Auteur Topic: Korte berichten uit de regio Gooi en Vechtstreek  (gelezen 27731 keer)

0 leden en 2 gasten bekijken dit topic.

Dennis Kempers

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 14.403
 • Geslacht: Man
  • Brandweer Gelderland - Brandweervoertuigfotografie
 • Specialisatie: FRB / Brw Chauffeur Licht / HW Specialist
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #165 Gepost op: 25 september 2013, 13:24:09
waarom was er vanochtend een GRiP 3 in loosdrecht de rading

Betrof een oefening.

07:04:35 25-09-13 GROUP-1 ! OEFENING, er mag niet met prio 1 gereden worden. Pr 3 Ongeval G.S. (gasontsnapping) (GRIP: 1) RADING 38 LOOSDRECHT 2091 9093 9094 7097 7096 999

07:27:37 25-09-13 GROUP-1 Oefening Grip 3 Wijdemeren, er mag niet met prio 1 worden gereden. Pr 3 Ongeval G.S. (gasontsnapping) (GRIP: 3) RADING 38 LOOSDRECHT IM996
 0700971 BRW Veiligheidsregio Flevoland (Informatie Manager)
 0704995 BRW Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (OvD Defensie)
Brand

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.861
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #166 Gepost op: 24 maart 2014, 21:55:55
Jan Willem Versluis ‏@FotografieJWVer  · 12 u 
@Dave_MHL een van de twee nieuwe SIV's voor Gooi en Vechtstreek geleverd door BMT pic.twitter.com/GSYV7qtwXr
visitors can't see pics , please register or loginberg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.237
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #167 Gepost op: 15 november 2014, 13:54:13
Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV)

Aan: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
T.a.v. het Algemeen Bestuur
Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum

Betreft: Reactie VBV op voorstellen AB 12 november 2014
Datum: 11 november 2014

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Enigszins teleurgesteld over het feit dat uw Algemeen Bestuur de VBV geen deelgenoot heeft gemaakt van het voornemen om in de vergadering van woensdag 12 november 2014 een besluit te nemen over de inzet van de ‘variant TS2/TS Flex’, melden wij ons – noodgedwongen op het laatste moment - bij u met onze opvattingen over dit belangrijke onderwerp en aanverwante zaken op uw agenda. Het is bovendien spijtig te moeten constateren dat de VBV – als belangenvertegenwoordiger van uw vrijwilligers – telkens zelf het voortouw moet nemen in de communicatie betreffende thema’s die de vrijwilligers en hun vak aangaan.

In het ”voorstel variant TS2/TS Flex” wordt het Algemeen Bestuur o.a. gevraagd kennis te nemen van de ontwikkelingen rond het opgestelde landelijk kader “Uitruk op Maat” van Brandweer Nederland en de
aangehouden besluitvorming van 24 september met betrekking tot de TS2/ TSFLEX definitief te bevestigen, zodat continuïteit in de implementatie is geborgd. Haast vs. zorgvuldigheid Wij vragen ons oprecht af of u zich niet op een eiland plaatst met de –in onze ogen - geforceerde besluitvorming over een thema waarover op landelijk niveau nog onderzoek (IFV brandproeven Zutphen en het project RemBrand) moet worden afgerond en besluitvorming (Veiligheidsberaad, regering en Tweede Kamer) moet plaatsvinden. Daarnaast heeft de Raad Brandweer Commandanten (RBC) op 19 september jl. andere kaders vastgesteld dan nu in de voorliggende variant worden voorgesteld. Dit terwijl u in uw brief van 4 juni 2014 (uw ref. U1400593) heeft aangegeven dat uw concept in lijn zou liggen en zou aansluiten bij het landelijk concept. Dat blijkt met het onderhavige voorstel niet het geval te zijn. Daarnaast hebben zowel de VBV als ook andere vakorganisaties afstand genomen van de inzet van een bestelbus met 2 personen bij de modulaire samenstelling van de TS6 bij maatgevende incidenten. De VBV heeft dat op 3 november jl. in een brief kenbaar gemaakt aan de minister, het Veiligheidsberaad en de vaste Kamercommissie VenJ (zie bijlage).
Draagvlak
In tegenstelling tot de steller van het voorstel, hebben wij geen signalen ontvangen die het gesuggereerde draagvlak ondersteunen, althans voor wat betreft de SIV (TS2). Het draagvlakonderzoek had immers enkel
betrekking op de TS4/Flex en was de inzet van de SIV (TS2) in de reeds ‘voorgedrukte’ antwoordbrief van de posten als onontkoombare voorwaarde en ‘vast’ uitgangspunt opgenomen. Een conceptkeuze zonder de ‘bestelbus met 2 personen’ was er dus niet. Ook geeft ons onderzoeksrapport ‘Herstel van vertrouwen’ op pagina 12 duidelijk aan dat voor een SIV (TS2) geen draagvlak is. WODC onderzoek beoordelingskader variabele voertuigbezetting Wij hebben u in onze brief van 5 maart 2014 gemeld dat de VBV de onafhankelijkheid en de kwaliteit van dit
onderzoek sterk in twijfel trekt omdat we belangenverstrengeling niet kunnen uitsluiten. Deze twijfel is ondanks verschillende gesprekken met betrokken partijen - niet verdwenen. De projectleider van het WODC
onderzoek was immers gelijktijdig projectleider van uw programma ‘Nieuw Rood’, waarvan ‘VARTAS’ een prominent deelproject was. Hoewel u in uw brief van 20 maart 2014 (uw ref. 1400326) aangeeft dat de onderzoeker op ‘geen enkele wijze inhoudelijk betrokken is geweest of invloed heeft gehad op het onderzoek voor Brandweer Gooi en Vechtstreek’ menen wij inmiddels over voldoende aanwijzingen te Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV)
Kijk op www.brandweervrijwilligers.nl voor meer informatie over onze vereniging beschikken die deze zienswijze ontkracht en hebben wij het WODC, het ministerie en de vaste Kamercommissie VenJ hiervan in kennis gesteld.

