Auteur Topic: Discussie: opkomsttijden Brandweer  (gelezen 33975 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Firefighter1970

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.240
Reactie #30 Gepost op: 27 juni 2012, 23:15:37
Door de getrapte intake dus eerst 112 centralist en dan doorverbinden naar de gewenste dienst ben je al gauw 20 tot 30 seconde kwijt, voordat je doorverbonden bent met de goede dienst
Als je mobiel belt ben je nog meer tijd kwijt omdat de centralist niet bij alle plaatsnamen in het hoofd kan hebben, welke plaatsnaam bij welke VR hoort, zodat de centralist altijd direkt naar de goede VR kan doorschakelen.
spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #31 Gepost op: 28 juni 2012, 16:02:36
Kamervragen Opkomsttijden
26 Juni 2012

Vragen van het lid Kooiman aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de brandweer de aanrijtijden vaak niet haalt.
 Mevrouw Kooiman (SP):
 Voorzitter. De brandweer komt bij een op de drie branden te laat, zo blijkt uit onderzoek van de inspectie. De SP heeft de minister hier meerdere malen op gewezen. Ik heb bijvoorbeeld aangegeven dat ik mij zorgen maak over het feit dat overal in het land in sneltreinvaart brandweerposten gesloten worden. De afgelopen jaren zijn er 53 brandweerposten gesloten en er staan 42 posten op de nominatie om gesloten te worden. De minister moet er dus niet gek van opkijken dat het inspectierapport nu stelt dat de brandweer in veel gevallen te laat komt. Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat deze kaalslag, de sluiting van brandweerposten, wordt tegengegaan? De sluiting van de brandweerpost in Lage Mierde heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de opkomsttijden van de brandweer voor het bejaardentehuis en de kinderopvang het dubbele zijn geworden van de wettelijk toegestane tijd. Helaas is dit niet het enige voorbeeld.

 Ik heb de minister de afgelopen tijd steevast bestookt met de vraag wat hij hiertegen gaat doen. Steevast stelde de minister dat hij ons dit zou vertellen als het inspectierapport er lag. Nu ligt het er. Nu mag de minister dus los. Als hij toch antwoord geeft op al die vragen, kan hij dan ook aangeven wat hij gaat doen aan het probleem van het dekkingsplan? De regio's hebben hun huiswerk eigenlijk niet gedaan. In een dekkingsplan beschrijft de veiligheidsregio hoe vaak men ergens op tijd kan zijn, bijvoorbeeld bij een school of een bejaardentehuis, en welke maatregelen men moet treffen om de risico's te beperken. Maar zoals ik al aangaf, hebben de regio's hun huiswerk niet gedaan. Wij hebben een wet waarin staat dat de regels moeten worden nageleefd en dat er dekkingsplannen moeten zijn. Afspraak is afspraak. Wat gaat de minister doen om deze afspraak na te komen?

Minister Opstelten:
 Voorzitter. Ik bedank mevrouw Kooiman voor de gestelde vragen. De uitkomsten van het inspectierapport zijn zorgelijk. Dat heb ik ook al in de beleidsbrief gezet in reactie op het inspectierapport. Mevrouw Kooiman heeft mij twee vragen gesteld. Zij wil ten eerste weten wat ik ga doen. In overleg met de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de overkoepelende organisatie van alle veiligheidsregio's, heb ik afgesproken dat alle regio's voor het eind van het jaar hun dekkingsplannen op orde moeten hebben, conform de wet en conform het Besluit veiligheidsregio's.

 Direct daarna, vanaf 1 januari, zal ik wederom een onafhankelijke slag laten maken door de Inspectie Veiligheid en Justitie.

 Ten tweede is het ook mevrouw Kooiman duidelijk dat het niet de verantwoordelijk van het kabinet of van deze minister is om brandweerkazernes open te houden, te sluiten of te bouwen et cetera. Dat is de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur samen met de veiligheidsregio's. Daar treed ik dus niet in. Ik beoordeel wel via de inspectie of zij gedaan hebben wat volgens de wet moet.
 
