Auteur Topic: Van der Laan oordeelt vernietigend over Amsterdamse brandweer  (gelezen 40762 keer)

0 leden en 5 gasten bekijken dit topic.

kuifje

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 210
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #225 Gepost op: 29 mei 2018, 22:29:45
Als we ieder een beetje in zijn waarde laten kan het best leuke discussies opleveren, ook al heb je niet altijd de juiste kennis paraat.
Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.478
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Reactie #226 Gepost op: 30 mei 2018, 13:17:08
Dat klopt maar geef dan ook aan dat je de kennis mist of iets niet weet, maar ga niet zo maar iets verkondigen als je de kennis niet hebt.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.237
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #227 Gepost op: 31 mei 2018, 17:32:12
Vandaag is door de rechtbank Amsterdam een zaak tegen 3 brandweerlieden die met pensioen zijn gegaan geseponeerd wegens onterechte beschuldiging, aangaande de onkosten van afscheidsfeestje!

Bedenk het rechtszaak over totaal 750 € aan extra kosten wegens niet beschikbaar zijn van de eigen locatie Hoei!berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.237
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #228 Gepost op: 08 juni 2018, 07:05:51
Aan:   Bestuur van de Veiligheidsregio
   Amsterdam – Amstelland
   Postbus 202
   1000AE Amsterdam


Datum:   `   6 juni 2018
Referentie:   KL20180606
Verzending:    mail, info@vb.amsterdam.nl   
Onderwerp:   Klacht


Geacht heer/mevrouw,

Hiermee dienen wij, een groep burgers, allen eervol ontslag verleend als ambtenaar in brandweerdienst, een klacht, conform klachtenprocedure Veiligheidsregio, Amsterdam- Amstelland, in tegen de uitspraken van de heer Schaap, in zijn functie als brandweercommandant van de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland.

Tevens dienen wij een klacht in tegen de Vicevoorzitter, de heer B. Eenhoorn van de genoemde Veiligheidsregio, die achter de uitspraken staat, daarnaast een verzoek tot onderzoek, namens de gezamenlijke Vakbonden/organisaties niet honoreert en daarmee ons mede en wederom schoffeert.

Motivatie:

Op 22 mei 2018 stuurde wij als groep oudgediende van de brandweer Amsterdam een z.g.n. Open brief, per mail aan genoemde personen om ons ongenoegen kenbaar te maken aangaande de publiekelijke uitspraken van de heer Schaap. Naar onze stellige overtuiging onbetamelijk voor een ambtenaar in functie, aanmatigend bovendien. Wij citeren;

•   totaal verrotte cultuur en een verrotte organisatie
•   motorbende;
•   laf leiderschap;
•   een verwaarloosde organisatie;
•   alle voorgaande commandanten en andere leidinggevenden waren incompetent;
•   de maffiosi van de Onderneming Raad (OR) die alleen voor de arbeidsvoorwaarden strijden;
•   de boel ondermijnen ten faveure van zichzelf;
•   een gesloten in zichzelf gekeerde familiecultuur;
•   Personeel werkt van de 24 uur maar acht uur en dat zelfs niet eens, er blijven maar drie ‘uurtjes’ over om iets te doen, ze liggen te wachten op dingen die al of niet gaan komen.
•   Ze zijn driekwart van het jaar vrij, dus 270 dagen is negen maanden, dus zijn zij niet met de brandweer bezig en hebben allemaal 2e of 3e banen.
•   enz. enz. …


Behoudens één regel in de media en wij citeren “de emoties te begrijpen maar voortvarend verder te gaan,  om de mannencultuur te doorbreken" aldus de heer Schaap. Wederom, naar ons oordeel, onbetamelijk gedrag, publiekelijk gesteund door het bestuur, met uitzondering van de waarnemend burgemeester van Amsterdam, de heer van Aartsen, die de uitspraken van Schaap niet verstandig vond. Ook de minister van Justitie & Veiligheid, de heer Grapperhaus, verklaarde, tijdens periodiek gesprek met de bonden, 5 juni 2018, niet blij te zijn met de uitspraken. Verder de Raad Regionaal Commandanten, die bij monden van hun Voorzitter, de heer Stefan Wevers, op 16 mei tijdens rondetafelgesprek met de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid (J&V) liet weten dat 24 van de 25 regionaal commandanten zich niet herkennen in het geschetste beeld. Daarnaast lieten een 7 tal regionaal commandanten, na publicatie interview, dat zelf al publiekelijk weten.

