Auteur Topic: 20-05-2016 Zeer grote brand Gruttostraat, Hellevoetsluis  (gelezen 23771 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #120 Gepost op: 16 september 2016, 19:42:09
http://www.ad.nl/dossier-rotterdam/hellevoetse-brandweer-krijgt-slimme-pieper~a1a208b3/?
Een slimme pieper, en hoe is het met de dragers van die slimme dingen? De neuzen dezelfde kant weer op?


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.339
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #121 Gepost op: 10 december 2016, 12:47:24
Zondag 11 december 23.20 uur SBS (special) Brand Gruttostraat Hellevoetsluis!


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #122 Gepost op: 10 december 2016, 14:39:33
Bedankt voor de tip, ik ga zeker kijken!


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.525
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #124 Gepost op: 21 mei 2017, 09:03:50
Fatale brand Hellevoetsluis herdacht

In Hellevoetsluis is zaterdag het echtpaar Lampers van 84 jaar herdacht. Zij kwamen een jaar geleden in hun woning om het leven tijdens een felle brand.


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.785
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


tygerpower

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 23.238
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #126 Gepost op: 27 april 2019, 11:09:30
https://www.rijnmond.nl/nieuws/181045/Nabestaanden-echtpaar-Hellevoetsluis-doen-aangifte-tegen-brandweer

Waarom deze aangifte?

Komen ze zelf tot deze aangifte of zijn ze hiertoe aangespoord ?

Wat willen ze ermee bereiken?   Het is al erg genoeg maar hun geliefden krijgen ze er niet mee terug.


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.339
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #127 Gepost op: 27 april 2019, 11:26:03
Waarom deze aangifte?

Komen ze zelf tot deze aangifte of zijn ze hiertoe aangespoord ?

Wat willen ze ermee bereiken?   Het is al erg genoeg maar hun geliefden krijgen ze er niet mee terug.

Er blijven lieden op deze aardkloot die er van leven maar ook nu zal het de nabestaande niets wijzer maken wel armer!

Zolang de inspectie J&V faalt blijven burgers/slachtoffers overgeleverd aan charlatans!


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.785
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #128 Gepost op: 27 april 2019, 11:36:36
Waarom deze aangifte?

Komen ze zelf tot deze aangifte of zijn ze hiertoe aangespoord ?

Wat willen ze ermee bereiken?   Het is al erg genoeg maar hun geliefden krijgen ze er niet mee terug.

Bent u niet in staat zelf even de berichten daarover bij RTV Rijnmond of het AD te lezen?

Waarom is het voor u van belang te weten via welke overwegingen zij tot de aangifte zijn gekomen; nadat zij dit eerst met alle familieleden hebben besproken. En vanwaar uw vermelden dat zij 'zijn aangespoord'?

Ik heb ze wel voorgehouden dat, uit alle rampen waarbij ook brandweerlieden zijn omgekomen, het verzaken van (vooral ook preventieve en preparatieve) wettelijke taken binnen de organisatie steeds is weggemoffeld en dat ik dus geen verbeteringen verwacht.
Ook, dat de Inspectie herhaald heeft aangegeven (laatstelijk in 2006 en 2007) dat de organisatie en het bestuur niet in staat is/wil zijn om daarin te sturen of inhoudelijk verbetering aan te brengen.

Hier wat tekst uit de brief van de nabestaanden aan het bestuur en het OM:

"De IOOV (als wettelijk toezichthouder; dus niet ‘de eerste de beste’), richtte zich in 2006 en 2007 toch duidelijk tot de lokale bestuurders (gemeente en regio) en uiteraard ook tot de commandanten van de brandweer in Nederland; als zijnde de ‘wettelijke adviseurs’; voor de decentraal georganiseerde brandweerzorg. O.m. als volgt:

Kwaliteit van de brandweer
De meeste respondenten zijn van mening dat de kwaliteit van de brandweer op orde is.
Het oordeel van de raadsleden over de kwaliteit is meestal niet gebaseerd op beleidsinformatie, maar berust voornamelijk op perceptie.
In de gemeenteraad wordt nauwelijks inhoudelijk over de kwaliteit van de brandweerzorg gesproken.
Opvallend zijn de verschillen in de opvattingen daarover van enerzijds de burgemeesters/commandanten/griffiers en anderzijds gemeenteraadsleden zelf. Gemeenteraadsleden blijken nauwelijks bekend met de professionele (prestatie)normen van de brandweer.


