Auteur Topic: Discussie: opkomsttijden Brandweer  (gelezen 38479 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

MB-LV

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 403
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Gepost op: 21 juni 2012, 19:48:45
Bij brand geen lift gebruiken, gebruik liever water!

Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.374
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #1 Gepost op: 22 juni 2012, 09:36:27
Vanavond bij het RTL-Nieuws:

Brandweer bij 1 op de 3 branden te laat

Het zou veel schelen als iedere buitenstaander rmet kritiek  op onze opkomsten eens rustig kijkt of hij/zij/het misschien  in plaat van aan de kant staan zelf een bijdrage bij de vwijwillige brandweer  kan leveren. Ja ik weet het, er is in veel gevallen een vacaturestop maar daar waar posten blijven staan en er is echt sprake van structureel te laat of te weinig, dan is daar vaak wel een gat voor te vinden, in ieder geval in MWB.


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.374
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #2 Gepost op: 22 juni 2012, 15:47:29


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #3 Gepost op: 22 juni 2012, 15:58:21
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #4 Gepost op: 22 juni 2012, 16:22:20
Brandweerzorg is meer dan opkomsttijden

De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter plaatse', over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is. Daarnaast stelt de inspectie dat niet alle veiligheidsregio's regionale dekkingsplannen hebben opgesteld, zoals de wet voorschrijft. Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal samen met de minister van Veiligheid en Justitie en de regio's ervoor zorgen dat de regionale dekkingsplannen op orde komen.

De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een incidentmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Het Veiligheidsberaad en de VNG willen daarom nieuwe eenduidige uitgangspunten formuleren voor de operationele prestaties van de brandweer, en deze voorleggen aan de minister. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter Plaatse', dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, eveneens dat opkomsttijden slechts een deel van de totale brandweerzorg uitmaken. Met de minister is afgesproken dat de opkomsttijden voor de brandweer aan de orde komen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

Momenteel wordt de brandweer vooral afgerekend op het halen van de wettelijk vastgelegde opkomsttijden. Goede brandweerzorg vraagt echter om een integrale aanpak van alle brandveiligheidsaspecten. Een rookmelder, kan meer tijdwinst opleveren dan een snellere uitruk van de brandweer. Bij een integrale aanpak valt te denken aan pro actie (ruimtelijke ordening), brandpreventie, zorgen voor een snellere ontdekkingstijd van de brand (rookmelders), vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven (branddekens en -blussers), verkorten van de verwerkingstijd van de brandmelding, snellere uitruk- en rijtijd, meer interregionale samenwerking en gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Maatwerk
Het Veiligheidsberaad en de VNG willen in overleg met het brandweerveld en op basis van wetenschappelijk onderzoek komen tot nieuwe uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten kan het bestuur van een veiligheidsregio afgewogen besluiten nemen over brandweerzorg en komt de brandweer tot een integrale aanpak die zorgt voor optimale brandveiligheid en brandweerzorg voor de burger.

De uitgangspunten moeten zorgen voor een basisniveau van brandweerzorg in Nederland. Daarbij is maatwerk per regio mogelijk. Verschillen kunnen er bijvoorbeeld zijn vanwege landelijk of stedelijk gebied, nieuwbouw of bestaande bouw. De bestuurlijke besluitvorming over de operationele prestaties van de brandweer wordt vastgelegd in het regionale dekkingsplan.

De opkomsttijd is een optelsom van de verwerkingstijd van de brandmelding in de meldkamer, de uitruktijd en de rijtijd, tot en met het ter plaatse zijn bij het incident.
Bron: www.burgemeesters.nl
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #5 Gepost op: 22 juni 2012, 16:31:03
VNG: Opkomsttijden brandweer gebaseerd op verouderde principes

(tekst: VNG)

Brandweerzorg meer dan alleen opkomsttijden

De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter plaatse', over de opkomsttijden van de brandweer, dat in bijna 70% van de gevallen de brandweer op tijd ter plaatse is. Daarnaast stelt de inspectie dat niet alle veiligheidsregio's regionale dekkingsplannen hebben opgesteld, zoals de wet voorschrijft. Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en zal samen met de minister van Veiligheid en Justitie en de regio's ervoor zorgen dat de regionale dekkingsplannen op orde komen.