Het uitblijven van verder inhoudelijke reactie heeft ons thans doen besluiten een  volgende stap te maken,  die van deze formele klacht en waar nodig zullen wij die toelichten. Met name de onder artikel 2. genoemd aandachtspunten c, d, e, zijn ernstig verstoord, met de uitspraken van de heer Schaap en Eenhoorn. Uitspraken welke wij als kwetsend, schofferend,  aanmatigend en apert onjuist ervaren, naast onbetamelijk voor ambtsdragers, dienende in het Veiligheidsdomein.

In afwachting van behandeling,


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.237
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #229 Gepost op: 08 juni 2018, 07:17:25
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
t.a.v. het Bestuur
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

Geacht bestuur,

Op 28 mei 2018 mochten wij uw brief ontvangen, gedateerd 22 mei 2018, op een door ons niet in gebruik zijnde adres. Hierdoor hebben wij - in de veronderstelling dat wij geen antwoord van u hadden ontvangen - na overschrijding van de door ons gestelde termijn tot antwoorden, een
nieuwe persverklaring doen uitgaan naar het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Zij verzocht ons om een reactie op het uitblijven van uw antwoord.
In uw brief nodigt u ons verder uit voor een komend Georganiseerd Overleg (GO). Wij zullen hier op reageren door middel van een separaat schrijven.
Ons schriftelijk verzoek van 10 mei 2018 ging niet over het GO, maar over de - naar ons oordeel - niet betamelijke uitspraken van de heer Schaap. Strijdig ook met het door u uitgevaardigde manifest!
Uw afwijzing tot onderzoek gaat vergezeld van verwijzing naar een 3-tal brieven, gericht aan de gemeenteraden. Deze brieven zijn niet aan ons gericht en gaan evenmin niet over de gedane uitspraken. Uw afwijzing motiveert u door te stellen dat de heer Schaap niet buiten zijn boekje is gegaan. Hoe kunt u dit stellen als u geen onderzoek, in welke vorm dan ook heeft gedaan?
Waarnemend burgemeester Van Aartsen van Amsterdam heeft zich in andere richting uitgesproken, één die een onderzoek mede rechtvaardigt.
Kortom, wij vinden uw besluit niet zorgvuldig genomen, onvoldoende gemotiveerd en in strijd met de rechtsgelijkheid. Vervolgens wijst u ons niet op de mogelijkheid tot een bezwaarprocedure tegen uw besluit.

Wij, gezamenlijke Vakbonden/organisaties, tekenen op grond van artikel 8:1 jo 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), onder verwijzing naar artikel 1:2 Awb bezwaar aan tegen uw besluit, genoemd in uw brief van 22 mei 2018 en door ons op 28 mei 2018 ontvangen. In ons verzoekschrift hebben wij met redenen omkleed, gesteld dat Commandant Schaap zich met dit interview en andere publieke uitingen, niet gedraagt zoals een goed ambtenaar betaamt.
Dit is niet gemotiveerd weerlegt in uw besluit. Daarnaast schendt de heer Schaap hiermee zijn ambtseed zoals neergelegd in de gedragscode van
de gemeente Amsterdam en schendt hij de bijzondere de gedragscode zoals neergelegd in het manifest van de Brandweer Amsterdam Amstelland.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat als een gewone brandweerman c.q. -vrouw zich publiekelijk in dit soort termen zou uitlaten over de dienst en de korpsleiding, het bestuur hier geen consequenties aan zou verbinden.
Wij verzoeken u dan ook uw besluit te heroverwegen en alsnog een disciplinair onderzoek in te stellen naar dit gedrag, zoals wij hebben verzocht in ons verzoekschrift.


Wouter-H

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.452
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #230 Gepost op: 17 juli 2018, 09:51:25
'Hoofd Amsterdamse brandweer met de dood bedreigd door eigen personeel'

De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap wordt met de dood bedreigd door leden van zijn eigen korps. Volgens het AD heeft Schaap tot nu toe twee keer aangifte gedaan.

De situatie is zo ernstig dat de brandweercommandant beveiligd moet worden, zeggen bronnen tegen de krant. De doodsbedreigingen zouden van ontevreden brandweerlieden komen. Zo zou er onder meer een geldinzamelingsactie zijn gehouden om Schaap dood te laten rijden.

https://nos.nl/artikel/2241873-hoofd-amsterdamse-brandweer-met-de-dood-bedreigd-door-eigen-personeel.html

 :-\


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #231 Gepost op: 17 juli 2018, 16:05:52
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180717_03617359
Tot in belgie heeft men er aandacht voor.

