Auteur Topic: Belevingsonderzoek  (gelezen 4187 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.189
 • Bezoek: Brandweer
Gepost op: 18 oktober 2017, 14:15:31
De Nederlandse brandweer is sterk in ontwikkeling. Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s is een proces van schaalvergroting en professionalisering van de brandweerorganisatie in gang gezet. De voormalige gemeentelijke brandweerkorpsen zijn samengevoegd in brandweerregio’s. Naast deze majeure ontwikkelingen in de organisatie en besturing van de brandweer is ook het brandweervak volop in beweging. Er is in toenemende mate aandacht voor preventieve brandweerzorg. Het repressieve werk zelf
ontwikkelt zich door nieuwe inzichten ten aanzien van repressief optreden, variërend van innovatieve inzetstrategieën zoals het kwadrantenmodel of een veilige afhandeling van incidenten waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn. Een volgende ontwikkeling betreft de professionalisering van de zorg voor medewerkers, waarvan het schoon en veilig werken een belangrijk fundament is. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling speelt daarnaast ook de vraag over de toekomstige personeelsopbouw van de brandweerorganisatie: wat is
het toekomstige profiel van de brandweerman of – vrouw? In hoeverre weet de brandweer mensen te binden en te boeien? Slaagt de brandweer erin een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven, ook voor vrijwilligers? De hiervoor genoemde ontwikkelingen hebben invloed op het werk van het repressieve brandweerpersoneel. Het Veiligheidsberaad heeft opdracht gegeven de beleving van repressieve brandweermensen ten aanzien van ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie te onderzoeken. Tegelijkertijd is opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar brandweerstatistiek, om te komen tot eenduidige kengetallen voor de prestaties van de Nederlandse brandweer. Het onderhavige rapport heeft betrekking op
het eerste deel van de opdracht van het Veiligheidsberaad: het belevingsonderzoek onder repressief brandweerpersoneel. Over het statistisch onderzoek wordt separaat gerapporteerd. Dit rapport presenteert de landelijke resultaten van het belevingsonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op een kwalitatieve en kwantitatieve survey onder repressieve brandweerlieden.
Het kwalitatieve deel van het onderzoek omvatte een reeks focusgroepen, waarbij repressieve brandweerlieden bevraagd zijn op de thema’s die in dit rapport worden behandeld. Het kwantitatieve deel van het onderzoek omvat een uitgebreide digitale vragenlijst die onder alle repressieve brandweerlieden, beroeps én vrijwilligers, van alle brandweerregio’s is uitgezet. Een uitgebreide verantwoording over de opzet, uitvoering en organisatie van het onderzoek is als bijlage achterin dit rapport opgenomen.

