Auteur Topic: Aanpassingen Ppmo baan  (gelezen 11895 keer)

0 leden en 2 gasten bekijken dit topic.

John Wolfs

 • Forumlid.
 • ***
 • Berichten: 1
 • Geslacht: Man
Gepost op: 21 februari 2015, 14:57:53
zijn er mensen die kunnen zeggen of er al aanpassingen zijn doorgevoerd op de Ppmo baan. Heb geruchten gehoord dat er bij sommige korpsen aanpassingen zijn gedaan op de baan


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.350
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #1 Gepost op: 26 februari 2015, 16:56:31
zijn er mensen die kunnen zeggen of er al aanpassingen zijn doorgevoerd op de Ppmo baan. Heb geruchten gehoord dat er bij sommige korpsen aanpassingen zijn gedaan op de baan
Ik heb nog van geen aanpassingen gehoord, dat zou met een landelijk afgesproken standaard niet moeten kunnen.
Waar wel enige aanpassingen mogelijk zijn is bijvoorbeeld bij de begeleiding tijdens het lopen, de gegeven instructies en  het aanwezig zijn van een "veiligheidsman" bij de traploperij mocht de gekeurde dreigen te vallen (vooral bij op e afstappen van de machine).
Ik ben zelf nog niet aan de beurt geweest maar van de collega's hoor ik dat ie best te doen is. Grootste knelpunt lijkt hem voor mensen met een normaal tot wat groter postuur te zitten  in het tunneltje, voor de kleineren in het hekje.


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.182
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #2 Gepost op: 03 maart 2015, 16:53:28
Beste dames/heren,

Zojuist heb ik uit de Veiligheidsregio Zeeland het bericht ontvangen dat de Inspectie SZW met onmiddellijke ingang het onderdeel Stairmaster van het PPMO uit veiligheidsoverwegingen heeft stilgelegd.

Het keuren van repressieve brandweermensen is verplicht op basis van de Wet op de medische keuringen. De keuring heeft tot doel om alle 26.000 repressieve brandweermensen zo veilig mogelijk hun werk te kunnen laten doen. Zoals we veiligheid in de uitoefening van ons werk buiten belangrijk vinden, vinden we het zeker belangrijk dat onze test- en keuringsmethodes ‘binnen’ ook veilig zijn.

Daarin hebben wij als werkgevers een verantwoordelijkheid.

De Veiligheidsregio Zeeland maakt gebruik van de standaarden die Brandweer Nederland met het Coronel Instituut en de leverancier heeft ontwikkeld en met de Loga-partijen heeft afgesproken. We gaan ervan uit dat de andere keuringslocaties bij de veiligheidsregio’s in Nederland dezelfde landelijke standaarden gebruiken. Dat betekent dat de geconstateerde gebreken in Zeeland ook op andere locaties mogelijk het geval kunnen zijn.

Juist daarom adviseer ik u om het testonderdeel Stairmaster met directe ingang en tot nader bericht stil te leggen. In elk geval totdat duidelijk is wat de Inspectie exact als gebreken heeft geduid.

Proces

Deze week zullen we in overleg met de Inspectie SZW bekijken waarop precies de situatie in Zeeland is afgekeurd en of dit inderdaad voor alle locaties in Nederland geldt. Vervolgens nemen we de maatregelen die nodig zijn om de geconstateerde gebreken te herstellen.

Consequentie tijdelijk stop zetten

Het keuren van brandweerpersoneel is noodzakelijk voor de uitruk. En continuïteit in testen is belangrijk. Indien mocht blijken dat maatregelen rondom de Stairmaster langere tijd in beslag nemen dan heeft dat gevolgen voor het afleggen van een valide Periodiek Preventief Medisch Onderzoek. Daarom zijn we nu proactief bezig met het onderzoeken van tijdelijke alternatieven voor dit testonderdeel.

We verwachten omstreeks donderdag de officiële brief van de Inspectie. Op dat moment zal ik jullie vanzelfsprekend informeren.

