Facebook Brandweerforum Twitter Brandweerforum


Brandweer

AdvetorialAuteur Topic: Van der Laan oordeelt vernietigend over Amsterdamse brandweer  (gelezen 18951 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline kuifje

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 204
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Re: Van der Laan oordeelt vernietigend over Amsterdamse brandweer
« Reactie #225 Gepost op: 29 mei 2018, 22:29:45 »
Als we ieder een beetje in zijn waarde laten kan het best leuke discussies opleveren, ook al heb je niet altijd de juiste kennis paraat.

Offline Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.327
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Re: Van der Laan oordeelt vernietigend over Amsterdamse brandweer
« Reactie #226 Gepost op: 30 mei 2018, 13:17:08 »
Dat klopt maar geef dan ook aan dat je de kennis mist of iets niet weet, maar ga niet zo maar iets verkondigen als je de kennis niet hebt.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.

Offline berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.102
 • Bezoek: Brandweer
Re: Van der Laan oordeelt vernietigend over Amsterdamse brandweer
« Reactie #227 Gepost op: 31 mei 2018, 17:32:12 »
Vandaag is door de rechtbank Amsterdam een zaak tegen 3 brandweerlieden die met pensioen zijn gegaan geseponeerd wegens onterechte beschuldiging, aangaande de onkosten van afscheidsfeestje!

Bedenk het rechtszaak over totaal 750 € aan extra kosten wegens niet beschikbaar zijn van de eigen locatie Hoei!


Offline berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.102
 • Bezoek: Brandweer
Re: Van der Laan oordeelt vernietigend over Amsterdamse brandweer
« Reactie #228 Gepost op: 08 juni 2018, 07:05:51 »
Aan:   Bestuur van de Veiligheidsregio
   Amsterdam – Amstelland
   Postbus 202
   1000AE Amsterdam


Datum:   `   6 juni 2018
Referentie:   KL20180606
Verzending:    mail, info@vb.amsterdam.nl   
Onderwerp:   Klacht


Geacht heer/mevrouw,

Hiermee dienen wij, een groep burgers, allen eervol ontslag verleend als ambtenaar in brandweerdienst, een klacht, conform klachtenprocedure Veiligheidsregio, Amsterdam- Amstelland, in tegen de uitspraken van de heer Schaap, in zijn functie als brandweercommandant van de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland.

Tevens dienen wij een klacht in tegen de Vicevoorzitter, de heer B. Eenhoorn van de genoemde Veiligheidsregio, die achter de uitspraken staat, daarnaast een verzoek tot onderzoek, namens de gezamenlijke Vakbonden/organisaties niet honoreert en daarmee ons mede en wederom schoffeert.

Motivatie:

Op 22 mei 2018 stuurde wij als groep oudgediende van de brandweer Amsterdam een z.g.n. Open brief, per mail aan genoemde personen om ons ongenoegen kenbaar te maken aangaande de publiekelijke uitspraken van de heer Schaap. Naar onze stellige overtuiging onbetamelijk voor een ambtenaar in functie, aanmatigend bovendien. Wij citeren;

•   totaal verrotte cultuur en een verrotte organisatie
•   motorbende;
•   laf leiderschap;
•   een verwaarloosde organisatie;
•   alle voorgaande commandanten en andere leidinggevenden waren incompetent;
•   de maffiosi van de Onderneming Raad (OR) die alleen voor de arbeidsvoorwaarden strijden;
•   de boel ondermijnen ten faveure van zichzelf;
•   een gesloten in zichzelf gekeerde familiecultuur;
•   Personeel werkt van de 24 uur maar acht uur en dat zelfs niet eens, er blijven maar drie ‘uurtjes’ over om iets te doen, ze liggen te wachten op dingen die al of niet gaan komen.
•   Ze zijn driekwart van het jaar vrij, dus 270 dagen is negen maanden, dus zijn zij niet met de brandweer bezig en hebben allemaal 2e of 3e banen.
•   enz. enz. …


Behoudens één regel in de media en wij citeren “de emoties te begrijpen maar voortvarend verder te gaan,  om de mannencultuur te doorbreken" aldus de heer Schaap. Wederom, naar ons oordeel, onbetamelijk gedrag, publiekelijk gesteund door het bestuur, met uitzondering van de waarnemend burgemeester van Amsterdam, de heer van Aartsen, die de uitspraken van Schaap niet verstandig vond. Ook de minister van Justitie & Veiligheid, de heer Grapperhaus, verklaarde, tijdens periodiek gesprek met de bonden, 5 juni 2018, niet blij te zijn met de uitspraken. Verder de Raad Regionaal Commandanten, die bij monden van hun Voorzitter, de heer Stefan Wevers, op 16 mei tijdens rondetafelgesprek met de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid (J&V) liet weten dat 24 van de 25 regionaal commandanten zich niet herkennen in het geschetste beeld. Daarnaast lieten een 7 tal regionaal commandanten, na publicatie interview, dat zelf al publiekelijk weten.