Mevrouw Kooiman (SP):
 Ik dank de minister als eerste voor deze toezegging, in ieder geval voor het feit dat hij ervoor gaat zorgen dat die regio's hun huiswerk gaan doen en dat die dekkingsplannen er gewoon komen. Dat neemt niet weg dat er een tweede probleem overblijft. Ik zie namelijk dat er overal in het land posten worden gesloten en dat daardoor de aanrijtijden vergroot worden. De minister zegt dat hij er niet over gaat. Ik wil graag van de minister weten hoe hij ervoor gaat zorgen dat hij er dan wel over gaat. Ik wil dat hij in ieder geval minimaal de besturen erop gaat aanspreken. Dit is namelijk de minister van Veiligheid, van wie ik wil dat hij zijn naam waarmaakt.

Minister Opstelten:
 Dat laatste doe ik de hele dag. Ik dank mevrouw Kooiman voor de vraag. Natuurlijk vind ik dat je rolvast moet zijn in je positie, zeker als minister, en dat je verantwoordelijkheid moet tonen voor het stelsel en dat je dat moet bewaken. Je moet vooral niet de verantwoordelijkheden van anderen overnemen, maar je moet er wel voor zorgen dat anderen doen wat ze volgens de wet moeten doen. Dat doe ik. Dat heb ik ook afgesproken; ik zit erbovenop. Vandaar ook de beleidsreactie waarin inderdaad iets langer dan bij mij normaal is, staat beschreven wat ik net aan mevrouw Kooiman heb geantwoord.
 
Mevrouw Kooiman (SP):
 De minister zegt dat hij erbovenop zit. Dat blijkt echter niet uit de plannen in de regio's, waarin die 49 posten nog op de nominatie staan om gesloten te worden. Ik wil niet dat we nog meer Lage Mierdes erbij krijgen, met een verdubbeling van de aanrijtijden bij het bejaardetehuis en met een brandweer die niet op tijd bij scholen kan zijn. Ik wil vandaag van de minister de toezegging ontvangen dat hij ten minste in gesprek gaat met de besturen, om te bezien hoe voorkomen kan worden dat die posten gesloten moeten worden. Het gaat hierbij immers om veiligheid. Elke seconde telt bij brand.

Minister Opstelten:
 Ik zal niet met de regio's, de besturen en de voorzitters daarvan in contact treden en ik zal hun niet zeggen dat zij niet mogen sluiten of mogen openen. Ik zal met hen in contact treden om te bezien of zij het goede dekkingsplan opstellen dat voldoet aan de criteria die in de wet staan omschreven. Daarop zal ik ze toetsen. Uit het inspectierapport is bovendien gebleken dat de neergaande trend ten aanzien van de aanrijtijden is doorbroken. Bij al dit op zichzelf niet al te optimistische nieuws is dat wel een positief feit.
 Bron: TweedeKamer.nl
 
NBVBV Het lijkt alsof de minister niet wil ingrijpen ondanks het feit dat regio's de wet overtreden. De VBV vraagt zich dan ook af welk nut artikel 29 in de Wet Veiligheidsregio's heeft? De VBV zal in elk geval de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen.
 
Andere partijen pleiten ondertussen voor nieuwe uitgangspunten en beweren dat de huidige normtijden zijn gebaseerd op "verouderde principes". Welke verouderde principes vragen wij ons af? Waar kunnen wij die vinden? Wat wij zien is dat gebouwen alleen maar groter en ingewikkelder zijn geworden en dat de preventie daar geen gelijke tred mee gehouden heeft. Sterker nog het nieuwe Bouwbesluit van 2012 levert zo’n 30 % aan brandveiligheid in!.
 
Ook lezen wij in een reactie "De opkomsttijden zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid".
 Hoe zo niet realistisch? Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en het blijkt dat wij deze in 70 % van de gevallen halen. Het is zo dat door stijgende ingewikkeldheid, grootte en uitgestrektheid van gebouwen en objecten (TU Delft bijvoorbeeld) niet meer het niveau leveren van eerder. Daar zou wat betreft de VBV juist een inhaalslag gemaakt moeten worden. Er hoeft geen ‘meer’ veiligheid te komen maar het bestaande niveau dient gehandhaafd te worden.
 