De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een incidentmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Het Veiligheidsberaad en de VNG willen daarom nieuwe eenduidige uitgangspunten formuleren voor de operationele prestaties van de brandweer, en deze voorleggen aan de minister. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeert in haar rapport 'Ter Plaatse', dat vandaag aan de Tweede Kamer is aangeboden, eveneens dat opkomsttijden slechts een deel van de totale brandweerzorg uitmaken. Met de minister is afgesproken dat de opkomsttijden voor de brandweer aan de orde komen in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's.

Momenteel wordt de brandweer vooral afgerekend op het halen van de wettelijk vastgelegde opkomsttijden. Goede brandweerzorg vraagt echter om een integrale aanpak van alle brandveiligheidsaspecten. Een rookmelder, kan meer tijdwinst opleveren dan een snellere uitruk van de brandweer. Bij een integrale aanpak valt te denken aan pro actie (ruimtelijke ordening), brandpreventie, zorgen voor een snellere ontdekkingstijd van de brand (rookmelders), vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven (branddekens en -blussers), verkorten van de verwerkingstijd van de brandmelding, snellere uitruk- en rijtijd, meer interregionale samenwerking en gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen.

Maatwerk
Het Veiligheidsberaad en de VNG willen in overleg met het brandweerveld en op basis van wetenschappelijk onderzoek komen tot nieuwe uitgangspunten. Op basis van deze uitgangspunten kan het bestuur van een veiligheidsregio afgewogen besluiten nemen over brandweerzorg en komt de brandweer tot een integrale aanpak die zorgt voor optimale brandveiligheid en brandweerzorg voor de burger.

De uitgangspunten moeten zorgen voor een basisniveau van brandweerzorg in Nederland. Daarbij is maatwerk per regio mogelijk. Verschillen kunnen er bijvoorbeeld zijn vanwege landelijk of stedelijk gebied, nieuwbouw of bestaande bouw. De bestuurlijke besluitvorming over de operationele prestaties van de brandweer wordt vastgelegd in het regionale dekkingsplan.

De opkomsttijd is een optelsom van de verwerkingstijd van de brandmelding in de meldkamer, de uitruktijd en de rijtijd, tot en met het ter plaatse zijn bij het incident.

Datum: Vrijdag, 22 Juni 2012
Bron:www.liwwadders.nl/
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #6 Gepost op: 22 juni 2012, 16:40:25
Zorgen over oplopende opkomsttijden
Geschreven door Brandweer Tytsjerksteradiel
De NVBR onderschrijft het zorgelijke beeld van de opkomsttijden van de brandweer, zoals dit wordt geschetst door het gepresenteerde rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Wij onderstrepen dat de problemen met de opkomsttijden niet aan de individuele brandweermannen en -vrouwen zijn te wijten. Zij leveren juist elke dag weer een maximale prestatie om de brandveiligheid van Nederland te waarborgen.


De oorzaken van de problemen liggen in de organisatorische en bestuurlijke aansturing van de brandweer. De Inspectie toont met de beschreven oplossingsrichtingen duidelijk aan dat het mogelijk is de problemen aan te pakken. Het is nu een kwestie van bestuurlijke wil van de gemeenten en brandweermanagement om door te pakken. Het is in onze ogen goed dat de Minister ook zelf het heft in handen neemt en duidelijke normtijden in regelgeving gaat vastleggen. De burger weet zo waar hij aan toe is en aan de gemeenten wordt houvast geboden over aan welke minimum kwaliteitseisen de brandweerzorg moet voldoen. De NVBR is van mening dat een slagvaardige en goed georganiseerde brandweer letterlijk van levensbelang is.