Hartelijke groet,

Lieke Sievers


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.350
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #3 Gepost op: 04 maart 2015, 09:58:18
http://www.brandweervrijwilligers.nl/nieuws/ppmo/3346/veel-klachten-en-%28bijna%29-ongevallen-bij-ppmo-test/o te zien inderdaad geen wijzigingen aan de baan, WEL  hier en daar in de uitvoering.

Het probleem zit hem ook niet in de test zelf. Ook de VBV heeft indertijd laten weten dat ze achter de nieuwe test stonden maar dat ze tijdens de "proeffase"geen gevolgen  voor betrokken personeel wilden zien.
Dat de traplooptest op zich niet verkeerd is om de piekbelasting te meten staat denk ik niet ter discussie, Coronel instituut heeft in MWB onderzoek gedaan en met ademlucht traplopen terwijl je een gewicht meeneemt zou het meest belastende zijn (nog een geluk dat ze niet hebben gemeten hoe belastend het is om een pop van 80 kilo uit een kelder te sjouwen maar goed). Maar de uitvoering, er wordt gezegd dat ie reeler is dan de fietsproef. Ja dan klopt maar iemand die onlangs van cursus is gekomen zegt dat ie geleerd heeft met ademlucht in een trappenhuis altijd een leuning vast te moeten houden, zicht of geen zicht, dan maar met 1 slang.
Collega's die hem hebben gelopen klagen over het nogal onnatuurlijke lopen op traptreden die naar beneden gaan. De op en afstap. Met name de afstap lijkt problematisch.
Ik denk dat als je een ademluchtoestel op het vereiste gewicht brengt en de mensen daarmee laat lopen, je een stuk veiliger werkt.

En het tunneltje, een bevelvoerder van ons die de test gedaan heeft en gehaald heeft is van mening dat hij zich nog wel drie keer achter zijn hoofd zou krabben om iemand in een ademlucht situatie door een tunnel te sturen zoals door de tafels waar je onderdoor moet wordt nagebootst..


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.350
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #4 Gepost op: 06 maart 2015, 10:01:00
toch een aanpassing


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.182
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #5 Gepost op: 06 maart 2015, 20:35:43
Benodigde maatregelen Stairmaster worden genomen

6 maart 2015

StairmasterAfgelopen dinsdag heeft de Inspectie SZW het gebruik van de Stairmaster om veiligheidsredenen stil gelegd. Dit gebeurde in Zeeland, naar aanleiding van een van de gebruikelijke inspecties bij veiligheidsregio's. In een brief aan Veiligheidsregio Zeeland laat de Inspectie weten dat de Stairmaster als onderdeel van de Periodiek Preventief Onderzoek (PPMO) is stil gelegd wegens ARBO-technische redenen. De fabrikant van de Stairmaster en Brandweer Nederland treffen zo snel mogelijk de benodigde maatregelen zodat de Stairmaster weer in gebruik genomen kan worden.

Inspectieresultaten Zeeland

De Inspectie heeft geconstateerd dat er bij de Stairmaster in Zeeland beknellings- en valgevaar bestaat. Het gaat om de mogelijkheid tot beknelling van de voet in de open ruimte tussen de wegdraaiende onderste trede en de rand van het bordes. Het valgevaar bestaat uit de combinatie van het gewicht van de uitrusting- en kledingstukken, het gewicht van de brandslangen en het dragen daarvan onder de armen.

Verder heeft de Inspectie geconstateerd dat een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op het gebruik van de Stairmaster ontbreekt. Een RI&E is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van het veilig en gezond werken.

De conclusie van de Inspectie is dat de Stairmaster niet voldoet aan de huidige eisen.

Maatregelen

Voortgang in keuringen en testen is belangrijk voor de kwaliteit en continuïteit van onze brandweerzorg. Brandweermensen moeten binnen bepaalde termijnen gekeurd en getest worden. Daaraan zijn planningen verbonden. Omdat de Stairmaster tijdelijk niet te gebruiken is, vallen we terug op de oorspronkelijke traplooptest. Deze wordt uitgevoerd in een trappenhuis dat aan bepaalde eisen voldoet. Er zijn regio's die beschikken over een dergelijk trappenhuis, waar mogelijk naartoe uitgeweken kan worden. Deze regio's hebben aangegeven te willen ondersteunen in de afname van het PPMO.