Toen al, in 2006, werd de over jaren al gekoesterde onwetendheid van de gemeenteraden, m.b.t. hun wettelijke taken voor de brandweerzorg, vastgesteld; met ook nog een alarmerend rapport in 2006 over de brandweer :

Met het naar buiten brengen van deze rapportage worden een aantal effecten beoogd.
In de eerste plaats draagvlak creëren voor de komende onderzoeksactiviteiten van de Inspectie.
Met deze verantwoordingsslag wordt optimale transparantie nagestreefd.
Een tweede effect is het in gang zetten van een bewustwordingsproces.
Door het op papier zetten van problemen – deels bekend, deels onbekend – worden de betrokken organisaties in de gelegenheid gesteld hierover na te denken. Ze kunnen kritisch kijken in hoeverre deze problemen zich bij de eigen organisatie voordoen en daar al maatregelen tegen nemen.
”(…) En:

Te weinig praktijkgericht bij plannen, oefenen, evalueren.
• We hebben te weinig ervaring en van de ervaring die we hebben leren we te weinig.
• Korpsen ontberen een goede methodologische onderzoek systematiek om het eigen
optreden te evalueren.
• De brandweer evalueert en rapporteert op een te laag niveau; er is geen ‘leercyclus’
waardoor fouten structureel blijven bestaan.
Doordat situaties na ongelukken vaak pijnlijk zijn voor betrokkenen, gaan evaluaties niet diep genoeg en blijven zaken onbenoemd.
• Ontbreken van (zelf)lerende organisatie, verwerken van (bijna)ongevallen in leerstof,
bijscholing etc.
De competenties van het hogere brandweerkader
Leidinggevenden durven niet te sturen, zijn confrontatie mijdend en teveel op consensus gericht.
• Bestuurlijke sensitiviteit bij de brandweer richting bestuur is vaak onvoldoende.
Het bestuur is te weinig resultaatgericht. Onvoldoende vaardigheid en gezag om andere diensten te binden en op te jagen.
• Er is onvoldoende integraal risicomanagement van de keten.
• De brandweer maakt weinig heldere prestatieafspraken, waardoor er geen prioriteiten gesteld worden die bestuurlijk afgedekt zijn.
Brandweer is niet in staat om helder en inzichtelijk weer te geven wat haar producten zijn en welke effecten daarmee bereikt worden, zodat de discussies met het bestuur vaak over de middelen gaan en niet over de te bereiken maatschappelijke effecten.
• Te weinig managementvaardigheden bij de brandweertop.

• Er wordt onvoldoende de juiste mensen betrokken bij het opzetten/uitwerken en
uitrollen van beleidsprogramma’s bij landelijke projecten.
De brandweer werkt niet bedrijfsmatig genoeg. Er wordt niet gestuurd op resultaat, de mensen werken daardoor niet resultaat gericht.
Het gevoel ‘samen aan een product te werken’ leeft niet.
Intern wordt daarom vaak niet of nauwelijks samengewerkt en veel onderwerpen ‘modderen voort’. Resultaten blijven uit.”
“• Te weinig technische basiskennis en kennis van brandweertechnologie bij onderofficieren en vooral officieren.
• De vakkennis van de operationele brandweerofficieren loopt sterk terug. Dit wordt versterkt door het competentiegericht opleiden, waardoor die vakkennis nog verder achteruit gaat lopen.
[/b]”

Dat noemde ik al eerder, qua inhoudelijke organisatie en bestuurskwaliteit: 'bankroet!'.
Wie zou op rationele gronden een dergelijke club financieren?
Er is daarna ook niets verbeterd en dat is ook niet te verwachten; behalve indien men in het sprookje van Baron von Munchhausen wil blijven geloven.

Elke (medische) zorg organisatie heeft zijn tuchtrecht; de brandweerzorg heeft niets daarvan.
Vandaar: dan maar het 'ultimum remedium': het strafrecht.
Het is het laatste redmiddel; als men wenst dat dergelijk incidenten niet meer plaats mogen vinden.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.785
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #129 Gepost op: 27 april 2019, 11:59:39
Er blijven lieden op deze aardkloot die er van leven maar ook nu zal het de nabestaande niets wijzer maken wel armer!

Zolang de inspectie J&V faalt blijven burgers/slachtoffers overgeleverd aan charlatans!

Om te beweren dat de IOOV faalt, zou men de criteria uit de wet moeten hanteren:
"§ 14. Toezicht        
Artikel 57      
1 Er is een Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, die onder gezag van Onze Minister belast is met:

a. het toetsen van de wijze waarop een orgaan van een veiligheidsregio, het Instituut Fysieke Veiligheid, een gemeente of een ander openbaar lichaam uitvoering geeft aan de taken met betrekking tot de brandweerzorg, de rampenbestrijding of crisisbeheersing;"


Met deze wettekst kan ik dan ook uw mening wel billijken.

Maar dit is wat zij er zelf van wensen te denken (vlgs. RTV Rijnmond):
"De inspectie onderneemt echter verder geen actie. Ze schrijft onlangs in een mail aan RTV Rijnmond:
“De organisatie maakt het plan, het bestuur stelt het vast, de organisatie voert het uit en rapporteert over de uitvoering aan het bestuur. Daar hoeft geen externe toezichthouder bij betrokken te zijn.”