Toelichting
De NVBR waardeert het constructieve rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) over de toenemende opkomsttijden van de brandweer. Omdat het rapport niet alleen knelpunten signaleert, maar ook verbetervoorstellen geeft, kunnen de brandweerkorpsen er goed mee aan de slag. De NVBR plaatst wel vraagtekens bij de gepresenteerde cijfers, maar herkent wel het geschetste beeld. Met het rapport heeft de IOOV een belangrijke bijdrage geleverd aan de discussie over de toenemende opkomsttijden van de brandweer.

Een snelle opkomsttijd is voor de brandweer belangrijk om effectief te kunnen optreden bij een calamiteit. In veel gevallen kan de brandweer de normtijd van 8 minuten (die voor de meeste objecten geldt) niet meer halen. Dit tast ook het gevoel van veiligheid van de burgers aan, die het gevoel van veiligheid ontlenen aan de wetenschap dat de brandweer snel ter plaatse is als er brand is. De stijging van de opkomsttijd is het gevolg van verschillende (in- en externe) factoren, zoals die ook onlangs door het CBS zijn genoemd. Wij zijn van mening dat het hier niet gaat om een probleem van de individuele brandweerman of -vrouw (vrijwilliger of beroeps). Deze doet zijn/haar werk met grote professionaliteit, toewijding en betrokkenheid. Wij zien de stijging van opkomsttijden vooral als een bestuurlijk - en managementprobleem.

De brandweer in Nederland is uniek door de combinatie van beroeps- en vrijwillige krachten, die zich op een professioneel niveau inzetten voor de fysieke veiligheid. Uit het inspectierapport en uit eerder verschenen rapporten blijkt dat dit systeem effectief en betaalbaar is, maar ook kwetsbaar. Daarom behoeft de brandweerzorg continue bestuurlijke en organisatorische aandacht. De brandweerkorpsen zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de vrijwillige inzet en het reduceren van de kwetsbaarheid van de brandweerzorg. Zij zullen hierbij ondersteuning moeten krijgen van het openbaar bestuur, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

De IOOV draagt met haar rapport op een positieve wijze bij aan de discussie over de (problemen rondom) de opkomsttijden van de brandweer. Deze discussie moet in de ogen van de NVBR op lokaal niveau gevoerd worden tussen het management van de brandweer en het gemeentebestuur. Ook heeft de inspectie, na beraad met deskundigen uit het brandweerveld, een aantal oplossingsrichtingen aangedragen. Deze zijn vooral gericht op de verwerkingstijd van de meldkamer, de uitruktijd (waarbij zich vooral problemen voordoen tijdens de dagdiensten doordeweeks) en de aanrijtijd (waarbij problemen ontstaan bij verkeersbelemmerende of remmende maatregelen). De inspectie geeft hierbij aan dat er veel winst valt te behalen op het terrein van preparatie, proactie en preventie. Zo bieden rookmelders in woningen perspectief om de brandveiligheid te vergroten. De NVBR pleit zelf ook voor een meer actieve rol van de burgers zelf, om de brandveiligheid in Nederland te vergroten.

Het gemeentelijk bestuur en het brandweermanagement staan voor een aantal opdrachten, waarbij de NVBR met alle kennis en ervaring uit het brandweerveld een constructieve bijdrage kan leveren. Zo stelt de IOOV voor om de werkwijzen van de meldkamers te uniformeren, een gericht personeelsbeleid te voeren waarin afstemming met hoofdwerkgevers plaatsvindt over de inzet van de brandweervrijwilligers en de ligging van de brandweerkazernes te optimaliseren. De NVBR onderschrijft die aanbevelingen en het voornemen van de minister om een uniforme norm te stellen aan de opkomsttijden. Hiermee kan de burger aanspraak maken op het recht op een gelijkwaardig niveau van veiligheid en brandweerzorg.
Bron:www.brandweer-tytsjerksteradiel.nl/
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon

klippie

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 770
 • Geslacht: Man
Reactie #7 Gepost op: 22 juni 2012, 16:46:42
Zorgen ?   Zoals jullie kunnen zien staat Drenthe en Groningen boven aan in de lijst. Dat komt groten deels omdat de uitruk gebieden veel en veel groter zijn als Amsterdam e.d. ...  Soms is het voor ons 15 minuten rijden maar hoevaak komt het voor? 1 a 2 keer in het jaar ?