Lieke Sievers "De RI&E, waar de Inspectie op doelt, is al in gang gezet en gaan we nu versnellen. Deze wordt door een onafhankelijke externe partij uitgevoerd. Onze vakgroep Arbeidsveiligheid verzorgt de begeleiding. Ook hierin is de betrokkenheid van de leverancier, de vakbonden en het Coronel Instituut geborgd. Deze RI&E pakken we overigens gelijk breder op: zowel Stairmaster als brandbestrijdingsbaan." Naar verwachting is de RI&E 1 mei gereed.

Ook is Brandweer Nederland met zowel de leverancier als het Coronel Instituut in gesprek om de Stairmaster zo snel mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen. Sievers: "We brengen nu samen in kaart wat daarvoor exact nodig is, en binnen welke termijn dat gedaan kan worden. We streven ernaar om hier uiterlijk 1 april duidelijkheid over te hebben."

Testuitslagen blijven gewoon geldig

De validiteit van het testen (methodiek en wijze van uitvoering) staat niet ter discussie. Er zijn inmiddels een paar duizend brandweermensen, zowel beroeps als vrijwilligers, succesvol gekeurd. De resultaten van deze afgelegde keuringen en testen blijven gewoon geldig.

Veiligheid van brandweermensen staat voorop

Sievers: "Arbeidsveiligheid van onze brandweermensen staat voorop, zowel tijdens de uitruk als bij het testen en keuren. Daarom vinden we het des te belangrijker dat we brandweermensen daar goed op selecteren, monitoren en op voorbereiden.' Het PPMO is als methodiek een onderdeel van het arbeidsveiligheidsbeleid van de brandweer. De inspanningen zijn er nu op gericht om met alle betrokken partijen, en gelet op de signalen uit het veld, zo snel mogelijk te zorgen voor een veilige test op de Stairmaster."

Achtergrond Stairmaster

De Stairmaster is onderdeel van het PPMO (meer informatie over PPMO) en heeft tot primair doel piekbelasting bij inspanning te meten. Er wordt hierbij gekeken naar coördinatie en balans. De Stairmaster is geïntroduceerd als alternatief voor de gewone traplooptest. Bij de invoering van de gewone test werd namelijk al snel duidelijk dat niet elke testlocatie beschikte over een trappenhuis met de vereiste afmetingen. Brandweer Nederland heeft het Coronel Instituut verzocht een alternatief te ontwikkelen dat op valide wijze gelijke inspanningen kan meten. Coronel en de leverancier van de Stairmaster hebben samen deze test ontwikkeld. Met de Logapartijen (vakbonden) is afgesproken dat dit als alternatieve traplooptest zou gelden.

Wat is PPMO?

Het PPMO is gebaseerd op 14 bijzondere functie-eisen op het gebied van klauteren en klimmen, hurken, knielen of kruipen, tillen, energetische belasting, rugbelasting (houdingen en krachtleverantie), werken met armen boven schouderhoogte, zicht, gehoor, verhoogde waakzaamheid en oordeelsvorming, emotionele piekbelasting en blootstelling van de huid/luchtwegen aan (voedings)stoffen, producten en andere personen. Per bijzondere functie-eis worden uit de testen signalen voor verminderde belastbaarheid gesignaleerd.

De testen bestaan uit :

signaalvragenlijst (vragen die relevante gezondheidsklachten in kaart kunnen brengen)
biometrische testen: zoals meten van bloeddruk, oogtest etc.
functionele brandbestrijdingstest: fysieke test die uit 12 onderdelen bestaat

Wat is het doel van de PPMO?