Dekkingsplan
Op blz. 11 van het Dekkingsplan 2.01 van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek lezen argeloze en onwetende burgers:
“De snellere opkomsttijd komt ten eerste tot stand doordat de TS2 een klein voertuig (formaat bestelbus) is dat gemakkelijker door het verkeer te manoeuvreren is. Het voertuig is maximaal beladen tot 3500kg,
waardoor het rijbewijs B voldoende is. Aangezien het voertuig beperkt bepakt is, kan het de zogenaamde ‘eerste klap’ uitdelen bij alle typen incidenten. Het voertuig, een snel interventie voertuig, is uitgerust met
hulpverleningsgereedschap en het One-Seven schuimblussysteem, zodat alle faciliteiten aanwezig zijn om de eerste minuten zelfstandig met twee personen een inzet te doen.“ De vraag die in het voorstel niet wordt beantwoord is of deze ‘eerste klap’ wel voldoende is om effectief te
kunnen optreden bij een woningbrand, verkeersongeval, waterongevallen, bosbranden en ongevallen met gevaarlijke stoffen? Wij zijn van mening dat met de inzet van een bestelbus met 2 personen (SIV /TS2) niet doelmatig (adequaat en effectief) kan worden gehandeld en de veiligheid van het brandweerpersoneel in het geding is wanneer men met z’n tweeën pioniert zonder een opgeleide bevelvoerder bij maatgevende incidenten.
Vervolgens: Wie levert deze twee ‘pioniers’ aanvullende blusmiddelen als na 3,5 minuut het water in het kleine SIV (TS2) watertankje op is en men nog een paar minuten moet wachten op “verwachte” versterking zodat de eerste vijf minuten niet wordt ingeboet op veiligheid? Wij kennen de antwoorden niet maar weten wel dat een TS2 niet kan en mag worden gezien als basisbrandweereenheid zoals wordt gesuggereerd in het
Dekkingsplan 2.0. Voor een TS (Tankautospuit volgens het Bvr artikel 3.1.2. lid 3) geldt immers een branchevoorschrift van het IFV2.

Tot besluit; Op de organisatie (Brandweer Gooi en Vechtstreek) blijft uiteraard de zorgplicht rusten de rechtens vereiste hulp te bieden bij een alarmering. Dat betekent dat men nog altijd de verplichting heeft om binnen bepaalde tijd (opkomsttijden) bij een maatgevend incident een basiseenheid (TS6) ter plaatse te hebben. Het vooruitsturen van een SIV (TS2) ontslaat de organisatie niet van deze plicht. Wij vragen u om het besluit uit te stellen en gaan ondertussen graag met uw bestuur in overleg voor een nadere toelichting op onze bevindingen ten behoeve van een veilige en adequate brandweerzorg in uw regio en de inzet van afwijkende voertuigbezettingen daarbij.

Met vriendelijke groeten en in afwachting van uw reactie,
Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers,
Marcel Dokter
voorzitter
In afschrift aan:
• De gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek
• Het ministerie van VenJ
1 http://www.brandweerkennisnet.nl/bovenbalk/zoeken/@29585/branchevoorschrift-0/

http://www.hilversumbis.nl/AgendapuntOverlegdStuk.aspx?APOSID=1207312

Noot: Ook de Vakvereniging van beroeps is in overleg met de minister aangaande dit onderwerp en zij komen eerdaags ook met een reactie die wel is waar zal afwijken van bovenstaande maar in essentie nog meer zal benadrukken de in de wet beschreven Basisbrandweerzorg en daaraan gekoppelde opkomsttijden en wijze van inzet. Vast staat ook dat het rapport van de inspectie SZW nog niet is uitgebracht over de keuze die Gooi & Vechtstreek heeft gemaakt zonder het fundament de veiligheid van de burgers en brandweerpersoneel.

