Auteur Topic: Mogelijk posten samen in Gooi en Vechtstreek  (gelezen 4888 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

bussum 635

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.393
Gepost op: 29 maart 2017, 20:35:14
29 mrt.- De Vei­lig­heids­re­gio Gooi en Vecht­streek staat voor pijn­lij­ke keu­zes. Een door het al­ge­meen be­stuur in­ge­stel­de stuur­groep heeft geïn­ven­ta­ri­seerd hoe het fi­nan­ciële te­kort kan wor­den be­perkt.
Dit jaar ste­vent de vei­lig­heids­re­gio af op een ex­ploi­ta­tie­te­kort van 7,5 ton, vo­rig jaar was het gat 8,2 ton. Maat­re­ge­len zijn daar­om nood­za­ke­lijk. Bas Jan van Bo­cho­ve (bur­ge­mees­ter van Weesp, te­vens por­te­feuil­le­hou­der fi­nan­ciën) schets­te maan­dag­avond voor zo’n veer­tig ge­meen­te­raads­le­den uit de hele re­gio wel­ke op­ties de stuur­groep ziet.

Een daar­van is over­gaan naar ’een vol­le­di­ge be­roeps­or­ga­ni­sa­tie'. Nu telt de re­gi­o­na­le brand­weer nog veel vrij­wil­li­gers. Een vol­le­di­ge be­roeps­or­ga­ni­sa­tie kost juist 6 mil­joen euro per jaar ex­tra. Be­zui­nigd kan wel wor­den op het aan­tal brand­weer­pos­ten: in Hui­zen van twee naar één (drukt de kos­ten jaar­lijks 10.000 euro), La­ren en Bla­ri­cum sa­men­voe­gen (be­spaart jaar­lijks 20 mil­le). De pos­ten Weesp en Mui­den kun­nen wor­den sa­men­ge­voegd in één nieu­we ka­zer­ne, maar dat kost meer dan nu. Ge­volg van sa­men­voe­gin­gen vol­gens de stuur­groep: (gro­te) maat­schap­pe­lij­ke on­rust.

De brand­weer­zorg te­rug­schroe­ven naar ’een kwa­li­teits­ni­veau van 70%, res­pec­tie­ve­lijk 60%’ scheelt 100.000 tot 250.000 euro per jaar. Dit zou ech­ter ook ’het ver­trou­wen van de me­de­wer­kers on­her­stel­baar be­scha­di­gen'. Sa­men met Fle­vo­land één oe­fen­cen­trum ge­brui­ken, be­spaart tot 3,2 ton per jaar. Met Utrecht en Fle­vo­land op­gaan in één vei­lig­heids­re­gio zou 2 à 3 ton per jaar sche­len.

Sinds 2009 is de be­gro­ting al 3,1 mil­joen euro (17 pro­cent) ge­krom­pen. Vol­gens Van Bo­cho­ve heeft dat ge­leid tot ’een kri­ti­sche vorm van ar­beids­druk'.

In Noord-Hol­land is de Vei­lig­heids­re­gio Gooi en Vecht­streek re­la­tief goed­koop: 77 euro per in­wo­ner per jaar. Al­leen Noord-Hol­land Noord kost min­der: 73 euro. Zaan­streek-Wa­ter­land is het duurst: 83 euro. Bron: Gooi en Eemlander




tygerpower

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 21.076
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2017, 21:06:48
ik vraag me toch wel heel ernstig af of het ooit wel goed is geweest dat de brandweer over is gegaan van de gemeentes naar een Veiligheidsregio

Sinds de komst van de veiligheidsregio's moet er explosief worden bezuinigd en toch moeten enkele gemeentes per jaar meer bijdragen aan de brandweerzorg voor hun gemeenten. 

Hoe komt dit?   

is de organisatie duurder geworden?



Sjaak

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.860
Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2017, 21:16:24
De wijze waarop we in Nederland zaken organiseren enerzijds en voeg daar aan toe dat we voor veiligheid relatief weinig geld uitgeven, politiek is keuzes maken en tsja, we neigen vaak naar andere doelen ………

Jammer, schaalgrote is een aspect (overhead/specialismen).


bussum 635

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.393
Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2017, 21:46:21
Er is de laatste 10 jaar al zoveel bezuinigd ik zal een lijstje maken met wat er weg is ik gebruik voor het gemak even de oude roepnummers nog

Blaricum
631 TS
632 TS
672 HV

Bussum
634 TS
635 TS
636 TS
650 AL
668 HA+WTH
669 SPB
670 HV
690 WO


Graveland
641 TS
642 TS
675 HV


Huizen
731 TS
732 TS
733 TS
751 HW
771 HV
787 WO


Hilversum
644 TS
645 TS
646 TS
655 HW
676 HV
664 TS-BT
665 TS-BT
685 WO


Hilversumse Meent
647 TS


Laren
741 TS
742 TS-BT
743 TS
750 AL
773 PM
775 HV

785 PM-BT

Loosdrecht
746 TS
747 TS
778 HV
786 WO


Muiden
737 TS
776 HV
788 WO


Muiderberg
739 TS
774 PM/WO

Naarden
831 TS
832 TS
870 HV
881 WO


Weesp
827 TS/HV
837 TS
857 HW
887 WO
HV 1


Ik heb alle regionale voertuigen niet opgenomen in dit lijstje









tygerpower

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 21.076
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #4 Gepost op: 29 maart 2017, 22:06:02
dat is een best rood lijstje

Dat bij de meeste regio's de HV's er standaard uitgaan is nog begrijpelijk. 