We moeten maar afwachten wat er allemaal van klopt, feit is wel dat meneer Schaap 2 aangiftes heeft gedaan hierover. Je kunt het best oneens zijn met het beleid wat hij voert. Maar hou het wel zakelijk, als dit allemaal waar blijkt te zijn zijn alle grenzen overschreden.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #232 Gepost op: 17 juli 2018, 16:20:56
Halsema reageert op doodsbedreigingen Schaap: 'Dit is onacceptabel'


Burgemeester Femke Halsema belooft in een reactie op de doodsbedreigingen aan het adres van Leen Schaap het dossier brandweer 'met voorrang te behandelen'. Ze noemt de dreigementen dan ook 'onacceptabel'.

Halsema zou al contact hebben opgenomen met de brandweercommandant. Voor volgende week heeft ze bovendien een afspraak gemaakt met Schaap, om de situatie te bespreken. Ook gaat ze in gesprek met Bas Eenhoorn (plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio) over de kwestie.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #233 Gepost op: 17 juli 2018, 16:22:14
Brandweercommandant Schaap met dood bedreigd door personeel


Brandweercommandant Leen Schaap wordt door zijn eigen personeel met de dood bedreigd. Hij heeft daarvan twee keer aangifte gedaan. De recherche doet onderzoek naar de bedreigingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat aan het AD. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht naar aanleiding van de aangiftes, die Schaap in februari en maart deed.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #234 Gepost op: 17 juli 2018, 16:23:38
'Schaap trekt extraatjes gepensioneerde brandweermannen in na kritiek'


Brandweercommandant Leen Schaap trekt het geld in voor de reünistenvereniging van de brandweer, de atletiek- en wielrenclub en de zondagse dansclub. Eerder uitten gepensioneerde brandweerlieden hun kritiek op het beleid van Schaap.

Dat meldt De Telegraaf. De plannen stonden al langer, zegt Schaap, maar kwamen in een stroomversnelling door kritiek van de gepensioneerden op Schaap. 'Ik lees doodswensen over mezelf terug. Of ik word afgebeeld met een Hitlersnor. Dat krenkt. Ik ben brandweercommandant, geen moordenaar', zegt Schaap.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.237
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #236 Gepost op: 17 juli 2018, 16:56:36


Voor alle duidelijkheid, de groep van pensionado's die een klacht poneerde bij het Veiligheidsbestuur en welke nog in behandeling is, nemen unaniem afstand van welke bedreiging ook maar vernamen pas hedenochtend, middels AD, de bewering!!

Wel vinden zij het ongepast, terwijl er een klacht loopt naast een bezwaarschrift van de gezamenlijk Vakorganisatie de heer Schaap desondanks de media blijft zoeken, zelfs spreekt over een club bejaarden.


Thor

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.469
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #237 Gepost op: 17 juli 2018, 17:37:50
Citaat van: http://www.at5.nl/artikelen/184416/halsema-reageert-op-doodsbedreigingen-schaap-dit-is-onacceptabel

De nieuwe burgemeester kan mooi laten zien wat zij waard is.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #238 Gepost op: 17 juli 2018, 19:03:05
Politici verbijsterd over doodsbedreigingen aan Leen Schaap: 'Te krankzinnig voor woorden!'


Schandalig, te krankzinnig voor woorden en vooral onacceptabel vinden ze het. Amsterdamse politici hebben geschokt gereageerd op de doodsbedreigingen aan het adres van brandweercommandant Leen Schaap.

CDA-lijsttrekkker Diederik Boomsma noemt het voorval 'godgeklaagd' en Reinier van Dantzig (D66) hoopt dat hier 'keihard tegen opgetreden wordt'. Namens de GroenLinks-fractie reageerde ook Zeeger Ernsting met veel verontwaardiging: 'Dat iemand iemand anders bedreigd, laat staan je eigen baas, dat kan natuurlijk echt niet.'


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #239 Gepost op: 17 juli 2018, 19:05:15
Citaat van: http://www.at5.nl/artikelen/184416/halsema-reageert-op-doodsbedreigingen-schaap-dit-is-onacceptabel

De nieuwe burgemeester kan mooi laten zien wat zij waard is.
Ik vermoed zo dat zij eerst het onderzoek van de politie zal afwachten, eerst weten wat er allemaal daadwerkelijk is gebeurd.