Duidelijk is wel er rijdt een trein, een Management Intercity, die de bij de brandweer (non-profit organisatie), tot enige tijd geleden, gebruikelijke vorm van communiceren naast zich neerlegt. Is het nu wachten op ontsporing of aanrijding. De minister is in ieder geval geschrokken van wat hem nu wel ter oren is gekomen. Later meer.


tygerpower

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 21.449
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #168 Gepost op: 17 mei 2015, 12:12:45
DutchRescueVehicles ‏@DutchRescueVehi 3 min.
De nwe TS MAN EURO6 voor VR Gooi/Vecht komt er aan! Begin juni foto's en aanvullende info! Fijn weekend aan alle volgers. #dutchrescue


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #169 Gepost op: 17 december 2016, 12:21:48
Nieuwe invulling Crailo-Zuid


LAREN - Crailo-Zuid krijgt een nieuwe invulling, nu daar geen oefencentrum voor hulpdiensten en geen asielzoekerscentrum worden gevestigd.

Crailo-Zuid is het gedeelte van het voormalige militaire terrein Crailo ten zuiden van de historische laan 'Het Gebed zonder End'. Het ligt grotendeels in de gemeente Laren en gedeeltelijk in Hilversum.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #170 Gepost op: 24 december 2016, 16:42:43
https://www.facebook.com/BrandweerWeesp/posts/1687924381233634

De TS van Weesp wordt gerenoveerd na een eerder ongeval.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #171 Gepost op: 30 december 2016, 13:56:27
Bussumse brandweer moet 750 keer op pad


BUSSUM - De Bussumse brandweer heeft het afgelopen jaar 757 keer de kazerne moeten verlaten omdat ze ergens voor gealarmeerd werden. Dat heeft het brandweerkorps zelf berekend. Verreweg de meeste keren, 359 keer, moest de brandweer op pad om andere gemeenten te helpen


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #172 Gepost op: 12 februari 2017, 21:43:12
Blaricum wil niet praten over verdwijnen brandweerkazerne


BLARICUM - De gemeente Blaricum wil niet mee praten over bezuinigingen bij de brandweer als dit betekent dat de brandweerkazerne in het dorp verdwijnt.

Dat meldde wethouder van financiën Anne-Marie Kennis, die burgemeester Joan de Zwart-Bloch verving, gisteren tijdens de jaarlijkse jubilea- en diploma-uitreiking van het korps.


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #173 Gepost op: 19 maart 2017, 09:11:24
Verwijt Wijdemeren aan Huizen is onterecht’


Geheel ten onrechte verwijt Wijdemeren de gemeente Huizen niet solidait te zijn in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Anders dan Wijdemeren beweert, heeft Huizen nog steeds financieel nadeel en Wijdemeren voordeel.


Wouter-H

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.452
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #174 Gepost op: 24 juli 2017, 09:35:56
https://www.naardernieuws.nl/nieuws/algemeen/79653/veiligheidsregio-gooi-en-vechtstreek-onderzoekt-fusie-met-flevoland?redir

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek onderzoekt fusie met Flevoland
ma 24 jul 2017, 9:24
 
   
REGIO - Eerder was sprake van een nauwere samenwerking tussen de twee veiligheidsregio's. Nu onderzoeken de Gooi en Vechtstreek en Flevoland of het niet beter is om te fuseren, zodat de toekomstbestendigheid van de veiligheidsregio's is gewaarborgd.

Bas Jan van Bochove, burgemeester van Weesp, gaf eind maart in deze krant al dat samenwerking met Flevoland veel voordelen op zou kunnen leveren. Als lid van de stuurgroep Programmabegroting 2018 van de Gooise veiligheidsregio gaf hij aan dat samenwerken met Flevoland financiële voordelen zou kunnen opleveren.

Onbetaalbaar
Met het oog op nieuwe bezuinigingen is dat het onderzoeken waard. Tevens zou het Gooi gebruik kunnen maken van het oefenterrein van de buren, nu Crailo onbetaalbaar dreigt te worden.