Het repressief brandweerpersoneel in Nederland bestaat uit beroepspersoneel, vrijwilligers en officieren. Beroepspersoneel werkt veelal in ploegendiensten in de kazernes in grote steden, zij verzorgen daarnaast veelal specialismen zoals het duiken. Vrijwilligers leveren de brandweerzorg overwegend in dorpen en steden, zij doen dit naast hun hoofdberoep en ontvangen hiervoor een vergoeding. Officieren geven leiding aan grotere incidenten en zijn veelal in beroeps (dag)dienst en buiten kantoortijden oproepbaar. Combinaties van deze
functies komen voor, bijvoorbeeld beroeps die in de stad werken en in het dorp waar zij wonen vrijwilliger zijn. In totaal hebben bijna 9000 brandweerlieden deelgenomen aan het onderzoek. De respons bedraagt 39%, wat voor dit type onderzoek als hoog kan worden beschouwd. De hoge respons geeft uitdrukking aan de betrokkenheid van repressieve brandweerlieden bij hun werk en bij de ontwikkeling van de brandweer. Tevens schept het verwachtingen ten aanzien
van de wijze waarop de resultaten van het onderzoek besproken en geduid zullen worden. Het rapport valt in twee delen uiteen: een landelijke rapportage en een landelijk tabellenboek. In de landelijke rapportage worden de resultaten van het belevingsonderzoek thematisch beschreven. Het tabellenboek biedt een overzicht van de resultaten per vraag. In de landelijke rapportage zijn deze ‘rechte tellingen’ verdiept door aanvullende analyses naar relevante respondentkenmerken, zoals aanstelling (vrijwilliger of beroeps), functie of aantal dienstjaren. Aanvullend aan dit landelijke rapport is voor elke brandweerregio een regionaal tabellenboek opgesteld, dat de brandweerregio’s in staat stelt binnen de eigen regio het gesprek te voeren over de resultaten van het belevingsonderzoek. In de regionale tabellenboeken is bij elke
vraag tevens de score uit het landelijk beeld opgenomen. Daarnaast is de spreiding tussen de regio’s inzichtelijk gemaakt door voor elke vraag de minimale en maximale score weer te geven. Regio’s wordt geadviseerd het regionale tabellenboek in samenhang met het landelijk beeld te bezien, omdat de landelijke rapportage een nadere uitwerking en analyse biedt die
behulpzaam kan zijn bij het duiden van regionale resultaten. Dit is echter niet meer dan een hulpmiddel: voor een zorgvuldige duiding van de regionale resultaten is het noodzakelijk dat per brandweerregio kennis van de specifieke regionale context betrokken wordt. Dit veronderstelt een brede dialoog in de regio’s; enerzijds om te komen tot een adequate duiding, anderzijds om te komen tot een breed gedragen begrip van de resultaten. Deze landelijke rapportage en de regionale tabellenboeken vormen daarom het basisdocument op basis waarvan de regio’s zelf verdieping geven door duiding van de
resultaten. Als onderzoekers hebben wij de afgelopen maanden intensief mogen samenwerken met het brandweerveld in de totstandkoming van deze rapportage over het belevingsonderzoek. Op deze plaats willen wij iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit basisdocument hartelijk danken.

https://www.fnv.nl/site/alle-sectoren/sectoren/fnv-overheid/883588/1208350/1303186/Belevingsonderzoek_brandweerpersoneel_-_Landelijk_beeld.pdf


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2017, 16:54:18
Brandweer: Zorgen over voorrang preventie boven snelheid
Een ruime meerderheid van de brandweerlieden in Nederland stelt dat het gevaarlijk is om voorrang te geven aan preventie ten koste van de snelheid waarmee ze bij een brand kunnen zijn. Dat blijkt uit landelijk onderzoek onder 9.000 brandweerlieden.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2017, 19:06:50
Brandweerlieden trots, organisatie krijgt 5,6


MIDDELBURG - Zeeuwse brandweerlieden zijn er trots op om brandweerman of -vrouw te zijn en hebben plezier in hun werk maar hebben wel het nodige aan te merken op de brandweerorganisatie in de regio. Die krijgt namelijk maar een erg krappe voldoende. Dat blijkt uit het rapport ‘Onderzoek beleving repressief brandweerpersoneel 2017’.


kuifje

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 206
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2017, 19:32:33
"De Veiligheidsregio Zeeland heeft in een reactie laten weten dat de resultaten uit het belevingsonderzoek “herkenbaar” zijn.

Veiligheidsregio Zeeland neemt de beleving van haar brandweermensen serieus", zo laat een woordvoerder weten."


Haha, en de burger maar doen geloven dat er echt wat gaat veranderen en dat ze luisteren naar de werkvloer. Er zal weer wel een communicatie manager bij moeten komen, om de boodschappen van de werkvloer door te geven naar boven. Dit gaat de burger weer extra geld kosten.


Thor

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.409
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #4 Gepost op: 19 oktober 2017, 10:29:00
"De Veiligheidsregio Zeeland heeft in een reactie laten weten dat de resultaten uit het belevingsonderzoek “herkenbaar” zijn.