Wij zijn het van harte eens met een integrale aanpak van de brandweerzorg maar dat betekent nog niet dat de brandweer dan niet snel moet zijn. Juist de ontwikkelingen van de sterk toegenomen brandbaarheid van interieurmaterialen (kunststoffen) in combinatie met de eerder geschetste sterk toegenomen grootte en ingewikkeldheid, vereist voor de burger en het bedrijfsleven dat de brandweer sneller moet zijn. Al was het alleen maar om die ontwikkelingen te compenseren.
Bron: www.brandweervrijwilligers.nl
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #32 Gepost op: 30 juni 2012, 01:32:09
Opkomsttijden Brandweer Twente

Het inspectierapport ‘Ter plaatse' over de opkomsttijden van de brandweer geeft aan dat Twente boven het landelijk gemiddelde scoort. In 75% van het uitrukken naar een brandmelding is de Twentse Brandweer op tijd ter plaatse.
naar boven

Donderdag 21 juni heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie een rapport over de opkomsttijden van de brandweer openbaar gemaakt. In het rapport ‘Ter plaatse' concludeert de Inspectie dat in 68% van de brandmeldingen de brandweer op tijd ter plaatse is.

Er is landelijk veel discussie over de normtijden die de Wet veiligheidsregio's stelt aan de opkomst van de brandweer. De huidige wettelijke opkomsttijden, die bepalen dat de brandweer tussen 5 en 18 minuten na een brandmelding ter plaatse moet zijn, zijn volgens het landelijke Veiligheidsberaad en de VNG gebaseerd op verouderde principes. Ze zijn bestuurlijk en operationeel niet realistisch en zorgen niet voor meer veiligheid. Ook het bestuur van de brandweer in Twente deelt die mening.

Twentse situatie
Voor Twentse situatie geldt dat de brandweer in 75% van het uitrukken naar brand binnen de gestelde tijd ter plaatse is. Bijzonder kenmerk van Twente is dat de regio beschikt over veel uitgestrekt landelijk gebied, dat relatief langere rijtijden met zich meebrengt. In relatie tot de kenmerken van de regio (stedelijk gebied en platteland) doet Twente het met 75% goed. In tegenstelling tot de algemene conclusie van de Inspectie, beschikt Brandweer Twente al jarenlang over een goed inzicht in haar prestaties met betrekking tot de opkomsttijden. Deze worden via geavanceerde meldkamerapplicaties bijgehouden en regelmatig geanalyseerd. Over deze prestaties zijn de gemeentebesturen geïnformeerd.

Versterking naar aandacht vòòr de brand
Brandweer Twente stelt dat opkomsttijden slechts een deel van de Twentse brandweerzorg uitmaakt. Stephan Wevers, commandant Brandweer Twente: ‘We weten dat veel slachtoffers al vallen voordat de brandweer gealarmeerd is. Een nog snellere brandweer (die navenant duurder is) leidt daarmee niet tot minder slachtoffers. Belangrijk is om maatregelen te nemen die zorgen dat brand niet ontstaat en dat brand snel ontdekt wordt'.

Daarom is sinds enkele jaren de aandacht van de brandweer extra gericht op preventie en voorlichting. Het voorkomen van brand, het zorgen dat als er brand uitbreekt mensen snel worden gewaarschuwd (ontdekkingstijd) en weten wat zij moeten doen, zijn zaken die steeds meer aandacht krijgen. Voorbeelden in Twente zijn de Billy brandkraan-lespakketten die basisscholen worden aangeboden, afspraken tussen woningbouwverenigingen en brandweer over de plaatsing van rookmelders, het houden van oefeningen in samenwerking met bedrijven en instellingen en gerichte Brandveilig Leven acties om mensen meer bewust te maken op hun eigen verantwoordelijkheid om brand te voorkomen. Deze initiatieven en acties zien Twentse burgers de komende jaren steeds meer van de brandweer.
Bron: www.brandweer.nl
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


basseman

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.220
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #33 Gepost op: 30 juni 2012, 12:03:20
Door de getrapte intake dus eerst 112 centralist en dan doorverbinden naar de gewenste dienst ben je al gauw 20 tot 30 seconde kwijt, voordat je doorverbonden bent met de goede dienst
Als je mobiel belt ben je nog meer tijd kwijt omdat de centralist niet bij alle plaatsnamen in het hoofd kan hebben, welke plaatsnaam bij welke VR hoort, zodat de centralist altijd direkt naar de goede VR kan doorschakelen.
Voor zover bij mij bekend wordt deze doorverbinding niet in de berekeningen meegenomen. Tijd start bij aanname 112 van de dienst.


