Auteur Topic: Nieuwe voertuigen in de regio Noord en Oost-Gelderland  (gelezen 109427 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Sjaak

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.943
Gepost op: 01 augustus 2008, 20:56:06
In aanvulling op de nieuwe regionale HV-1 (4x4) door Volvo FM/Ziegler einde 2008 ter vervanging van de huidige HV-2 van de gemeente Apeldoorn, hierbij 3 tot 5 stuks TS BT voor diverse korpsen. Zie onder;

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
 Gemeente Apeldoorn, dienst Brandweer, Postbus 9033, 7300 ES  Apeldoorn (NL). Contactpunt(en): Team inkoop, t.a.v.: *******. 
 Internetadres(sen):
 Adres van de aanbestedende dienst:
http://www.apeldoorn.nl/inkoop
 
 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
 Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
 te downloaden van http://www.apeldoorn.nl/inkoop, (NL). Contactpunt(en): Team Inkoop, *****
 Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan:
 Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
 Regionale of lokale instantie.
 Algemene diensten van de overheden, 
 De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1)   Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
   
 Het leveren van 3 natuurbrand bestrijdingsvoertuigen.
II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
 Leveringen.


NUTS code: 
II.1.3) De aankondiging betreft:
 Een overheidsopdracht.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
 
 
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
 Het leveren van 3 natuurbrand bestrijdingsvoertuigen waarvan 1 voor de gemeente Apeldoorn en 2 stuks voor de gemeente Epe.
Daarnaast zijn de gemeente Voorst en de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland voornemens beiden een dergelijk voertuig aan te schaffen. 
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
 34144213
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): 
 Ja.
II.1.8) Verdeling in percelen:
 Neen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
 Neen.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
 
II.2.2) Opties:
 Neen.
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
 

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIňLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:
 zie aanbestedingsdocumenten
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
 zie aanbestedingsdocumenten
III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
 zie aanbestedingsdocumenten
III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:
 Neen.
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie aanbestedingsdocumenten
III.2.2) Economische en financiŽle draagkracht:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:zie aanbestedingsdocumenten
Eventueel vereiste minimumeisen:
 
III.2.3) Vakbekwaamheid:
 Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie aanbestedingsdocumenten
Eventueel vereiste minimumeisen:
 
III.2.4) Voorbehouden opdrachten:
 Neen.
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:
 
III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast:
 

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
 Openbaar.
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
 Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria.
IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
 Neen.
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
 
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
 Neen.
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document:
 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/10/2008 - 15:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
 
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
 20/10/2008 - 15:00.
IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:
 
IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming:
 Nederlands.
 
IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen:
 Periode in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
 
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
 21/10/2008
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen.
 


williamharthoorn

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.974
 • Geslacht: Man
  • ambulancenederland
Reactie #1 Gepost op: 21 september 2008, 10:15:02
Hoi,

Ik zag dat ze in Apeldoorn een nieuwe HV kregen.

Op een Volvo FM9 Chassis, en ook nog eens 4X4,  dat lijkt mij erg mooi

Weet iemand hier meer van warneer het voertuig komt ect.


Pas01

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 8.962
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #2 Gepost op: 22 september 2008, 00:04:38
Aangezien er al een topic bestond over nieuwe voertuigen in de regio, leek mij het beter om even wat samen te voegen. Dan houden we het een beetje bijelkaar.  ;)

Mod. Pascal


Guus

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 439
 • Bezoek: Brandweer
 • Rang: Hoofdbrandwacht
Reactie #3 Gepost op: 22 september 2008, 11:18:46
Op de site van ziegler in winschoten kun je tegenwoordig de staat van voertuigen in opbouw volgen. Gezien hier die HV nog niet tussenstaat vermoed ik dat ze er nog niet mee bezig zijn.

http://www.ziegler-nl.com/home/voertuigen/actueel-in-opbouw

of ze zetten niet alles erop.


jurjen

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 6.968
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #4 Gepost op: 22 september 2008, 15:39:31
Op de site van ziegler in winschoten kun je tegenwoordig de staat van voertuigen in opbouw volgen. Gezien hier die HV nog niet tussenstaat vermoed ik dat ze er nog niet mee bezig zijn.

http://www.ziegler-nl.com/home/voertuigen/actueel-in-opbouw

of ze zetten niet alles erop.

moet de opbouw van ziegeler zijn dan ?