Het uitblijven van verder inhoudelijke reactie heeft ons thans doen besluiten een  volgende stap te maken,  die van deze formele klacht en waar nodig zullen wij die toelichten. Met name de onder artikel 2. genoemd aandachtspunten c, d, e, zijn ernstig verstoord, met de uitspraken van de heer Schaap en Eenhoorn. Uitspraken welke wij als kwetsend, schofferend,  aanmatigend en apert onjuist ervaren, naast onbetamelijk voor ambtsdragers, dienende in het Veiligheidsdomein.

In afwachting van behandeling,

Offline berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.102
 • Bezoek: Brandweer
Re: Van der Laan oordeelt vernietigend over Amsterdamse brandweer
« Reactie #229 Gepost op: 08 juni 2018, 07:17:25 »
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
t.a.v. het Bestuur
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

Geacht bestuur,

Op 28 mei 2018 mochten wij uw brief ontvangen, gedateerd 22 mei 2018, op een door ons niet in gebruik zijnde adres. Hierdoor hebben wij - in de veronderstelling dat wij geen antwoord van u hadden ontvangen - na overschrijding van de door ons gestelde termijn tot antwoorden, een
nieuwe persverklaring doen uitgaan naar het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Zij verzocht ons om een reactie op het uitblijven van uw antwoord.
In uw brief nodigt u ons verder uit voor een komend Georganiseerd Overleg (GO). Wij zullen hier op reageren door middel van een separaat schrijven.
Ons schriftelijk verzoek van 10 mei 2018 ging niet over het GO, maar over de - naar ons oordeel - niet betamelijke uitspraken van de heer Schaap. Strijdig ook met het door u uitgevaardigde manifest!
Uw afwijzing tot onderzoek gaat vergezeld van verwijzing naar een 3-tal brieven, gericht aan de gemeenteraden. Deze brieven zijn niet aan ons gericht en gaan evenmin niet over de gedane uitspraken. Uw afwijzing motiveert u door te stellen dat de heer Schaap niet buiten zijn boekje is gegaan. Hoe kunt u dit stellen als u geen onderzoek, in welke vorm dan ook heeft gedaan?
Waarnemend burgemeester Van Aartsen van Amsterdam heeft zich in andere richting uitgesproken, één die een onderzoek mede rechtvaardigt.
Kortom, wij vinden uw besluit niet zorgvuldig genomen, onvoldoende gemotiveerd en in strijd met de rechtsgelijkheid. Vervolgens wijst u ons niet op de mogelijkheid tot een bezwaarprocedure tegen uw besluit.

Wij, gezamenlijke Vakbonden/organisaties, tekenen op grond van artikel 8:1 jo 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), onder verwijzing naar artikel 1:2 Awb bezwaar aan tegen uw besluit, genoemd in uw brief van 22 mei 2018 en door ons op 28 mei 2018 ontvangen. In ons verzoekschrift hebben wij met redenen omkleed, gesteld dat Commandant Schaap zich met dit interview en andere publieke uitingen, niet gedraagt zoals een goed ambtenaar betaamt.
Dit is niet gemotiveerd weerlegt in uw besluit. Daarnaast schendt de heer Schaap hiermee zijn ambtseed zoals neergelegd in de gedragscode van
de gemeente Amsterdam en schendt hij de bijzondere de gedragscode zoals neergelegd in het manifest van de Brandweer Amsterdam Amstelland.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat als een gewone brandweerman c.q. -vrouw zich publiekelijk in dit soort termen zou uitlaten over de dienst en de korpsleiding, het bestuur hier geen consequenties aan zou verbinden.
Wij verzoeken u dan ook uw besluit te heroverwegen en alsnog een disciplinair onderzoek in te stellen naar dit gedrag, zoals wij hebben verzocht in ons verzoekschrift.
 

Over het Brandweerforum

Stichting Fire & Safetyfora

Social Media