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.354
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #34 Gepost op: 30 juni 2012, 12:22:36
Als het goed is gebruiken ze in Amerika een systeem dat de (GPS) locatie aan het telefoon nummer koppelt.
Daardoor kunnen ze gelijk de dichtst bijzijnde kazerne (voor) alarmeren, waarna bij het in-melden van de voertuigen de juiste soort melding en locatie doorgegeven word.
Dus de voertuigen rijden bij wijze van spreken al de poort uit voordat het gesprek met de melder is afgerond.
Hierdoor kan de centralist tijdens de loop van het gesprek al meerdere eenheden aan deze melding koppelen als de melding daar aanleiding toe geeft.

Bovendien heeft dit systeem het voordeel dat een valse melding direct aangepakt kan worden.

Maar dit systeem werkt alleen als je een 24 uurs bemande kazerne hebt!
Dus zou je over moeten stappen op een volledige beroeps brandweer (meer kosten).
Bovendien weet ik niet hoe het staat met de locatie bepaling via de telefoon in Nederland en al hun privacy regels daar omtrent.

Dit alles zou enige tijdwinst kunnen opleveren bovendien kun je weer rechtstreeks naar de kazernes alarmeren en hoeft niemand meer een pager voor de alarmering op zak te hebben (sorry maar jammer voor de volgers) wat ook weer een tijds voordeel oplevert.


Wat is jullie gedachte over deze vorm van alarmeren?

MB-LV

waarom zou dit alleen bij beroepsposten kunnen, je kunt  bij de aaname toch ook al  vrijwilligers  laten rijden? Goed, er betaat de kans dat er tijdens het teefoongesprek zal blijken dat er iets heel anders aan de hand is en dat men kan binnen blijven maar dat  hebben we nu ook al heel vaak bij  meldingen van ongevallen....  Bij  veel meldingen blijven we binnen en  soms mogen we al omkeren als we halverwege zijn. En bij beroeps heb je dezelfde frustratie.

Qua privacy en uitpeilen, nee dat mag niet zomaar, het uitpeilen kan  schijnbaar best makkelijk maar dan moet de melder daarvoor (nu nog)  toestemming geven.  Ik  geloof wel dat ze er nu naartoe werken dat het automatisch kan. Vergelijk maar met het opnemen van een gesprek, dat mag  normaal gesproken ook niet zomaar, maar voor meldkamers is een uitzondering. Hoewel ik  ooit een  gerucht gehoord heb dat juist de  combinatie van opnemen van gesprek en zomaar plaatsbepalen dubbel gevoelig ligt.


Vuurvlieg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 569
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: Brandweerkundig Centralist
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Brandmeester
Reactie #35 Gepost op: 01 juli 2012, 01:26:08
Hier is juist de meeste winst te halen voor de brandweer voor mij. In de VS en Groot Britanië halen ze verwerkingstijden van 30 seconden. Ik begrijp ook niet goed wat er fout kan gaan.
Melder: Er is brand in een woning aan de Larikslaan 36 in Veldhoven.
AC: Oké meneer moment ik stuur de brandweer en kom bij u terug.
AC=Typt in GMS "Veldhoven" en "Larikslaan 36" en typt of klikt aan "brand".
Dan volgt er gewoon de 1e TS voor dit vak volgens KVT en alarmeer je?

Beste Brandpreventje,
Omdat jij niet op een alarmcentrale werkt, weet je dus blijkbaar niet hoe een en ander bij een melding werkt. En daarom begrijp je het ook niet.
Ik heb nog nooit een melder gehad die alleen maar zegt Er is brand in een woning aan de Larikslaan 36 in Veldhoven.

Dat gaat meestal gepaard met schreeuwen, dus niet te verstaan of achtergrondgeluiden, of iemand die eerst een hele introductie doet (ik ben die en die, ik woon daar en daar, en ik denk, ja volgens mij is het wel zo, dat er iets brand.)
Zo zijn er honderden andere verhalen te bedenken.
Daarnaast is het gewoon verstandig om zaken eerst duidelijk te hebben voordat je als centralist iets zomaar doet.