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #8 Gepost op: 22 juni 2012, 16:49:26
Groningse brandweer gepikeerd over uitspraak Opstelten
Geplaatst: 12:31 uur, vrijdag 22 juni 2012

De brandweer in Groningen is boos op minister Opstelten van Justitie en Veiligheid omdat die zegt dat het Groningse korps in bijna tweederde van de gevallen niet snel genoeg bij een brand is.
In een rapport van zijn ministerie staat dat Groningen, net als andere plattelandsprovincies, slecht presteert. Burgemeester Ab Meijerman van Veendam zegt namens de Veiligheidsregio Groningen, dat de minister voorbij gaat aan al het preventieve werk in de provincie. Voor hem komt de uitkomst over de opkomsttijden niet als een verrassing.
Bron: www.rtvnoord.nl

Brandweer vaker te laat dan op tijd
 
OOST-SOUBURG - De Zeeuwse brandweer komt bij ruim de helft van de branden te laat. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Veiligheid dat in handen is van RTL Nieuws. Uit het rapport blijkt dat de brandweer het vaakst te laat komt bij branden in woningen en scholen.

Landelijk overschrijdt de brandweer in 33 procent van de gevallen de wettelijke opkomsttijd van 18 minuten. Slechts vier brandweerkorpsen zijn nog vaker te laat dan het Zeeuwse korps. De brandweer in Drenthe scoort het slechtst. Dat korps voldoet in 60 procent van de gevallen niet aan de norm. Brandweerkorps Haaglanden scoort het best. In 85 procent van de gevallen komt de brandweer daar op tijd.
laatste keer aangepast:
vr 22-06-2012, 15:32
geplaatst op:
do 21-06-2012, 21:22
Bron: www.omroepzeeland.nl
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #9 Gepost op: 22 juni 2012, 16:52:48
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #10 Gepost op: 22 juni 2012, 16:57:50
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.374
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #11 Gepost op: 22 juni 2012, 17:12:28
Zorgen ?   Zoals jullie kunnen zien staat Drenthe en Groningen boven aan in de lijst. Dat komt groten deels omdat de uitruk gebieden veel en veel groter zijn als Amsterdam e.d. ...  Soms is het voor ons 15 minuten rijden maar hoevaak komt het voor? 1 a 2 keer in het jaar ?

Iets zegt me dat dit rapport  weer voor ophef gaat zorgen.


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #12 Gepost op: 22 juni 2012, 19:48:35
Iets zegt me dat dit rapport  weer voor ophef gaat zorgen.

Zou me niet verbazen. ::)
Deze 2 opmerkingen van de brandweervrijwilligers zetten de zaak redelijk op scherp:

Dat er geen enkele werkelijk inhoudelijke toets op de verschillende dekkingplannen heeft plaatsgevonden. Het is dus goed mogelijk dat de situatie nog veel erger is dan nu wordt voorgesteld. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is dan ook van mening dat het rapport onvolledig is.

Ondanks dat de brandweer niet op tijd komt zijn er brandweerposten gesloten en staan er nog tientallen op de nominatie om gesloten te worden. De VBV wil een krachtig verbod op kazernesluitingen totdat er een kwalitatief goed nationaal dekkingsplan ligt

Anderzijds maakt IOOV een belangrijke opmerking : De opkomsttijd moet overigens worden bezien in de context van de gehele kwaliteit van brandweerzorg, anders dreigt overschatting van het belang van opkomsttijd. Het behalen van de tijdnormen moet niet ten koste gaan van de kwaliteit van de gehele brandweerzorg.
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


Bulletje

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 5.533
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: HBT
Reactie #13 Gepost op: 23 juni 2012, 08:12:40


Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.484
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Reactie #14 Gepost op: 23 juni 2012, 11:08:36
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.