Dit gaat dus duidelijk (zij het impliciet) over het beleid! Dat is m.i.: 'de wijze waarop' uit de wet!

De IOOV (minister!) onttrekt zich dan m.i. aan de wettelijke taak!

'De vrijwillig lamme weigert hulp aan de blinde?'
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.785
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #130 Gepost op: 27 april 2019, 12:12:41
Dit postte ik heden op FB van RTV Rijnmond:
"Uiteraard betreur ik de ongenuanceerde en schreeuwerige reacties; bij een voor alle betrokkenen zo pijnlijke gebeurtenis.

In mijn reconstructie, die deel uitmaakt van de meer dan 30 pagina's van de brief aan het bestuur en het OM, wordt duidelijk dat, zoals hier ook wordt beweerd, toen de brandweer aankwam er geen redding meer mogelijk was.
Maar dat tijdstip was onnodig te laat; doordat een chauffeur meende dat hij zijn alarm melder buiten gehoor in een andere kamer kon opladen en het overal hoorbare kazerne alarm daarbij een half jaar defect werd gelaten.
Gelet op de beschikbare camerabeelden (buren), is op de seconde nauwkeurig te bepalen op welk tijdstip er nog wel hulp kon worden geboden aan het ingesloten echtpaar.
Binnen een tijdvenster van 1 minuut en 15 seconden was dat nog mogelijk; indien men 'normaal' op de melding was uitgerukt.

Met een filmpje van het optreden van een dergelijk voertuig (Hilversum U-tube) is te zien dat dit het wel degelijk e.e.a. had kunnen uitmaken.
En nee, deze objectieve beelden met tijden zijn niet door politie of brandweer gebruikt (wel in hun bezit).

De afloop van deze brand werd helaas ook nog sterk bepaald door de lange tijd (ontdekkingstijd) tussen het begin van de brand en de melding aan de brandweer; daar kan niemand wat aan doen.

In de 'Evaluatie' van het bestuur werd hun falende opkomsttijd weggemoffeld door de brand, qua reddingsmogelijkheden, sluw te beoordelen op het tijdstip van de onverantwoord late aankomst.

'Elk nadeel krijgt dan zijn voordeel?' "
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Fred Vos

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.785
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #131 Gepost op: 29 april 2019, 11:22:55
Nog maar een post op de FB pagina van RTV Rijnmond; over een, m.i. onmogelijke, 'onafhankelijke' inspectie:

"Het probleem van het taak verzaken door (vooral in de top) steeds groter worden bureaucratische organisaties, waarvan het personeel vooral gericht is op eigenbelang, is gelegen in de daarmee samenhangende onwetendheid (kleiner worden van kennis en vaardigheid) op het betroffen vakgebied.

Men 'weet' dus binnen het management niet wat men doet/nalaat! (Zie IOOV over de brandweer in 2006)

Daardoor worden de mogelijke slachtoffers (en schade) vooraf (pro-actief) dan ook niet eens 'gezien'.

Het nalaten van wettelijke taken is daarmee een vorm van 'vrijwillig blind' geweld; waarvan de slachtoffers steeds slechts 'achteraf' worden waargenomen; vooraf krijgen zij geen 'gezicht' en 'bestaan' dus niet.
De oorzaak wordt dan achteraf gezocht in 'eigen schuld' van de slachtoffers met perverse begrippen als 'zelfredzaamheid'; bij tegelijkertijd 'blind' wegredeneren van het eigen systematische verzaken.
Zie Evaluatierapport VRR: Brand Gruttostraat."


De slachtoffers vielen in de afgelopen decennia ook, even onnodig, bij de uitvoerende brandweerlieden.
Daarvan is kennelijk alleen het bestuur van de VBV zich enigermate bewust; wegens gedemonstreerd (website) wat meer beschikbare vakkennis.[/b]
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Sangoni

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 5
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #132 Gepost op: 30 april 2019, 13:26:03
Dat er volstaan was met een rapport van het VRR vind ik een gotspe. Het IVJ is veel beter in staat om met een onafhankelijke blik een oordeel te kunnen vormen met bovenal concrete aanbevelingen over wat goed ging, wat fout ging en wat er beter moet. Maar aangifte...? Ronduit triest.

Ik vind het triest dat deze mensen zich laten meeslepen (voor wat precies?), ik vind het triest dat oude wonden van brandweermannen blijkbaar moeten worden opengereten en bovenal vind ik het triest dat er blijkbaar gedacht wordt dat het strafrecht en daarmee de rechtbank de plek is om een en ander af te dwingen.
Wat wordt gehoopt dat de eis wordt? De commandant in de cel ivm dood door schuld? Een forse geldboete in verband met het niet kunnen waarborgen van uitruktijden? En dan?
Kortom: ik ben benieuwd naar de reactie van het OM.