Bestuurlijke fusie
Naar het nu lijkt willen de twee veiligheidsregio's een stap verder gaan. Zij denken na over samengaan, zo heeft brandweercommandant John van der Zwan het personeel vorige week per mail laten weten. Doel hiervan is de toekomstbestendigheid te waarborgen. In een gezamenlijke vergadering, die op dinsdag 4 juli plaatsvond, hebben beide besturen aangegeven een bestuurlijke fusie te willen gaan verkennen.

Andere terreinen
"Ook op andere terreinen zoals de regionale ambulance voorzieningen RAV'en is een ontwikkeling van samenwerking gaande een wordt ook een mogelijk samengaan van beide GGD'en onderzocht", meldt Van der Zwan.

Prematuur
Hij geeft verder aan dat het proces 'zeer prematuur' is. Het gaat om verkennende gesprekken met betrokken bestuurders, ministeries en provincies. Namens de Gooi en Vechtstreek voeren Van Bochove en burgemeester Pieter Broertjes het woord. Zij praten met hun collega's van Almere (Weerwind) en Dronten (De Jonge). De brandweercommandant verwacht in oktober melding te kunnen maken van de eerste resultaten van deze verkenning.


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.237
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #175 Gepost op: 24 juli 2017, 13:43:43
De kleinste Veiligheidsregio, Gooi & Vechtstreek, samen met Flevoland en dan onderbrengen bij Utrecht zou voor de burgers een significante verbetering kunnen opleveren.

Vakmanschap voorop en ego's aan de kant, dus niet samenvoegen en dan onder de streep toch weer een compleet circus aan overhead want daar vaart de managers cultuur alleen wel bij!


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #176 Gepost op: 24 juli 2017, 16:27:21
Daar is altijd al sprake van geweest dat  G&V, Flevoland en Utrecht samen zouden gaan. De eerste stap is al gezet met het samenvoegen van de 3 meldkamers. Ik vindt het wel verrassend dat men nu eerst gaat kijken naar Flevoland, en niet meteen Utrecht erbij betrekt. ::)


berg

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 2.237
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #177 Gepost op: 24 juli 2017, 17:16:37
Daar is altijd al sprake van geweest dat  G&V, Flevoland en Utrecht samen zouden gaan. De eerste stap is al gezet met het samenvoegen van de 3 meldkamers. Ik vindt het wel verrassend dat men nu eerst gaat kijken naar Flevoland, en niet meteen Utrecht erbij betrekt. ::)

Zo hou je werk en straks nog het leger aan adviesbureaus met haar bekende rapporten en de kassa's rinkelen, burgers betalen het gelach!

In één woord Schandalig!


tygerpower

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 21.449
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #178 Gepost op: 12 oktober 2017, 22:40:54
 Veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland fuseren in 2019

HILVERSUM - De veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland willen in 2019 opgaan in één organisatie. Dat hebben beide partijen bekendgemaakt.

Door de fusie vallen de brandweerkorpsen, GGD's en Bevolkinszorg-organisaties vanaf 2019 onder een en dezelfde regio, met in totaal zo'n 1.500 werknemers en vrijwilligers.

"Een brede organisatie zal beter toegerust zijn op het aangaan van de uitdagingen op het gebied van veiligheid en publieke gezondheidszorg voor alle inwoners van de aanpalende en met elkaar bekende gebieden Gooi en Vechtstreek en Flevoland, zowel op het gevied van dagelijkse zorg als bij calamiteiten", schrijven de veiligheidsregio's in een brief.

In de brief wordt verder uitgelegd dat de fusie ook goed is voor de schaalvergroting van organisaties als de meldkamer Midden-Nederland, politie en regionale ambulancediensten.

Het is nog niet bekend hoe de nieuwe veiligheidsregio gaat heten.

De afgelopen jaren kampte de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek regelmatig met tekorten. Eerder dit jaar zei burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes nog dat inwoners extra moeten gaan betalen voor hun veiligheid.


http://www.nhnieuws.nl/nieuws/213416/Veiligheidsregio-s-Gooi-en-Vechtstreek-en-Flevoland-fuseren-in-2019


Peter

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 39.524
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: WVD
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Manschap B
Reactie #179 Gepost op: 26 januari 2018, 18:34:10
Dwars Huizen kost Gooise Meren geld

25 jan.- Dat de ge­meen­te Hui­zen niet wil bij­dra­gen aan het 'ingroei­mo­del' dat is af­ge­spro­ken voor de Vei­lig­heids­re­gio Gooi en Vecht­streek kost de ge­meen­te Gooi­se Me­ren 15.000 euro. Hil­ver­sum be­taalt daar­door zelfs bij­na 25.000 euro meer.
Oor­zaak van het pro­bleem is dat de Vei­lig­heids­re­gio een nieu­we ver­deel­sleu­tel heeft in­ge­voerd.