Pas01

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 8.962
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #5 Gepost op: 22 september 2008, 16:29:44
moet de opbouw van ziegeler zijn dan ?

Nee, dat moet niet  ;) Maar in dit geval is het wel zo, zie namelijk onderstaand citaat (wat het eerste bericht van dit topic is):

In aanvulling op de nieuwe regionale HV-1 (4x4) door Volvo FM/Ziegler einde 2008 ter vervanging van de huidige HV-2 van de gemeente Apeldoorn
(...)


pim

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 312
 • Geslacht: Man
  • pvfotografie
Reactie #6 Gepost op: 09 oktober 2008, 19:53:27
De hv voor Apeldoorn word pas half 2009 verwacht.
Voor fotografie uit het kluster EVA (Epe, Voorst, Apeldoorn) kijk je op www.pvfotografie.nl

Sjaak

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.943
Reactie #7 Gepost op: 02 november 2008, 12:44:41
En Ziegler blijft succesvol in de regio NOG, twee stuks TS 4x4 voor Nunspeet/Elspeet (weet iemand het chassis, ditmaal Volvo of wederom Scania?)

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Gemeentelijke brandweer Nunspeet

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vervanging 2xtankautospuiten 4x4 205 207.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Nunspeet.

NUTS-code NL221 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van 2 tankautospuiten 4x4 mede geschikt voor bosbrandbestrijding.

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144212.

II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. prijs. Weging: 10.

IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 36-049540 van 21.2.2008.

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: 205 TITEL: 2x Ts 4x4
V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
30.10.2008.

V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
3.

V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Ziegler brandweertechniek bvleon1e

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 372
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #8 Gepost op: 03 november 2008, 23:39:06
Voor brandweer bronckhorst worden momenteel 2 slangenwagens gebouwd met 1000Mtr slang enkel of 500Mtr dubbel, aflevering hopelijk nog dit jaar voor de korpsen Hengelo en Zelhem. Deze worden vooral gebruikt in het grote buitengebied.


jurjen

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 6.968
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Belangstellende
Reactie #9 Gepost op: 04 november 2008, 15:20:28
Voor brandweer bronckhorst worden momenteel 2 slangenwagens gebouwd met 1000Mtr slang enkel of 500Mtr dubbel, aflevering hopelijk nog dit jaar voor de korpsen Hengelo en Zelhem. Deze worden vooral gebruikt in het grote buitengebied.

en gaat er dan een wagen weg bij hengelo ?


Sjaak

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.943
Reactie #10 Gepost op: 08 december 2008, 14:32:05
En nog een keer Ziegler, helaas allemaal aparte aanbestedingen. Wellicht suggestie voor NOG om eens eea te bundelen?

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Oldebroek, Postbus 2, t.a.v. G. van der Heide, NL-8096 ZG Oldebroek. Tel.  05 25 63 82 92. ?-mail: gvdheide@oldebroek.nl.

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Vervanging tankautospuit 4 x 4 200-2008.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Oldebroek.

NUTS-code NL221 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van een tankautospuit in 4 x 4 uitvoering, tevens geschikt voor natuurbrandbestrijding.

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144212.

II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten:
AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure:
Openbaar.

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria:
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
1. hoogste aantal punten. Weging: 1620.

IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling:
Neen.

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
2008-066257.

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht:
Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PB: 2008/S 123-164658 van 25.6.2008.

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

OPDRACHT NR.: 164658 TITEL: TED 2008/S 123-164658.
V.1) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:
2.12.2008.

V.2) AANTAL ONTVANGEN INSCHRIJVINGEN:
2.

V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND:
Ziegler Brandweertechniek b.v., Industrieweg 20, NL-9672 AS Winschoten. ?-mail: r.pol@ziegler-nl.com. Tel.  05 97 46 68 88. URL: www.ziegler-nl.com. Fax  05 97 45 68 89.

V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT
V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED:
Neen.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD:
Neen.