De tankautospuit kan tegenwoordig bijna elk incident zelf aan.

op ongevallen met vrachtwagen e.d. na waar wat zwaarder gereedschap voor nodig is dan moet je de HV1 hebbe


Mossie

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 235
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #5 Gepost op: 29 maart 2017, 22:26:29
Wat mij betreft is dit het citaat van de dag:
"De brand­weer­zorg te­rug­schroe­ven naar ’een kwa­li­teits­ni­veau van 70%, res­pec­tie­ve­lijk 60%’ scheelt 100.000 tot 250.000 euro per jaar. Dit zou ech­ter ook ’het ver­trou­wen van de me­de­wer­kers on­her­stel­baar be­scha­di­gen'."


In de laatste acht jaar is er drie miljoen bezuinigd, elke overgebleven vrijwilligerspost is aan de buren vastgeknoopt, zelfs vrijwillige kannibalisatie door Utrecht en/of Flevoland is meegenomen maar dan overweegt het bestuur van de VRGV nog deze optie: "Het spijt ons zeer, beste ingezetene van onze VR, maar wij komen niet uit met de begroting dus hebt u ongeveer 65% kans dat we ook een autospuit leveren?" Sympathiek is wel dat de eerste zorg over acceptatie betrekking heeft op de medewerkers, maar het klopt natuurlijk niet: de eerste belanghebbenden zijn de inwoners van de VRGV.
Overigens komt dit topic: http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php/topic,56044.msg665343.html#msg665343 hiermee ook wel in een ander daglicht te staan. 


Sjaak

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.860
Reactie #6 Gepost op: 30 maart 2017, 00:20:48
Beschamend, in een welvarend land als Nederland zouden we hier geld voor over moeten hebben, het gaat voor alle VR's samen om relatief een heel klein percentage van het jaarlijkse budget van bijvoorbeeld; ontwikkelingssamenwerking.

Tsja, politieke keuzes.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #7 Gepost op: 30 maart 2017, 22:22:04
Ik denk dat het ook vaak aan een veiligheidsregio zelf ligt. Hier ook. Men moest en zou een eigen oefencentrum hebben (Crailo) Om nog maar te zwijgen over het vele geld wat er weggevloeid is met die variabele voertuigbezettingen van hun


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B


Thor

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.435
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #9 Gepost op: 31 maart 2017, 09:49:47
Er zijn verschillende manieren om het verschil tussen uitgaven en inkomsten te veranderen.
a.verbetering van de efficiëntie,o.a. aankoopbeleid aanpassen, overhead aanpassen, bevelvoerders meer verantwoordelijkheid en meer bevoegdheden geven zodat aanmerkelijk minder min of meer "overhead" ter plekke hoeft te verschijnen etc.
b.verhoging van de bijdragen aan o.a. de brandweer etc.
c.zinvolle bezuiniging anders dan op de operationele/uitruk diensten en materieel.

Bezuiniging lijkt de makkelijkste weg te zijn en er wordt dan ook alom gretig bezuinigd,echter er wordt voorbij gegaan aan de consequenties voor de veiligheid, zowel voor de hulpverleners als de burgers, de motivatie onder de hulpverleners.
Of er werd in het verleden op veel te grote voet gewerkt of de verschillende VR blijken te zijn verworden tot een kind met een waterhoofd.
En dan gaan we nog even voorbij aan mogelijke werkelijke rampen waar vele en dure boekdelen over zijn geschreven boekdelen die regelrecht de bureaulade in gaan en waarbij men in de harde praktijk uitgaat van de inzet van defensie personeel en materieel dat steeds minder beschikbaar is en ook zal worden.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #10 Gepost op: 06 april 2017, 19:08:45
'Inwoners Gooi gaan meer betalen voor hun veiligheid'

HILVERSUM Bij de brandweer Gooi en Vechtstreek moet opnieuw bezuinigd worden en die rekening komt voor een deel op het bord van de inwoners. Burgemeester Pieter Broertjes vermoedt dat het bijna onvermijdelijk is dat de regiogemeenten de portemonnee extra moeten trekken. Dat zegt hij in 'Het gesprek met de burgemeester' van HilversumsNieuws, NH Nieuws en GooiTV.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #11 Gepost op: 09 april 2017, 22:16:35
Ik vraag me toch wel af hoe ze in de toekomst een dag als vandaag willen gaan opvangen, meerdere brand inzetten in nog geen uur tijd. Nu is er beroep gedaan op de vrijwilligers van Hilversum, maar dat gaat dan over. Buurkorpsen inzetten? De regio Utrecht om bijstand vragen?


tygerpower

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 21.076
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #12 Gepost op: 10 april 2017, 18:54:53
Alle bezuinigingen welke ze willen doorvoeren is gebaseerd op het feit dat er in theorie bijna tot nooit een 2e incident tegelijkertijd plaats vindt.

Helaas blijkt in de praktijk dit nog wel eens anders te zijn en moeten ze zich toch wel eens achter de oren krabben of het weghalen van de vrijwilligers wel zon goede beslissing is.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.523
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B


Heynsbergen

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.604
 • Specialisatie: strategische leiding
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #14 Gepost op: 14 mei 2017, 11:11:05
Een heel objectieve brief, de bestuurders zullen vannacht wakker liggen....... Los of het inhoudelijk hout snijdt, dat doet er dan helaas niet meer toe.
Geest uit het verleden, verdwaald in de virtuele wereld van de hedendaagse brandweer