Het uitgangspunt is dat iemand altijd veilig en verantwoord zijn werk kan uitvoeren. Taakspecifieke fitheid is naast mentale fitheid en vakbekwaamheid een belangrijke component daartoe. Het blijvend stimuleren en monitoren van deze fitheid is belangrijk voor veilig brandweerwerk.

Onze brandweermensen kunnen in de praktijk in basis voor dezelfde ‘klussen' komen te staan; redden, brandbestrijding, hulpverlening. Dat is inspannend werk in bijzondere omstandigheden dat veel van mensen vraagt. Daarom zijn de eisen aan de fitheid van mensen gelijk.

Tenslotte staat voorop dat PPMO nadrukkelijk géén testwijze is om mensen af te keuren. Het niet of met moeite kunnen afleggen van onderdelen van de test heeft een signaalfunctie. Het kan duiden op een verminderde belastbaarheid, nu en in de toekomst, waardoor men problemen kan ondervinden tijdens het repressieve brandweerwerk. Niet voorop gesteld dat dàt zo is. In overleg met de arboarts vindt nadere doorverwijzing plaats of kan een (aangepast) sport- of dieetadvies worden opgesteld. Het doel is om mensen weer zo snel als mogelijk ‘fit for the job' te maken. Sport- en gezondheidsbeleid passen in de sluitende cirkel van verantwoord fit zijn en fit blijven voor veilig repressief brandweerwerk.

Hoe is de PPMO tot stand gekomen?

In 2004 heeft het LOGA opdracht gegeven aan het Coronel Instituut om onderzoek te doen naar het vervroegd uittreden van repressief brandweerpersoneel. Uitkomsten uit dit onderzoek vormden mede de aanleiding voor het LOGA om het FLO af te schaffen en met de werkgevers afspraken te maken over loopbaanbeleid voor brandweerpersoneel in zogenoemde ‘bezwarende functies'. In het onderzoek deed Coronel ook uitspraken over mogelijk toekomstig gezondheidskundig beleid voor bezwarende functies. Eén van de adviezen was om een functiespecifiek testprotocol te ontwikkelen.

In navolging daarvan heeft het LOGA in de CAO 2005-2007 afgesproken een instrument te laten ontwikkelen dat periodiek de belastbaarheid meet op de specifieke taken. En, dat bovendien voorspellingen doet over de ontwikkeling van de belastbaarheid van de medewerker in de toekomst.

Daaruit is het PPMO ontstaan. Het PPMO bestaat uit een vragenlijst, biometrische testen en een fysieke deel waar de brandbestrijdingsbaan en de traplooptest deel van uit maken. Omdat de oorspronkelijke traplooptest niet in elke regio kon worden uitgevoerd, is een alternatief ontwikkeld: de huidige Stairmaster.


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.350
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #6 Gepost op: 07 maart 2015, 11:18:21
Testuitslagen blijven gewoon geldig

De validiteit van het testen (methodiek en wijze van uitvoering) staat niet ter discussie. Er zijn inmiddels een paar duizend brandweermensen, zowel beroeps als vrijwilligers, succesvol gekeurd. De resultaten van deze afgelegde keuringen en testen blijven gewoon geldig.

Dat zat er aan te komen, alleen zuur voor een mij bekend geval van iemand die de traplooptest haalt maar op een verkeerde manier bij het afstappen begeleid wordt en nu 3 maanden thuis zit.
Toch een accentverschil, waar nu wordt gesproken over een test die piekbelasting en coordinatie kan meten was dat eerst een  praktijk georienteerde situatie, de link met de praktijk is losgelaten.