VI.2) NADERE INLICHTINGEN:
VI.3) BEROEPSPROCEDURES:
VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:
Rechtbank Zutphen, Postbus 205, NL-7200 EA Zutphen. URL: www.rechtspraak.nl.

VI.3.2) Instellen van beroep:
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: De officiŽle termijn voor het instellen van beroep is verstreken.

VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen:
VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
4.12.2008.


Johan

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 3.481
 • Geslacht: Man
 • Specialisatie: chauffeur-pompbediende
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #11 Gepost op: 08 december 2008, 14:59:28
En nog een keer Ziegler, helaas allemaal aparte aanbestedingen. Wellicht suggestie voor NOG om eens eea te bundelen?


Klopt dat het aparte aanbestedingen zijn, zijn ook van verschillende korpsen, en verschillende voertuig eisen. En dit zijn gemeentelijke opdrachten, geen regionale.


Sjaak

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 1.943
Reactie #12 Gepost op: 16 december 2008, 20:12:05
En ter bevestiging van lokale voorkeur, wederom een geisoleerde aanbesteding voor een bosbestrijdingsvoertuig, ditmaal Ermelo TS-BT 211 (wellicht verschillen de voorkeuren in de regio dat men niet gezamenlijk oprekt, Apendoorn is recent een Volvo gemeente gebleken, Ermelo heeft een Mercedes Benz wagenpark en Nunspeet zijn vrienden met Scania, tsja, alle kikkers dan in de kruiwagen houden? Dus apart aanbesteden, dan kan ieder zijn voorkeur realiseren onder het argument van lokale/specifieke wensen .......), maar heeft het voordeel; een binnen de regio NOG fantastisch afwisselnd wagenpark, dat gezien mag worden.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Leveringen

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):
Brandweer Gemeente Ermelo, Oude Telgterweg 181, Contact: Commandant Brandweer, t.a.v. E.P. van Dam, NL-3851 EC Ermelo. Tel.  (31-34) 155 30 76. ?-mail: e.vandam@ermelo.nl. Fax  (31-34) 155 04 77.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan MŁller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  (31-62) 382 23 89. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  (31-546) 57 06 12. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: JMW-adviesbureau, Beukenlaan 1, t.a.v. Jan MŁller, NL-7642 EM Wierden. Tel.  (31-62) 382 23 89. ?-mail: jan.muller-jmw@planet.nl. Fax  (31-546) 57 06 12. URL: www.jmw-adviesbureau.nl.

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN:
Regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
De Brandweer Gemeente Ermelo heeft het voornemen een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de aankoop van een natuurbrandbestrijdingsvoertuig in 4 x 4 uitvoering.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Leveringen.
Aankoop.
Belangrijkste plaats van levering: Ermelo.

NUTS-code: NL221 .

II.1.3) De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.

II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Levering van een natuurbrandbestrijdingsvoertuig 4 x 4.

II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144210.

II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Ja.

II.1.8) Verdeling in percelen:
Neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
Neen.

II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
…ťn stuks natuurbrandbestrijdingsvoertuig.

II.2.2) Opties:
Neen.

II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht).


leon1e

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 372
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #13 Gepost op: 17 december 2008, 13:08:35
Voor Bronckhorst zijn twee nieuwe slangenwagens besteld, voorlopig post Zelhem en Hengelo volgend jaar volgt Vorden.

Foto's:

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


Zoals het er nu naar uitziet worden volgend jaar ook 3 TS-BT voertuigen aanbesteed voor de posten Vorden, Hengelo, Zelhem deze zullen de huidige 5 ts'en vervangen en 1 exemplaar blijft als reserve/oefen ts staan.

Post Steenderen wordt binnenkort voorzien van een boot, dit in verband met het inzet gebied.


VDL JR.

 • Forumlid
 • ***
 • Berichten: 210
 • Geslacht: Man
 • Bezoek: Brandweer
Reactie #14 Gepost op: 17 december 2008, 15:12:46
Welke posten gaan er dan een TS inleveren?

En in Zutphen & Brummen staan toch ook al mooie boten die kunnen ook ingezet worden in dat inzetgebied. ;D
To blus or not to blus, that's not the question!