Veiligheidsregio Zeeland neemt de beleving van haar brandweermensen serieus", zo laat een woordvoerder weten."


Haha, en de burger maar doen geloven dat er echt wat gaat veranderen en dat ze luisteren naar de werkvloer. Er zal weer wel een communicatie manager bij moeten komen, om de boodschappen van de werkvloer door te geven naar boven. Dit gaat de burger weer extra geld kosten.

De brandweer is net als bijvoorbeeld de NS en andere vervoerders een dienstverlenend bedrijf.
Dienstverlenende bedrijven zijn in hoge mate afhankelijk van de mening van de gebruikers, is die overwegend negatief dan komt de dienstverlener vroeg of laat in de problemen, Zie o.a. de eerdere ontwikkelingen in noordelijk Nederland waar de NS onvoldoende presteerde, hard achteruit liep en waar na de overname door Arriva het openbaar vervoer weer snel ging lopen als een trein.
Over de prestaties, appreciatie en kwaliteit dienstverlening van de NS etc. met jaarlijks vele miljoenen gebruikers, passagiers, is ondertussen het nodige openbaar bekend geworden.
Van de brandweer met aanzienlijk minder dienstverleningen dan de NS nog niet, anders dan fragmentarisch berichten in de pers.
Het ware interessant dat de brandweer een openbaar toegankelijk inzicht gaat geven in de mening van de burger en dan met name die van de slachtoffers van calamiteiten,branden, hulpverleningen etc. o.a. inzake de snelheid ter plaatse, de werkuitvoering, de kwaliteit in het algemeen etc. dus ook naast een belevingsonderzoek (intern) is een belevingsonderzoek extern hoogst welkom.
Voor een reis met de NS etc. moet de gebruiker een kaartje kopen, voor de brandweer betaalt de burger, gebruiker of niet, jaarlijks een vast bedrag zonder dat de burger enige directe invloed heeft of kan hebben op de eerder genoemde “prestaties” van de brandweer.berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.189
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #5 Gepost op: 19 oktober 2017, 11:09:30
De brandweer is net als bijvoorbeeld de NS en andere vervoerders een dienstverlenend bedrijf.
Dienstverlenende bedrijven zijn in hoge mate afhankelijk van de mening van de gebruikers, is die overwegend negatief dan komt de dienstverlener vroeg of laat in de problemen, Zie o.a. de eerdere ontwikkelingen in noordelijk Nederland waar de NS onvoldoende presteerde, hard achteruit liep en waar na de overname door Arriva het openbaar vervoer weer snel ging lopen als een trein.
Over de prestaties, appreciatie en kwaliteit dienstverlening van de NS etc. met jaarlijks vele miljoenen gebruikers, passagiers, is ondertussen het nodige openbaar bekend geworden.
Van de brandweer met aanzienlijk minder dienstverleningen dan de NS nog niet, anders dan fragmentarisch berichten in de pers.
Het ware interessant dat de brandweer een openbaar toegankelijk inzicht gaat geven in de mening van de burger en dan met name die van de slachtoffers van calamiteiten,branden, hulpverleningen etc. o.a. inzake de snelheid ter plaatse, de werkuitvoering, de kwaliteit in het algemeen etc. dus ook naast een belevingsonderzoek (intern) is een belevingsonderzoek extern hoogst welkom.
Voor een reis met de NS etc. moet de gebruiker een kaartje kopen, voor de brandweer betaalt de burger, gebruiker of niet, jaarlijks een vast bedrag zonder dat de burger enige directe invloed heeft of kan hebben op de eerder genoemde “prestaties” van de brandweer.

