dat soort uitzendingen al,s van Zembla etc. zou de boel mogelijk in beweging kunnen
worden gebracht. Het beeld dat uit deze grondig voorbereide uitzending is ontstaan is niet best, zowel voor de eigenaar als de betrokken autoriteiten.
Als de boel zou worden aangepakt gaan de kassa’s voor de advocaten rinkelen. Eventuele dwangsommen, voor zover die kunnen worden toegepast en ook daadwerkelijk worden opgelegd vallen in het niet bij de verdiensten van het bedrijf aan deze handel.


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.294
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #32 Gepost op: 13 oktober 2018, 10:24:59
Zembla heeft hier een uitzending aan gewijd.
Het bedrijf overtreedt allerlei regels, maar de gemeente laat het ook toe. Vandaar ook dat niemand er van op keek dat het hier fout ging. Het is nu de vraag hoe dit verder gaat lopen.
Wellicht dat de eigenaar van het bedrijf welke geen verantwoording nam en de gemeente die het oogluikend toe liet op de vingers wordt getikt.
Helemaal niet zo gek die sprinklers en/of brandgangen...............

Zoals u het stelt zo is ook de opinie in de media en dus ook bij het grote publiek. Uw beoordeling van maatregelen is uit de context van het gehele bedrijf.
Wat m.i., bij de langzaam ingevoerde en deels tientallen jaren verzaakte wettelijke taken van de regionale brandweer (sinds 1985; later in 2010 in de veiligheidsregio) met name t.b.v. de brandpreventie adviezen gevraagd en ongevraagd aan de gemeentebesturen is ontstaan is het falen van het in de wet voorgeschreven systeem van brandweerzorg. Door dit te ontkennen! De zittende brandweertop bevindt zich m.i. in een 'state of denial'. (Zoals blijkt uit producties van het IFV; 'een hernieuwde kijk' die feitelijk slechts terugkeert naar het verwaarloosde kennisgebied uit het verleden.)

Op mijn waarneming over die 30 jaren is mij gebleken dat de cdt-en van die regionale brandweren eerst die brandpreventie taken (wet 1985) 'en bloc' weigerden (jaarvergadering NVBC 1988; gepubliceerd in B&B!) en in strijd met de wet 'lieten' bij het gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht.

Bezien vanuit de (internationale) brandweerliteratuur was dat onmogelijk; deze vereiste een langdurige studie; die ik als Hoofd officiersopleiding, anticiperende op de wet van 1985, in een leerstofprogramma had verwerkt; anderhalf jaar internaat met avondlessen; waarvan 70% brandpreventie!.

Deze plannen en de uitvoering van de wet werden door de zittende NVBC commandanten, de meesten zonder officiersopleiding (gemeenten in grootste aantal qua 'stemmen') via de Inspectie gedwarsboomd.
De macht daartoe ontstond uit de vereiste decentrale medewerking; voor de reorganisatie BB.

De regionale brandweer 'vergat' zodoende hun specialisatie (brandpreventie op/bij internationale literatuur) door te ontwikkelen en te implementeren.
BWT adviseerde en handhaafde(?) op de oude Woningwet en het Bouwbesluit (de laatste sinds 1992 aangevuld met de inmiddels ouderwetse AROR uit A'dam; deze had destijds (op de officiersopleiding) beruchte afkorting: avpo; afhankelijk van plaatselijke omstandigheden. Dat leidde tot heel wat rode hoofden bij het oefenen op het geven/voorstellen van voorschriften.

Ook veroorzaakte dat intergemeentelijk grote verschillen in voorschriften en ontstond het 'shoppen' van bedrijven; in welke gemeente men voor een nieuwe vestiging het goedkoopste wegkwam; v.w.b. de brandweerzorg voorschriften. Voorspelbaar werden dat de kleiner gemeenten; zoals ik vaststelde bij mijn stage  tijdens de opleiding in de gemeente H'meer: een patatfabriek koos Hoofddorp na afweging voor A'dam. Het hoofd preventie was trots op zijn 'resultaat' (minder brandpreventie eisen) en dat werd gewaardeerd door zijn burgemeester.

Dit werd 'centraal' op het ministerie daarop dan weer een reden om de gemeentelijke bouwverordening, in strijd met de wet(!), te centraliseren naar het Bouwbesluit, en ook even het Gebruiksbesluit, met als expliciet motief uit de 'verkeerde' Woningwet: uniformeren van AMvB's; de Brandweerwet 1985 kende zo'n artikel niet.

Maar 'het ambacht' raakte binnen de brandweerofficieren en hun opleiding, ondanks hun exclusief wettelijke taak daartoe (Bouwverordening; wees voor de handhaving 'in elk geval de officieren van de brandweer' aan!), in onbruik.

Waar het vooraf aan 1985 in Amsterdam nog een exclusieve officierstaak was (brandpreventie adviezen en handhaving) waarbij de praktische leiding werd gegeven aan de ondercommandant en de plaatsvervangende sectiechefs (AHBM's), 's avonds schouwdiensten verrichten in gebouwen met verblijfsfunctie, is dit later 'geruisloos' verdwenen.
Dat na de Marbon ramp de brandpreventie ook voor de (chemische) industrie moest worden ontwikkeld is daarbij eveneens 'opgelost'.
Zo ontstond dan de o.m. Vuurwerkramp etc. en eerder de Motorkade; als eerste dodelijk brand voor de repressieve brandweer door het domweg verzaken van de brandpreventie in dat pand.