Oja de Larikslaan bestaan niet in Veldhoven, wel de Lariksbeek.
Martin.
Seinzaalmedewerker en vrijwilliger.


Damm

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.470
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Bevelvoerder
Reactie #36 Gepost op: 01 juli 2012, 12:20:40
Fijn Firefly, op zo'n antwoord zat ik te wachten.
Dit is de praktijk en daar doelde ik ook op in mijn voorbeeld.

Tnx!
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


Firefighter1970

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.240
Reactie #37 Gepost op: 01 juli 2012, 12:35:32
Voor zover bij mij bekend wordt deze doorverbinding niet in de berekeningen meegenomen. Tijd start bij aanname 112 van de dienst.

In feite hoort op het moment dat de telefoon bij 112 overgaat de verwerkingstijd te gaan lopen, tot het moment dat de eerste eenheid gealarmeerd wordt.
En deze verwerkingstijd hoort dan te worden gesplitst in de verwerking bij 112 van overgaan telefoon tot het doorverbinden naar de betreffende meldkamer, en vanaf dat moment tot het dat eerste eenheid gealarmeerd word.


Johan de C

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.354
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #38 Gepost op: 01 juli 2012, 14:35:48
In feite hoort op het moment dat de telefoon bij 112 overgaat de verwerkingstijd te gaan lopen, tot het moment dat de eerste eenheid gealarmeerd wordt.
En deze verwerkingstijd hoort dan te worden gesplitst in de verwerking bij 112 van overgaan telefoon tot het doorverbinden naar de betreffende meldkamer, en vanaf dat moment tot het dat eerste eenheid gealarmeerd word.
Voor de burger telt de tijd van  112 intoetsen tot aan de aankomst  van het eerste voertuig, som zelfs tweede als bv en ambu en brandweer  moeten komen.
Maar ja je kunt het de GMK  natuurlijk niet aanrekenen dat er wordt doorverbonden van de 112 centrale. Heeft de burger echter sch..t aan... Net als op de snelweg, bij tweezijdig aanrijden als  ze vlak bij een afrit staan en "aan de overkant" een brandweeragen de weg op zien rijden... "hey was da nou ze rijde verkeerd"


Firefighter1970

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.240
Reactie #39 Gepost op: 01 juli 2012, 17:31:18
Voor de burger telt de tijd van  112 intoetsen tot aan de aankomst  van het eerste voertuig, som zelfs tweede als bv en ambu en brandweer  moeten komen.
Maar ja je kunt het de GMK  natuurlijk niet aanrekenen dat er wordt doorverbonden van de 112 centrale. Heeft de burger echter sch..t aan... Net als op de snelweg, bij tweezijdig aanrijden als  ze vlak bij een afrit staan en "aan de overkant" een brandweeragen de weg op zien rijden... "hey was da nou ze rijde verkeerd"

Als je de verwerkingstijd van de 112 centrale scheid van de verwerkingstijd van de meldkamer kun je nog beter zien waar het probleem zit.
En dan word de vertraging niet aangerekend aan degene welke er niets aan kan doen.


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #40 Gepost op: 06 juli 2012, 19:04:21
Opmerking in bericht over jaarverslag 2011 VR Rotterdam-Rijnmond :
Volgens directeur Littooij van de Veiligheidsregio worden de aanrijtijden in Rotterdam sterk beïnvloed door de verkeerssituatie. "Nu is bijvoorbeeld de Maastunnel weer afgesloten. Daardoor kunnen de aanrijtijden het ene jaar wat minder zijn dan het andere jaar."

In sommige gemeenten heb je de indruk dat er permanent aan wegen wordt gewerkt.

Wat betekent dat in de brandweerpraktijk? Wordt met brandweer overlegd  ::) als gemeente werkzaamheden wil verrichten, zodat een alternatieve route bestaat en de opkomsttijd alsnog kan worden gehaald. Of mag de brandweer ter plekke zelf uitzoeken hoe ze er op tijd kan komen .En dan hebben we het nog niet over niet toezien op verkeerd geparkeerde auto’s  zoals ik laatst las…..
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