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.350
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #7 Gepost op: 13 maart 2015, 12:42:23
Komende PPMO's in MWB worden voorlopig in een aantal geschikte trappenhuizen van bedrijven gedaan.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #8 Gepost op: 29 augustus 2015, 08:48:44


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.350
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #9 Gepost op: 29 augustus 2015, 13:48:11
http://www.brandweernederland.nl/nieuwe-homepage/nieuwsindexen/nieuw-bkn/?ActItmIdt=34409
Voor de laatste wijzigingen.
ook al van januari 2015

laatste is:
http://www.brandweernederland.nl/wat_doen_we/thema-optimale/ppmo?ActItmIdt=42175
Citaat
Update PPMO juli 2015

21 juli 2015

De RI&E voor de PPMO baan, die op 29 april is uitgevoerd, is inmiddels getoetst en gedeeld met de Inspectie SZW. Elke regio kan deze RI&E als kader gebruiken voor de eigen RI&E van de PPMO. Belangrijk daarbij is dat elke regio zelf het onderdeel "omgeving" voor de eigen locatie van de PPMO baan nog meeneemt in de RI&E.

Stairmaster
Er ligt een voorgesteld alternatief voor de stairmaster bij de Inspectie SZW. Dit alternatief is de stairmaster teruggebracht in de originele staat. Hiermee voldoet de stairmaster aan  de Warenwet en heeft het een CE-keurmerk. De last in de vorm van de twee slangen is vervangen door een loodgordel (zoals die bij de duikers gebruikt wordt) met 20 kg lood. Hierdoor heeft de deelnemer de handen vrij en in het geval van uit balans raken tijdens de test, kan de deelnemer de leuning vastpakken. Insteek blijft wel dat de deelnemer zonder de leuningen vast te houden, gaat lopen.

Vervolg
De leverancier van de stairmaster is ondertussen bezig een rechtmatige Nederlandstalige handleiding te krijgen. Dit kost meer tijd dan gedacht. De Inspectie SZW heeft deze Nederlandstalige handleiding nodig om haar besluit te nemen over het voorgestelde alternatief. We hopen spoedig te horen van de Inspectie of de stillegging formeel opgeheven kan worden.

Nu dacht ik dat de leuning bij een trappenhuis juist diende om te VOORKOMEN dat je uit balans raakt, niet pas gebruik ALS je uit balans raakt (want dan ben je in de praktijk toch vaak te laat).
 


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #10 Gepost op: 30 augustus 2015, 09:15:31
Zover ik weet word bij de VRU de slangentoren in Soest nog beklommen, met 2 aanvalsslangen onder de armen. En hoor ik daar geen rare berichten van terug. De mensen van onze post die gekeurd zijn hebben probleemloos de toren beklommen. Gaan die 2 slangen vervangen worden door een loodgordel heb je in ieder geval je armen vrij waardoor je iets makkelijker je evenwicht kunt behouden. ;)


tygerpower

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 20.585
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #11 Gepost op: 04 september 2015, 16:12:50
Update PPMO: proces Brandweerkamer

4 september 2015

Volgende week (week 37) vindt overleg plaats met de vakbonden rondom de alternatieve Stairmaster en de noodzakelijke wijzigingen in het protocol.

Streven is erop gericht dat in september werkgevers/vakbonden de wijzigingen accorderen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de traplooptest en het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMP) op http://www.brandweernederland.nl/PPMO


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.350
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #12 Gepost op: 05 september 2015, 18:02:18
Zover ik weet word bij de VRU de slangentoren in Soest nog beklommen, met 2 aanvalsslangen onder de armen. En hoor ik daar geen rare berichten van terug. De mensen van onze post die gekeurd zijn hebben probleemloos de toren beklommen.
Problemen spitsen zich ook toe op de stairmaster...  Ook mensen die ik ken die zeiden dat de PPMO op zich "goed te doen" of "en eitje"was gaven aan dat het op en afstappen van een soort stilstaande roltrap best wel eens tot problemen zo kunnen leiden.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.501
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #13 Gepost op: 05 september 2015, 18:40:59
Ik vermoed dat ik tussen nu en een paar maanden de uitnodiging voor de PPMO binnen ga krijgen, aangezien ik in Januari voor de keuring mag. ::) :P


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.350
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #14 Gepost op: 05 september 2015, 19:31:56
Ik vermoed dat ik tussen nu en een paar maanden de uitnodiging voor de PPMO binnen ga krijgen, aangezien ik in Januari voor de keuring mag. ::) :P
Ik ben vooral bang voor het hekje en de tafels....