Er is dus een in de wet opgebouwd systeem dat door een gebrek aan kennis, ervaring en opbouw van autoriteit niet kan functioneren.

De politiek verantwoordelijkheid van praktisch steeds ingewikkelder wordende brandpreventie is gebleven bij het decentrale gemeentebestuur, die weten 'van de Prins geen kwaad', evenmin als de burgemeesters, de wettelijke adviseurs weten niet meer wat te adviseren en waar te beginnen, en de toezichthouder (Inspectie) rapporteert in 2015 geen enkel beeld te hebben van de kwaliteit van dit systeem van brandweerzorg.
Dat is voor mij het vakinhoudelijke en ethische bankroet van de brandweerzorg!

Waar blijft de Baron von Munchhausen?
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #33 Gepost op: 13 oktober 2018, 10:48:42
Ik denk inderdaad dat dit een gevalletje rechter gaat worden. Zit er überhaupt handel in het recyclen van kunststof grasmatten?


Thor

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.435
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #34 Gepost op: 13 oktober 2018, 11:07:37
Ik denk inderdaad dat dit een gevalletje rechter gaat worden. Zit er überhaupt handel in het recyclen van kunststof grasmatten?

De handel zit in eerste instantie in de betalingen/rekeningen door/voor de aanbieders, voor de verwijderingskosten, transportkosten en kosten recycling, gelet op de enorme voorraden op het terrein zal er niet al te veel afzet zijn.

Olieachtige producten worden ook tegen hoge rekeningen ingenomen, zogenaamd verwerkt, alles gaat echter gewoon het asfalt in.
Als er snel gaten in de weg vallen dan komt het asfalt alt in de regel van een bedrijf dat afvalolie met alle (gevaarlijke) troep van dien er nog in verwerkt in het asfalt. N.B. er zijn zeer uitvoerige reportages over deze illegale praktijken.


Thor

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.435
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #35 Gepost op: 13 oktober 2018, 13:14:28
Kosten 10-20.000 euro per veld b.b. wat er addioneel in rekening wordt gebracht


Thor

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.435
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #36 Gepost op: 13 oktober 2018, 16:13:10
Grote brand Tuf Recycling Dongen onder controle, nablussen gaat nog enkele dagen duren.

https://www.bndestem.nl/oosterhout/grote-brand-bij-tuf-recycling-op-industrieterrein-in-dongen~a484fd1e/

‘Dongens recyclingbedrijf overtreedt structureel milieuregels ondanks dwangsommen gemeente’

Reactie van gemeente
De burgemeester van Dongen zegt in het programma dat ingrijpen bij TUF de gemeente met een probleem opzadelt. “We hebben er ook niets aan als het bedrijf failliet gaat. Bovendien komen we te zitten met een heel groot terrein dat vol ligt met matten”, aldus burgemeester Starmans-Gelijns.
Saneren van het bedrijfsterrein van TUF kost volgens deskundigen minstens 3 miljoen euro. De directrice van TUF zegt in het programma in overleg te zijn met de gemeente en andere partijen om de situatie op te lossen.


https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2844721/Dongens-recyclingbedrijf-overtreedt-structureel-milieuregels-ondanks-dwangsommen-gemeente

Politie stelt onderzoek in naar toedracht brand TUF Recycling

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2864212/Politie-stelt-onderzoek-in-naar-toedracht-brand-TUF-Recycling


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.294
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #37 Gepost op: 14 oktober 2018, 12:18:52
@ allen

Wat mij uit de geplaatste mediaberichten blijkt is, dat er, zeker voor het buitenterrein, geen juiste vergunningen waren.

Interessant voor een vakinhoudelijk discussie is dan:

Zijn er wel de juiste vergunningen voor elk gebruik (binnen/buiten)?
Zijn daarbij ook adviezen van de wettelijk adviseur brandweerzorg en zijn die ook adequaat geformuleerd en uitgevoerd (op inspectie)?
Zijn er adviezen van de wettelijk adviseur om de afwezigheid van gebruiksvergunningen tijdelijk (gedurende last onder dwangsom) te gedogen en zo ja: met welke preparatieve compensatie maatregelen voor de repressieve brandweer?Ik stel die vragen niet alleen in het belang van het recht op brandweerzorg en milieuzorg voor 'de burger', maar ook omdat, met 'gedoogde' afwezigheid van preventieve en preparatieve maatregelen, een onvoorspelbare/onvoorzienbare gevarenophoping ontstaat voor de repressieve brandweer.
(Gênante voorbeelden: Motorkade, Vuurwerkramp, Schiphol, Chemie pack, De Punt, etc.)

Dat zou dan, vanuit de cdt. reg. brw. en het regionaal bestuur, onethisch gedrag zijn en bovendien onverantwoord in strijd met de Arbo wetgeving.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton