Facebook Brandweerforum Twitter Brandweerforum


Brandweer

AdvetorialPagina's: [1] 2 3 ... 5
rijbaan
Ga terug naar de brandbase


rijbaan-  rijbaan als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;


Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
rookklasse
Ga terug naar de brandbase


rookklasse-  Europese brandklasse als bedoeld in NEN-EN 13501-1, onderdeel Additional classifications for smoke production;


Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
rechtens verkregen niveau
Ga terug naar de brandbase


rechtens verkregen niveau-  niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk;


Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

RAL

RAL
Ga terug naar de brandbase


RAL-  door het RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung gestandaardiseerde kleurcode;


Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
Quad
Ga terug naar de brandbase


Quad-  Een motorvoertuig met 4 wielen waarmee moeilijk begaanbaar terrein makkelijker bereikbaar word.

Quad t.b.v. natuurbrand bestrijding Brandweer.


Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
Pompbediender
Ga terug naar de brandbase


Pompbediender-  Chauffeur van de Tankautospuit, tevens de bediender van het voertuig en dus de pomp.


Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
Peletonbrand
Ga terug naar de brandbase


Peletonbrand-  Een brandweerpeloton is een organisatorische eenheid binnen de brandweer bij de bestrijding van brand of andere incidenten. Een peloton heeft een vastgestelde structuur en kan in principe zelfstandig opereren.

Bij de brandweer wordt opgeschaald naar de grootte van de brand. Indien er veel voertuigen nodig zijn, kan er opgeschaald worden naar een pelotonsinzet. Bij een pelotonbrand worden er vier blusvoertuigen (TS) naar de brand gestuurd.

Normaal gesproken wordt eerst opgeschaald volgens het volgende model:

    kleine brand (1 tankautospuit);
    middelbrand (tweede tankautospuit en officier van dienst);
    grote brand (derde tankautospuit )
    zeer grote brand (vierde tankautospuit).

Het eerste peloton is nu in feite operationeel. Indien er meer voertuigen nodig zijn wordt opgeschaald naar een compagnie. Hierbij komt een tweede peloton ter plaatse dat gelijk is aan het eerste en er komt een ondersteuningspeloton ter plaatse.Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
prestatieverklaring
Ga terug naar de brandbase


prestatieverklaring-  verklaring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de verordening bouwproducten;Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
plasbrandaandachtsgebied
Ga terug naar de brandbase


plasbrandaandachtsgebied-  gebied als bedoeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes;Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
permanente vuurlast
Ga terug naar de brandbase


permanente vuurlast-  product van de permanente vuurbelasting van een ruimte of een groep van ruimten en de volgens NEN 2580 bepaalde netto-vloeroppervlakte van het beschouwde gedeelte van het bouwwerk;Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
permanente vuurbelasting
Ga terug naar de brandbase


permanente vuurbelasting-  volgens NEN 6090 bepaalde vuurbelasting van de brandbare materialen in de constructieonderdelen van een bouwwerk of van een daarin gelegen ruimte, dan wel de constructieonderdelen die dat bouwwerk of die ruimte begrenzen;Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
Particuliere Alarm Centrale (PAC)
Ga terug naar de brandbase


Particuliere Alarm Centrale (PAC)-  meldkamer van een particulier beveiligingsbedrijfHeeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
Ga terug naar de brandbase


Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang- Deze begripsbepaling is opgenomen om de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang te kunnen onderscheiden van andere bijeenkomstfuncties. Onder de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang vallen dagopvang met slaapgelegenheid voor kinderen tot 4 jaar, de buitenschoolse opvang en de 24-uurs opvang. Het gaat om bedrijfsmatige opvang. De oppas aan huis of de gastouder als bedoeld in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, die één of meer kinderen in de eigen woning of de woning van de ouders van die kinderen opvangt of verzorgt, vallen hier buiten. Voorzieningen waar kinderen wonen, zoals een «weeshuis», worden niet gerekend tot de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang. Die vallen onder de woonfunctie. Medische voorzieningen zoals een medisch kinderdagverblijf of een kinderziekenhuis vallen onder de gezondheidszorgfunctie. Onder kinderopvang met bedgebied wordt zowel kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar als 24 uurs opvang, ongeacht de leeftijd, begrepen.Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer
Ga terug naar de brandbase


overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer- overige gebruiksfunctie die bestemd is voor aankomst of vertrek van vervoermiddelen ten behoeve van weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer van personen;Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
overige gebruiksfunctie
Ga terug naar de brandbase


overige gebruiksfunctie- Een overige gebruiksfunctie is een niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt. Een overige gebruiksfunctie is dus geen bouwwerk geen gebouw zijnde maar een gebouw. Voorbeeld van een overige gebruiksfunctie is een trafohuisje.


Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
onderwijsfunctie
Ga terug naar de brandbase


onderwijsfunctie- gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs;
Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
open erf
Ga terug naar de brandbase


open erf- onbebouwd deel van een erf
Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

NVN

NVN
Ga terug naar de brandbase


NVN- door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven voornorm;
Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
nooddeur
Ga terug naar de brandbase


nooddeur- deur die uitsluitend is bestemd om te vluchten;
Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
nominale belasting
Ga terug naar de brandbase


nominale belasting- maximale belasting van een verbrandingstoestel, bepaald op basis van de calorische bovenwaarde van de brandstof waarvoor dat toestel is ingericht;Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
nevenfunctie
Ga terug naar de brandbase


nevenfunctie- gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie;Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
NEN-EN
Ga terug naar de brandbase


NEN-EN- door de Europese Commissie voor Normalisatie geharmoniseerde norm;Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon

NEN

NEN
Ga terug naar de brandbase


NEN- door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm;Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
Medische Ondersteuning Brandweer:
Ga terug naar de brandbase


Medische Ondersteuning Brandweer- Team van de brandweer ter ondersteuning van de Ambulance.

foto's van een MOB-voertuig welke gestationeerd staat te Arnhem

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


meer info over het voertuig: http://www.hetbrandweerforum.nl/index.php?page=1927

Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
milieugevaarlijke stoffen:
Ga terug naar de brandbase


milieugevaarlijke stoffen:- gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;Heeft u correcties en/of aanvullingen stuur dan een mail naar: redactie@hetbrandweerforum.nl
Share on Facebook! Share on Twitter! g+ Reddit Digg this story! Del.icio.us StumbleUpon
Pagina's: [1] 2 3 ... 5

Over het Brandweerforum

Stichting Fire & Safetyfora

Social Media