Heynsbergen

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.605
 • Specialisatie: strategische leiding
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #41 Gepost op: 06 juli 2012, 20:40:13
Ik ken regio's/gemeenten die samen met de wegbeheerders zogeheten hoofdroutes hebben vastgesteld. Op die routes worden geen verkeersbelemmerende maatregelen (drempels oid) toegestaan en ook werkzaamheden zijn aan voorwaarden verbonden. Zo is de afstand binnen een wijk, dus vanaf de hoofdroute, maximaal 1 minuut rijden.
Geest uit het verleden, verdwaald in de virtuele wereld van de hedendaagse brandweer


tjuagut

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.492
 • Geslacht: Man
Reactie #42 Gepost op: 06 juli 2012, 20:49:27

Wat betekent dat in de brandweerpraktijk? Wordt met brandweer overlegd  als gemeente werkzaamheden wil verrichten, zodat een alternatieve route bestaat en de opkomsttijd alsnog kan worden gehaald.

In Rotterdam is het de politie die maandelijks met de diensten overlegd over werkzaamheden voor het komende half jaar met indicatie voor 2 jaar. Hier worden tekeningen van gemaakt die alle werkzaamheden en afsluitingen op doorgaande wegen laten zien. Deze werden (worden?) ook naar de brandweer gestuurd. Brandweer en politie reageren hierop en hebben invloed op het tijdstip van uitvoering zodat niet gelijktijdig verschillende doorgaande wegen worden afgesloten. In de tijd dat ik als coördinator daar verantwoordelijk voor was werd ook de wethouder en raadscie geinformeerd, maar deze vond na enige tijd dat dat niet meer nodig was.  Tekeingen werden daarna alleen nog ter inzage voor de cie gelegd.
De werkzaamheden werden (en worden zoals nu met Brienenoordbrug te zien is) niet met RWS gecoördineerd.


spruitje11

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 4.818
 • Geslacht: Vrouw
 • Bezoek: Belangstellende
 • Rang: geen
Reactie #43 Gepost op: 06 juli 2012, 21:19:39
In Rotterdam is het de politie die maandelijks met de diensten overlegd over werkzaamheden voor het komende half jaar met indicatie voor 2 jaar. Hier worden tekeningen van gemaakt die alle werkzaamheden en afsluitingen op doorgaande wegen laten zien. Deze werden (worden?) ook naar de brandweer gestuurd. Brandweer en politie reageren hierop en hebben invloed op het tijdstip van uitvoering zodat niet gelijktijdig verschillende doorgaande wegen worden afgesloten. In de tijd dat ik als coördinator daar verantwoordelijk voor was werd ook de wethouder en raadscie geinformeerd, maar deze vond na enige tijd dat dat niet meer nodig was.  Tekeingen werden daarna alleen nog ter inzage voor de cie gelegd.
De werkzaamheden werden (en worden zoals nu met Brienenoordbrug te zien is) niet met RWS gecoördineerd.

Dank voor informatie. Er is dus in Rotterdam (en waarschijnlijk ook elders) een structuur voor overleg, communicatie en invloed met het oog op bereikbaarheid voor hulpdiensten. Lijkt me lastig dat met RWS geen coördinatie is.
Ik vermoed, dat in de weerbarstige praktijk er desondanks nog genoeg obstakels te overwinnen zijn voor de aanrijdende hulpdiensten. Soms wordt in het geheel niet stil gestaan bij bereikbaarheid; bv. wil een buurt obstakels om auto's weg te houden en speelveiligheid voor kinderen, maar tja dan kan die hulpauto er ook niet bij....
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


brandpreventje

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.040
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: Bevelvoerder, Schipper, Instructeur, Brandpreventist
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #44 Gepost op: 07 juli 2012, 20:10:05
Binnen de meeste brandweerkorpsen is er regelmatig verkeersoverleg met de gemeenten. Dus meestal is de brandweer goed voorbereid. De keren dat het goed gaat lees/hoor je niet. Je leest/hoort er alleen van als het fout gaat.  ;)

Wat betekent dat in de brandweerpraktijk? Wordt met brandweer overlegd  ::) als gemeente werkzaamheden wil verrichten, zodat een alternatieve route bestaat en de opkomsttijd alsnog kan worden gehaald. Of mag de brandweer ter plekke zelf uitzoeken hoe ze er op tijd kan komen .En dan hebben we het nog niet over niet toezien op verkeerd geparkeerde auto’s  zoals ik laatst las…..
Brandmeester, bevelvoerder en brandpreventist.