Uw vraag valt simpel te beantwoorden, eerdere metingen onder publiek scoorde de brandweer als hoogste, ook logisch zij zijn het die als het ware het laatste touwtje zijn waaraan een leven kan hangen bij brand! Dus maatschappelijk rendement brandweer, 98%, zeer hoog! Daar durf ik aan toe te voegen dat de hogere legerleiding daar dankbaar gebruik van maakt, de burger weet niet waaruit basisbrandweerzorg bestaat en is met iedere rode auto met toeters en bellen blij en wie het niet kunnen navertellen hebben pech, wij geven geen garantie.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B


Thor

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.409
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #7 Gepost op: 21 oktober 2017, 16:13:24
https://www.fnv.nl/site/alle-sectoren/sectoren/fnv-overheid/883588/1208350/1303186/Belevingsonderzoek_brandweerpersoneel_-_Landelijk_beeld.pdf

Als je het belevingsonderzoek zo doorleest is er de komende jaren het nodige werk te verzetten.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #8 Gepost op: 21 oktober 2017, 16:22:24
Ik denk dat er veel van af hangt in welke regio je vrijwilliger of beroeps bent. Er zijn de nodige regio's waar inderdaad een heleboel werk te verzetten is om de verhoudingen weer meer naar elkaar toe te krijgen. Maar er zijn ook regio's waar het allemaal vele malen beter geregeld is.


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.189
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #9 Gepost op: 21 oktober 2017, 17:45:06
Ik denk dat er veel van af hangt in welke regio je vrijwilliger of beroeps bent. Er zijn de nodige regio's waar inderdaad een heleboel werk te verzetten is om de verhoudingen weer meer naar elkaar toe te krijgen. Maar er zijn ook regio's waar het allemaal vele malen beter geregeld is.

Noem ze eens in de laatste categorie?
 


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #10 Gepost op: 21 oktober 2017, 18:42:48
Ik hoef enkel naar m,n eigen regio Utrecht  te kijken. Waar zaken wel in samenspraak gaan met de werkvloer. ::)


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #11 Gepost op: 22 oktober 2017, 11:40:46
Vrijwillige brandweerlieden: Onderbezetting en angst voor sluiting kazernesARNHEM - De brandweer vreest voor ruimere aanrijtijden en sluiting van kazernes. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek onder vrijwillige brandweerlieden. In Gelderland vindt meer dan driekwart van de brandweerlieden dat er geen duidelijk beeld is over de toekomst.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #12 Gepost op: 24 oktober 2017, 08:41:11
Brandweer Zaanstreek Waterland krijgt onvoldoende van brandweerlieden

Burgemeester Jan Hamming werd op 20 oktober voorzitter van de Vrijwillige Brandweer Zaanstreek Waterland. Eén van zijn eerste taken was het openbaar maken van een ‘Belevingsonderzoek’ onder het brandweerpersoneel.


Thor

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.409
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #13 Gepost op: 24 oktober 2017, 15:35:09


Een opmerkelijke ontwikkeling. Waar in het verleden de Zaanstreek en Waterland over het algemeen zeer gemotiveerde korpsen kenden is dit althans volgens dit belevingsonderzoek behoorlijk minder geworden. Relatief gezien lijkt de score niet zo best. Het kan ook zijn dat de brandweerlieden uit die streken wat eerlijker voor hun "ware" beleving durven uit te komen dan andere korpsen.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #14 Gepost op: 24 oktober 2017, 16:11:16
Een opmerkelijke ontwikkeling. Waar in het verleden de Zaanstreek en Waterland over het algemeen zeer gemotiveerde korpsen kenden is dit althans volgens dit belevingsonderzoek behoorlijk minder geworden. Relatief gezien lijkt de score niet zo best. Het kan ook zijn dat de brandweerlieden uit die streken wat eerlijker voor hun "ware" beleving durven uit te komen dan andere korpsen.
Het kan ook zijn dat de collega's uit Zaanstreek waterland deze kans hebben genomen om eens lekker de boel af te kunnen branden. Als we dan toch allerlei suggestieve opmerkingen gaan plaatsen ken ik er ook nog wel 1. ::) ::)
 Lijkt me goed om te weten waar het om gaat, eer dit soort suggestieve opmerkingen te maken zoals je nu doet. :-X